Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


I | K | TInformaatikko

Sähköisen viestinnän lisääntyessä kasvaa myös tiedonkäsittelyn ja tiedonhallinnan tarve. Tietoa voi hakea vaikkapa internetin hakukoneiden avulla, mutta lopputulos on usein vain pitkä lista luokittelematonta erillistietoa. Informaatikon työ vaatii kokonaisuuksien tajua ja ongelmanratkaisukykyä.


Kirjastonhoitaja

Käsissämme on kiistaton valttikortti: tarjoamme ilmaisia palveluja. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, minkälaisia palveluja kirjastolla on tarjolla kirjojen lisäksi.


Terminologi

Terminologi miettii käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Työn tulos voi olla virkkeen mittainen määritelmä. Kun määritelmiä kertyy useita, syntyy sanasto, termien ja käsitteiden kokoelma.

Tietopalvelukonsultti

Kirjastot käyttävät hyväkseen tietotekniikkaa ja kehittävät uusia verkkopalveluja. Toimin kirjaston tietopalvelukonsulttina. Ammattitaidon ydin on kirjastotietämyksessä. Osallistun verkkotyöhön, palvelen asiakkaita ja opastan henkilökuntaa. Asiakas voi varata teoksia ja uusia lainojaan internetin kautta. Kirjaston kotisivuilla asiakas voi kysyä mitä tahansa mieltä askarruttavaa. Hän saa vastauksen omaan sähköpostiinsa. Ihmiset haluavat säilyttää kirjastopalvelut. Kirjasto koetaan tärkeäksi ja palvelujen maksuttomuudesta ei haluta tinkiä. Kirjastossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Tämän päivän kirjastossa henkilökunnalta vaaditaan vuorovaikutustaitoja ja reippautta.