Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


K | M | P | R | T | VKampaaja

Tässä työssä tekee päivittäin ihmisiä onnellisiksi, vaikka työ on fyysisesti yllättävän rankkaa, lähes jatkuvaa seisomatyötä. Koulusta valmistuttaessa ei käytännössä osaa ammattia vielä ollenkaan. Osana ammattitaitoa on mm. oppia tunnistamaan hiusten laatuerot ja ennakoimaan miten kyseinen hiustyyppi käyttäytyy esim. permanenttikäsittelyissä ja värjäämisessä.

Kuvaussihteeri

Kuvaussihteerin työ vaatii tilannetajua. Studiossa TV-ohjaaja vastaa kokonaisuudesta suoran lähetyksen aikana, jolloin minä avustan häntä. Lasken sekunteja ja varoittelen kameroita. Ohjelman jälkeen kopioin sen, laadin sisältöilmoituksen ja teen Teosto-ilmoitukset käytetystä musiikista. Editointiviikolla työskentelen lauantaisinkin. Huolehdin lopputeksteistä, mahdollisten käännösten toteutuksesta ja varmistun, että nauha lähtee oikeasta kohdasta ja päättyy oikeaan kohtaan. 


Maskeeraaja

Pääsääntöisesti maskeeraajat työskentelevät freelancereina tai yrittäjinä. Maskeerauskoulun jälkeen olin töissä teatterissa. Haaveenani oli meikkikauppa, ja nyt se sitten onkin totta. Yritykseni on laajentunut vauhdilla. Yrityksessäni on yhdestä viiteen työntekijää sekä harjoittelijoita kosmetologi- tai maskeerauskoulusta. Liikkeessäni käyvät asiakkaat, jotka haluavat juhlameikkejä tai jotka tulevat mm. kestovärjäyksiin ja kasvohoitoihin. Kestopigmentointi on uusin aluevaltaukseni. Vaikka olen tehnyt meikkausta jo kauan, koen sen silti haasteelliseksi. Siinä tarvitaan hyvää väri- ja muototajua sekä äärimmäisen vakaata kättä.

Meteorologi, tutkija

Sääennusteiden laatimisen lisäksi meteorologi voi toimia erilaisissa säähän ja ilmastoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Pyrin työssäni yhdenmukaistamaan säähavainnot koko Suomea kattavaksi. Säähavaintojen avulla pystytään arvioimaan eri säämuuttujien arvot myös ympäristöalueille. Annan sään ja ilmaston tutkimustuloksistani haastatteluja ja lausuntoja medialle sekä puhelimitse myös sääasioista kiinnostuneille kansalaisille. Kuka tahansa voi tilata ilmastopalvelusta säähavaintoaineistoa korvausta vastaan.  Käytän työssäni ilmastotietokantaa, joka sisältää kaikki Suomen säähavainnot vuodesta 1961 lähtien. Sääennustajan tulee ymmärtää, miten ilmakehä toimii, ja mitkä tekijät vaikuttavat säähän. Sääennustajan työ on tarkkaa, vastuullista ja vaatii nopeita päätöksiä. Mitä huonompi sää, sen kiireisempi on meteorologin työpäivä. Päivystävän meteorologin työ on kolmivuorotyötä vuoden jokaisena päivänä. Ala kehittyy ja automatisoituu. Ennen sääkartat piirrettiin itse, nyt ne valmistuvat tietokoneelta. Sää on kuitenkin sitä, mitä se on. Siihen ei voi vaikuttaa. 


Parturi-kampaaja

Urani on edennyt harjoittelun, oppisopimuskoulutuksen ja ja parturi-kampaajan ammatillisen koulutuksen kautta yrittäjäksi. Suosittelen muutaman vuoden työkokemuksen hankkimista ennen oman yrityksen perustamista, jotta oppisi näkemään ja ymmärtämään yrittämiseen liittyviä riskejä sekä työskentelytekniikkaa ja asiakaspalvelua.  Kaupallisesta lisäkoulutuksesta on hyötyä muun muassa rahaliikenteen ja markkinoinnin hallinnassa. Parturi-kampaajan palkan maksaa aina asiakas. Olennaisinta työssä on asiakaspalvelu. Liikkeitä on paljon, ja asiakkaalla on aina varaa valita. Ulospäinsuuntautunut ja positiivinen ihminen pärjää tällä alalla parhaiten. Työ on fyysisesti raskasta. Seisomatyö sekä yksipuoliset työasennot aiheuttavat staattista jännitystä rasittaen erityisesti ylävartaloa ja selkää. Jos sairastaa esimerkiksi astmaa tai atooppista ihottumaa, on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa joutuu vaihtamaan alaa allergiataipumuksen vuoksi.

