Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


A | K | MArkeologi

Tutkin suomalaista menneisyyttä maaperässä säilyneiden muinaisjäännösten avulla. Tutkimuskohteitani ovat muun muassa kivikautiset ja rautakautiset asuinpaikat sekä eri-ikäiset haudat, esineet ja rakenteet. Työskentelen Museoviraston määräaikaisena tutkijana, joten työsuhteeni kesto määräytyy aina sovittujen kaivaus- tai inventointiprojektien perusteella.


Konservaattori

Konservaattorin osaaminen on sitä, että voi sanoa: tämä on niin vanhaa pintaa, että tähän ei saa koskea muutostöiden yhteydessä. Vanhat pinnat voidaan jättää piiloon uusien materiaalien alle. Kohteen dokumentointi on vain tehtävä niin hyvin, että sen perusteella voidaan vanha pinta myöhemmin ottaa esiin. Jos joku myöhemmin hakee tietoja kyseiseltä aikakaudelta olevista materiaaleista, ovat ne uusien materiaalien alta löydettävissä. Tällaista tietoa tarvitaan, koska materiaalit muuttuvat ja tieto muuten katoaisi.


Museoamanuenssi

Opiskeluaikana tehdyt pääainevalinnat määräävät pitkälti tulevaa ammatillista painottumista. Eli jo silloin kannattaa miettiä mikä erikoistumisala museotyössä eniten kiinnostaa. Nykyisessä työpaikassani taidehistorioitsija huolehtii taidekokoelmista, kansatieteilijä esineamanuenssina hoitaa esinekokoelmat sekä pysyvät näyttelyt. Maakunta-amanuenssi puolestaan hoitaa kotiseutu-museoiden neuvontatyötä sekä niihin liittyviä rakennusasioita. Minä historioitsijana hoidan arkistopuolta: kuva-arkistoja, historiallista arkistoa sekä vastaan yleisesti historia-asioista ja -tiedusteluista. Vaikka toki tutkimustyö on tärkeä osa työnkuvaani, museon toimintaan liittyy paljon käytännön fyysistä työtä, kuten näytteiden ottamista  purkukohteista sekä näyttelyiden rakentamista. Vaikka tutkimustyö on yleensä yksinäistä, käy henkilökunta jatkuvaa tieteellistä vuoropuhelua. Työn tulokset eivät näy heti.