Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


F | VFotomyyjä

Urani alussa valokuvausliikkeissä ei valmistettu valokuvia. Filmirullat otettiin vastaan, pistettiin pussiin ja toimitettiin eteenpäin. Asiakas sai kuvat parin kolmen päivän päästä. Nyt valmistamme kuvat itse. Asiakas tuo muistikortin tai muistitikun ja saa valmiit kuvat yleensä jo samana päivänä.


Valokuvaaja

Hyvä sanomalehtikuva puhuttelee. Se täydentää kirjoitettua tekstiä, tuo juttuun ulottuvuutta ja antaa merkityksiä. Hyvästä kuvasta löytyy informaatiota, huumoria ja visuaalisuutta. Työskentelen freelancer -valokuvaajana.  Toimeksiantajiani ovat sanoma- ja aikakauslehdet, viestintätoimistot, sidosryhmäjulkaisijat ja oppilaitokset.Teen uutiskuvia arkipäivän tapahtumista, kierrän urheilutapahtumissa. Joskus kuvaan reportaaseja. Suurin osa työstä koostuu kuitenkin henkilökuvauksista. Liikun toimittajan mukana tai kuljen yksinäni. Kuvan jälkikäsittely vie yli puolet työajastani. Digikuvat ovat lähes käyttökelvottomia ilman kuvankäsittelyä. Muokkaan valokuvan sävyjä, rajaan ja muutan kontrastia julkaisuun sopivaksi. Valokuvaajalta vaaditaan visuaalisen hahmottamiskyvyn lisäksi vuorovaikutustaitoa. Taitoa saada ihmiset uskomaan omaan näkemykseensä.