Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


G | K | MGraafinen suunnittelija

Ympärillämme näkyvä kuva– ja tekstitulva näyttää itsestäänselvyydeltä. Emme aina tule ajatelleeksi, että visuaalisilla tuotteillakin on tekijänsä. Visuaalisuus elää ja muuttuu siinä missä muotikin. Kun kokeileva idea päätyy arkiseen mainokseen, se alkaa alkuhämmennyksen jälkeen näyttää mukavalta. Silloin  keksitään taas toisenlaista uutta. Luova idea ei kimpoa tyhjästä vaan heijastelee reaalimaailmaa.  


Kirjailija

Saan romaaneistani myönteistä lukijapalautetta ja koen onnistuvani työssäni. Menestyminen ja onnistuminen ovat kaksi eri asiaa. Onnistumista ei mitata myyntiluvuilla, mediahuomiolla eikä palkinnoilla. Tarkin mittari on oma tyytyväisyys. Taideyhteisössä joku on aina muita keskemmällä, menestyskin jakautuu epätasaisesti.

Kustannustoimittaja

Toimitan julkaistavia kirjoja ja etsin uutuuksia samanaikaisesti. Muokatessani kirjailijan tekstiä pyrin nostamaan esiin hänen tyyliään ja ominaispiirteitään, hänen ääntään. Kustannustoimittaja tarjoaa tekijälle uusia näkökulmia hänen tekstiinsä, mutta ei määrää kirjailijaa tekemään niin tai näin. Korjaukseni ovat kuitenkin aina vain ehdotuksia. Kirjailija päättää lopullisesta menettelystä.


Multimediakäsikirjoittaja

Teen multimediakäsikirjoituksia, graafista suunnittelua  ja uusmediatuotteita monille eri alustoille: CD-rompuille, verkkoon, erilaisiin oppimisympäristöihin, sekä ns. multiplatform-tuotteita, jotka käyttävät hyväkseen useita eri välineitä. Opiskelin alun perin elokuva- ja tv-alaa, mistä sain pohjakoulutuksen käsikirjoittamiseen. Multimediakäsikirjoittaja on tarinoiva käyttötaiteilija, joka osaa kertoa tarinoita kuvalla ja äänellä, kirjoittaa dialogia, suunnitella äänimaailmoja ja rakenteita sekä kirjoittaa ohjelmaan vastavuoroisuuksia. Multimediakäsikirjoittajaksi tullaan hankkimalla tarvittava ammattitaito, pelkkä lahjakkuus ei riitä. Uusmedia-ala on vailla historian painolastia ja tämä mahdollistaa tietynlaisen vapauden. Kansainvälistyminen alalla on tapahtunut hyvin nopeasti. Työkieli on usein englanti, materiaali on englanninkielistä ja tuotteet saatetaan kääntää vaikka viidelletoista eri kielelle. Kielen lisäksi pitää opiskella myös eri kulttuurien tapoja.