Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


E | K | L | M | N | P | VElokuvaohjaaja

Hyvään elokuvaan johtaa monta tietä. Olennaista on saavuttaa tarinan ja talouden tasapaino. Erikoisefekteihin perustuvaa tarinaa ei kannata tehdä halvalla. Pienellä budjetilla pitää tehdä pieniä tarinoita. Yksityiskohtaan ei pidä tuhlata liikaa panoksia, koska se saa muun näyttämään keskeneräiseltä.


Kampaaja

Tässä työssä tekee päivittäin ihmisiä onnellisiksi, vaikka työ on fyysisesti yllättävän rankkaa, lähes jatkuvaa seisomatyötä. Koulusta valmistuttaessa ei käytännössä osaa ammattia vielä ollenkaan. Osana ammattitaitoa on mm. oppia tunnistamaan hiusten laatuerot ja ennakoimaan miten kyseinen hiustyyppi käyttäytyy esim. permanenttikäsittelyissä ja värjäämisessä.

Kuvaussihteeri

Kuvaussihteerin työ vaatii tilannetajua. Studiossa TV-ohjaaja vastaa kokonaisuudesta suoran lähetyksen aikana, jolloin minä avustan häntä. Lasken sekunteja ja varoittelen kameroita. Ohjelman jälkeen kopioin sen, laadin sisältöilmoituksen ja teen Teosto-ilmoitukset käytetystä musiikista. Editointiviikolla työskentelen lauantaisinkin. Huolehdin lopputeksteistä, mahdollisten käännösten toteutuksesta ja varmistun, että nauha lähtee oikeasta kohdasta ja päättyy oikeaan kohtaan. 


Lavastaja

Alunperin opiskelin keraamikoksi. Myöhemmin suoritin reksvisiitanvalmistan puolivuotisen kurssin ja päädyin Yleisradion palvelukseen järjestäjäksi ja rekvisitööriksi. Totuin isojen tuotantojen rytmiin, työskentelin lavastajien kanssa, kiinnostuin alasta ja pääsin lopulta sitä myös opiskelemaan.


Maskeeraaja

Pääsääntöisesti maskeeraajat työskentelevät freelancereina tai yrittäjinä. Maskeerauskoulun jälkeen olin töissä teatterissa. Haaveenani oli meikkikauppa, ja nyt se sitten onkin totta. Yritykseni on laajentunut vauhdilla. Yrityksessäni on yhdestä viiteen työntekijää sekä harjoittelijoita kosmetologi- tai maskeerauskoulusta. Liikkeessäni käyvät asiakkaat, jotka haluavat juhlameikkejä tai jotka tulevat mm. kestovärjäyksiin ja kasvohoitoihin. Kestopigmentointi on uusin aluevaltaukseni. Vaikka olen tehnyt meikkausta jo kauan, koen sen silti haasteelliseksi. Siinä tarvitaan hyvää väri- ja muototajua sekä äärimmäisen vakaata kättä.


Näyttelijä

Työskentely freelancerina pakottaa liikkeelle, miettimään ja kehittämään omia juttuja. Kotona ei voi istua odottamassa yhteydenottoa. Luottamus omaan ammattitaitoon on löydettävä omasta itsestä.


Parturi-kampaaja

Urani on edennyt harjoittelun, oppisopimuskoulutuksen ja ja parturi-kampaajan ammatillisen koulutuksen kautta yrittäjäksi. Suosittelen muutaman vuoden työkokemuksen hankkimista ennen oman yrityksen perustamista, jotta oppisi näkemään ja ymmärtämään yrittämiseen liittyviä riskejä sekä työskentelytekniikkaa ja asiakaspalvelua.  Kaupallisesta lisäkoulutuksesta on hyötyä muun muassa rahaliikenteen ja markkinoinnin hallinnassa. Parturi-kampaajan palkan maksaa aina asiakas. Olennaisinta työssä on asiakaspalvelu. Liikkeitä on paljon, ja asiakkaalla on aina varaa valita. Ulospäinsuuntautunut ja positiivinen ihminen pärjää tällä alalla parhaiten. Työ on fyysisesti raskasta. Seisomatyö sekä yksipuoliset työasennot aiheuttavat staattista jännitystä rasittaen erityisesti ylävartaloa ja selkää. Jos sairastaa esimerkiksi astmaa tai atooppista ihottumaa, on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa joutuu vaihtamaan alaa allergiataipumuksen vuoksi.

Pukusuunnittelija

Suunnittelen esiintymispukuja pääasiassa teattereihin, oopperaan ja musiikkinäytelmiin. Puvustuksen idea lähtee tekstistä. Jos pyritään pysyttäytymään tietyssä aikakaudessa, niin silloin materiaalien ja jopa ompeleiden kanssa pyritään niin tarkkaan toteutukseen kuin mahdollista. Käytetyt esiintymispuvut ovat yleensä aikaisempiin näytelmiin tehtyjä, ostettuja tai lahjoituksina saatuja. Niitä vain muutetaan tarpeen mukaan,.Tässä työssä kokee onnistuneensa, kun suunnitelma on toteutettu ja se on osa taiteellista kokonaisuutta.

Puvustonhoitaja

Näytelmien puvustus pohjautuu käsikirjoitukseen, ohjaajan näkemykseen ja hänen mielikuviinsa. Pukusuunnittelija tekee ohjaajan kanssa neuvoteltuaan pukusuunnitelman. Puvustonhoitaja vastaa käytännön toteutuksesta, pienemmissä projekteissa myös suunnittelusta. Vaatturimestari leikkaa miesten vaatteet, ompelijamestari naisten vaatteet. Näytelmän ensi-illan jälkeen pukuhuolto vastaa asusteista. Jos näyttelijä vaihtuu tai vaate hajoaa, puvusto tekee muutokset ja korjaa.


Valaisija

Valaisija on kuvaajan oikea käsi. Kuvaaja kertoo, miltä elokuvan pitää näyttää. Valaisija toteuttaa ja rakentaa toivotun sävyn valon avulla. Studiossa se tapahtuu hallitusti, mutta ulkona toimitaan olosuhteissa, jotka kulloinkin sattuvat vallitsemaan. Valaisussa tavoitellaan lähes aina luonnonvalon vaikutelmaa. Johdan valaisuryhmän työtä sekä toimin taiteellisen johdon ja teknisen henkilöstön välisenä suodattimena. Valaisijan työ on todellisuudessa teknistä käsityötä. Kun elokuva tehdään videoformaattiin, kuvausten ja valaisun onnistuminen tarkistetaan aina kuvauspaikalla. Kuvattaessa filmille tulos nähdään vasta parin päivän päästä. Valon kanssa virheitä saattaa syntyä missä tahansa vaiheessa. Virhe on korjattava saman tien, sillä edes nykytekniikalla valojen suhteita on hankala korjata jälkikäteen.