Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


A | C | F | G | K | M | R | T | U | VArt Director

Alalle on vaikea saada jalka oven väliin. Mutta kun pääsee sisään, eteneminen on lähinnä itsestä kiinni. Ala on pieni ja kilpailu kovaa, ja eri toimistojen välillä on aika suuri hierarkia. Eteneminen tapahtuu käytännössä usein niin, että kun onnistuu hyvin työssään, saa tunnustusta ja pyydetään arvostetumpaan toimistoon.


Copywriter

Vastaan yhdessä AD:n kanssa mainoksen luovasta perusideasta. Kuluttajat ovat tänä päivänä mediakriittisiä. Erään tutkimuksen mukaan nykyajan länsimainen ihminen kohtaa vuorokauden aikana keskimäärin 3000 kaupallista viestiä. Erottuakseen valtavasta massasta mainoksen pitääkin vangita kuluttajan mielenkiinto. Tarjota kuluttajalle oivaltamisen iloa -  tai ihan vain hauskuttaa.


Freelance-toimittaja

Freelancerina voin valita aiheeni vapaammin kuin vakituisessa työsuhteessa toimiva toimittaja. Eri-tyyppisiä artikkeleita, reportaaseja, henkilöhaastatteluja tai tunnelmajuttuja. Kirjoitan melkein mistä tahansa.


Graafinen suunnittelija

Ympärillämme näkyvä kuva– ja tekstitulva näyttää itsestäänselvyydeltä. Emme aina tule ajatelleeksi, että visuaalisilla tuotteillakin on tekijänsä. Visuaalisuus elää ja muuttuu siinä missä muotikin. Kun kokeileva idea päätyy arkiseen mainokseen, se alkaa alkuhämmennyksen jälkeen näyttää mukavalta. Silloin  keksitään taas toisenlaista uutta. Luova idea ei kimpoa tyhjästä vaan heijastelee reaalimaailmaa.  


Kielenkääntäjä-konferenssitulkki

Konferenssitulkkauksessa kaikki tapahtuu hetkessä. Kääntäessäni tekstiä minulla on aikaa paneutua. En käännä lauseita ja sanoja vaan muunnan viestin toiseen kulttuuriin. Olen kirjoittamisen, kielen ja kulttuurierojen ammattilainen.

Kiinnostuin tulkkauksesta osuessani Tampereen yliopiston käännöstieteen laitokselle. Olin luikerrellut tulkkaustunnille seuraamaan opetusta ja tajusin heti haluavani tehdä tällaista työtä. Yliopistoaikana ja sitä ennen olen oleskellut ulkomailla pitkiä aikoja, mutta tärkein työkaluni on silti äidinkieleni suomi. Oman äidinkielen hyvä hallinta on kääntäjän työn perusedellytys. Opintojeni jälkeen olen myös työskennellyt tulkkauksen tuntiopettajana.


Multimediakäsikirjoittaja

Teen multimediakäsikirjoituksia, graafista suunnittelua  ja uusmediatuotteita monille eri alustoille: CD-rompuille, verkkoon, erilaisiin oppimisympäristöihin, sekä ns. multiplatform-tuotteita, jotka käyttävät hyväkseen useita eri välineitä. Opiskelin alun perin elokuva- ja tv-alaa, mistä sain pohjakoulutuksen käsikirjoittamiseen. Multimediakäsikirjoittaja on tarinoiva käyttötaiteilija, joka osaa kertoa tarinoita kuvalla ja äänellä, kirjoittaa dialogia, suunnitella äänimaailmoja ja rakenteita sekä kirjoittaa ohjelmaan vastavuoroisuuksia. Multimediakäsikirjoittajaksi tullaan hankkimalla tarvittava ammattitaito, pelkkä lahjakkuus ei riitä. Uusmedia-ala on vailla historian painolastia ja tämä mahdollistaa tietynlaisen vapauden. Kansainvälistyminen alalla on tapahtunut hyvin nopeasti. Työkieli on usein englanti, materiaali on englanninkielistä ja tuotteet saatetaan kääntää vaikka viidelletoista eri kielelle. Kielen lisäksi pitää opiskella myös eri kulttuurien tapoja.


Radiotoimittaja

Radion suoran lähetyksen tunnelma kiehtoo: olen yksin ja kuitenkin kaikkien seurassa.  Puhun suurelle massalle ja silti aina yhdelle ihmiselle, kuuntelijalle. Ihmisäänellä voidaan välittää tietoa ja tunnetta. Ohjelma koostuu palasista. Yksikään pala ei elä omanaan, ympärillä on aina jotakin muuta. Juttuja, juontajan ja haastateltavan dialogia, musiikkia, puhetta. Lähetyksen aikana seuraan yleisön reaktioita internetin keskustelufoorumissa ja osallistun itsekin keskusteluun. Toimittajalla täytyy olla tiivistämisen taitoa, rytmitajua, äänen ja tekniikan ymmärrystä.