Pukusuunnittelija

Suunnittelen esiintymispukuja pääasiassa teattereihin, oopperaan ja musiikkinäytelmiin. Puvustuksen idea lähtee tekstistä. Jos pyritään pysyttäytymään tietyssä aikakaudessa, niin silloin materiaalien ja jopa ompeleiden kanssa pyritään niin tarkkaan toteutukseen kuin mahdollista. Käytetyt esiintymispuvut ovat yleensä aikaisempiin näytelmiin tehtyjä, ostettuja tai lahjoituksina saatuja. Niitä vain muutetaan tarpeen mukaan,.Tässä työssä kokee onnistuneensa, kun suunnitelma on toteutettu ja se on osa taiteellista kokonaisuutta.

Puvustonhoitaja

Näytelmien puvustus pohjautuu käsikirjoitukseen, ohjaajan näkemykseen ja hänen mielikuviinsa. Pukusuunnittelija tekee ohjaajan kanssa neuvoteltuaan pukusuunnitelman. Puvustonhoitaja vastaa käytännön toteutuksesta, pienemmissä projekteissa myös suunnittelusta. Vaatturimestari leikkaa miesten vaatteet, ompelijamestari naisten vaatteet. Näytelmän ensi-illan jälkeen pukuhuolto vastaa asusteista. Jos näyttelijä vaihtuu tai vaate hajoaa, puvusto tekee muutokset ja korjaa.


Radiotoimittaja

Radion suoran lähetyksen tunnelma kiehtoo: olen yksin ja kuitenkin kaikkien seurassa.  Puhun suurelle massalle ja silti aina yhdelle ihmiselle, kuuntelijalle. Ihmisäänellä voidaan välittää tietoa ja tunnetta. Ohjelma koostuu palasista. Yksikään pala ei elä omanaan, ympärillä on aina jotakin muuta. Juttuja, juontajan ja haastateltavan dialogia, musiikkia, puhetta. Lähetyksen aikana seuraan yleisön reaktioita internetin keskustelufoorumissa ja osallistun itsekin keskusteluun. Toimittajalla täytyy olla tiivistämisen taitoa, rytmitajua, äänen ja tekniikan ymmärrystä.


TV-kuvaaja

Televisio-ohjelma syntyy ammattilaisten yhteistyönä. Kuva ja valot kulkevat käsi kädessä. Suunnittelen televisio-ohjelmien kuvailmaisua, varaan tuotantoresursseja ja valvon suunnitelmien toteutumista.Kuvaussuunnittelijoiden työt jakautuvat osaksi ohjelmatyypeittäin. Osa tekee televisiodraamaa, osa urheilua. Suuressa urheilutapahtumassa on mukana valtavasti tekniikkaa ja jopa viisikymmentä kameramiestä.

TV-tuottaja

Televisiotoimittaja paneutuu yksittäisen ohjelman sisältöön, haastattelee ja koostaa ohjelmaa. Tuottaja pitää huolta kokonaisuuksista, suunnittelee ja etsii ohjelmille ostajan. Kyse on tuottajan kyvystä johtaa, omaksua uutta ja auttaa omaa tiimiä.

Toimituspäällikkö

Mihin tahansa alaan erikoistuneen lehden pitää vaalia sisältöään äärimmäisen tarkasti. Lukijan tulee voida luottaa lehden asiantuntemukseen. Käytämme toimituksen apuna huippuasiantuntijoita, jotka tarkistavat tekstin sisällön ja tietojen ajantasaisuuden.Toimituspäällikkö organisoi toimituksen työtä. Kuukausilehden pääjutut tiedetään yli puolen vuoden päähän, muita aiheita kehitellään jatkuvasti ja niissä kerrotaan monipuolisesti lehden edustaman alan kehityksestä.


Valaisija

Valaisija on kuvaajan oikea käsi. Kuvaaja kertoo, miltä elokuvan pitää näyttää. Valaisija toteuttaa ja rakentaa toivotun sävyn valon avulla. Studiossa se tapahtuu hallitusti, mutta ulkona toimitaan olosuhteissa, jotka kulloinkin sattuvat vallitsemaan. Valaisussa tavoitellaan lähes aina luonnonvalon vaikutelmaa. Johdan valaisuryhmän työtä sekä toimin taiteellisen johdon ja teknisen henkilöstön välisenä suodattimena. Valaisijan työ on todellisuudessa teknistä käsityötä. Kun elokuva tehdään videoformaattiin, kuvausten ja valaisun onnistuminen tarkistetaan aina kuvauspaikalla. Kuvattaessa filmille tulos nähdään vasta parin päivän päästä. Valon kanssa virheitä saattaa syntyä missä tahansa vaiheessa. Virhe on korjattava saman tien, sillä edes nykytekniikalla valojen suhteita on hankala korjata jälkikäteen.