TV-tuottaja

Televisiotoimittaja paneutuu yksittäisen ohjelman sisältöön, haastattelee ja koostaa ohjelmaa. Tuottaja pitää huolta kokonaisuuksista, suunnittelee ja etsii ohjelmille ostajan. Kyse on tuottajan kyvystä johtaa, omaksua uutta ja auttaa omaa tiimiä.

Teatterikriitikko

Teatterikritiikki on nopea laji. Kun esityksen on nähnyt illalla, on teksti yleensä saatava valmiiksi seuraavaan iltapäivään mennessä. Kritiikin kirjoittaminen perustuu taideteoksen vastaanottokokemukseen. Välitän kritiikissäni kokemusta siitä, mitä esityksessä ajateltiin ja tapahtui, mistä siinä oli kyse ja miten se tehtiin. Minusta teatteri on väline puhua maailmasta ja teatterikritiikki puolestaan väline havainnoida sitä, miten maailmasta tämän lajin piirissä puhutaan. Ammattitaitoa on esityksen osatekijöiden tasapuolinen huomioiminen niin, ettei kritiikkitekstistä tulisi vain esityksen elementtien luettelomaista erittelyä ja arviointia tyyliin "tämä hyvä, tämä huono".

Tiedottaja

Hoidan yhtiön ulkoista tiedotusta. Yritysviestintä pohjautuu johdon määrittämään strategiaan. Tiedottamisen on oltava rehellista, nopeaa ja kohderyhmät kattavaa, joskus ennakoivaakin. Tiedottaminen on eri asia kuin mainonta. Hyvä tiedottaja on luonteeltaan sosiaalinen ja sopivassa määrin persoonallinen.

Toimituspäällikkö

Mihin tahansa alaan erikoistuneen lehden pitää vaalia sisältöään äärimmäisen tarkasti. Lukijan tulee voida luottaa lehden asiantuntemukseen. Käytämme toimituksen apuna huippuasiantuntijoita, jotka tarkistavat tekstin sisällön ja tietojen ajantasaisuuden.Toimituspäällikkö organisoi toimituksen työtä. Kuukausilehden pääjutut tiedetään yli puolen vuoden päähän, muita aiheita kehitellään jatkuvasti ja niissä kerrotaan monipuolisesti lehden edustaman alan kehityksestä.


Uutistoimittaja

Ennen kuin toimittaja kykenee tunnistamaan olennaisen, hänen tulee hankkia kaikki mahdollinen tieto. Tutkimusraportit ovat tärkeä osa lähdemateriaalia, mutta uutisjuttua ei laadita tieteelliseen tapaan. Uutisvälitys on yleistämistä ja dramatisointia. Sanomalehden tulee antaa ihmisille monipuolista tietoa maailmankuvan rakennuspalikoiksi, eväitä arjen hallitsemiseen. Useimmiten liikumme ulkona ihmisten parissa. Itse kirjoittaminen on hiljaista, hyvin organisoitua toimistotyötä. Aamulla työtä aloittaessani lähden tyhjästä, illalla olen asiantuntija.
Toimittajuus on minulle tietoinen valinta ja elämäntapa.


Valokuvaaja

Hyvä sanomalehtikuva puhuttelee. Se täydentää kirjoitettua tekstiä, tuo juttuun ulottuvuutta ja antaa merkityksiä. Hyvästä kuvasta löytyy informaatiota, huumoria ja visuaalisuutta. Työskentelen freelancer -valokuvaajana.  Toimeksiantajiani ovat sanoma- ja aikakauslehdet, viestintätoimistot, sidosryhmäjulkaisijat ja oppilaitokset.Teen uutiskuvia arkipäivän tapahtumista, kierrän urheilutapahtumissa. Joskus kuvaan reportaaseja. Suurin osa työstä koostuu kuitenkin henkilökuvauksista. Liikun toimittajan mukana tai kuljen yksinäni. Kuvan jälkikäsittely vie yli puolet työajastani. Digikuvat ovat lähes käyttökelvottomia ilman kuvankäsittelyä. Muokkaan valokuvan sävyjä, rajaan ja muutan kontrastia julkaisuun sopivaksi. Valokuvaajalta vaaditaan visuaalisen hahmottamiskyvyn lisäksi vuorovaikutustaitoa. Taitoa saada ihmiset uskomaan omaan näkemykseensä.