Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


K | L | M | O | S | TKanttori

Kanttori on kirkkomuusikon ammattinimike. Virallinen toimenkuva ja seurakunnan traditio ohjaavat kanttorin työtä. Ammatti rakentuu kuitenkin aina persoonan ympärille. Työssä korostuvat sosiaaliset taidot. Virsikirja on kirkon virallinen laulukirja, mutta hengellinen musiikki on virsiä huomattavasti laajempi kokonaisuus.


Laulaja-lauluntekijä

Laulu on näkökulmani johonkin kokemukseen, jonka haluan ilmaista. Analyysillä en tee yhtään mitään. Kyse on näkemisestä ja kokemisesta. Ammennan visuaalisesta kokemusmuististani. Teen lauluja klassisista aiheista.  Isot vastakkainasettelut kiinnostavat minua. Oma osuuteni päättyy siihen, kun biisi soi radiossa. Sen jälkeen laulu on olemassa minulle vain ihmisten puheissa. Laulu on oma tapani ottaa yhteys ihmisiin, tapa kommunikoida maailman kanssa.


Musiikinopettaja

Musiikinopettaja opettaa tavallisesti useammassa kuin yhdessä koulussa. Valitsen harjoitusmateriaalin ryhmän kehitysvaiheen ja kurssisisällön perusteella. Peruskoulussa ja lukiossa ei kasvateta välttämättä muusikoita. Tärkeintä on, että tietoaineiden vastapainoksi oppilas saa irrotella, nousta pulpetista, iloita ja oppia musiikista. En toivo oppilaista ensisijaisesti muusikoita vaan ennakkoluulottomia kansalaisia. Jos heidän elämänsä rikastuu musiikilla, hyvä niin. Yleismusiikin opettajana minun ei tarvitse osata kaikkea mahdollista, sillä musiikkipainotteisen lukiomme muut opettajat vetävät erikoisalojen kurssit. Työni on ryhmäopetusta, joten yksilön arvioiminen tuntuu usein vaikealta, jopa turhalta. Päivisin olen melutyöläinen, sillä musiikkiluokan äänenvoimakkuuden taso pyrkii aina kohoamaan.

Musiikkipedagogi

Oman muusikkouteni avulla toivon välittäväni innostuksen myös oppilaisiini. Heidän kehityksensä on motivaationi lähde. Kun oppilas oppii, olen tehnyt työni hyvin.

Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapeutti kuntouttaa ongelmaista asiakastaan luomalla vuorovaikutteisia tilanteita, laulua, soittoa, leikkiä ja liikuntaa. Tyypillinen asiakkaani on kontakti- tai tunnehäiriöinen lapsi, kehitysvammainen, autistinen tai dysfaatikko. Luon kontaktin musiikin avulla. Asiakas tulee luokseni lääkärin lähetteellä. Lääkäri asettaa työlleni tavoitteet, minun tehtäväni on ratkaista kuinka tavoite saavutetaan, kuinka esimerkiksi puhumaton lapsi voisi oppia kommunikoimaan. Ammattitaitoani on muuntaa nämä pyrkimykset lähitavoitteiksi ja käytännön toiminnaksi, terapiaksi. Koska asiakastyö perustuu lääkärin lähetteeseen, terapiasuhteeseen liittyy tarkka lääketieteellinen seuranta.


Oopperalaulaja

Oopperalaulaja on freelancer-taiteilija. Työnvälitystä hoitavat agentit ja managerit. Taiteilija on pieni nappula kansainvälisten toimijoiden pelissä. Ura muodostuu lyhytkestoista toimeksiannoista, keikoista. Vain harvaan työtehtävään sisältyy optio tulevasta työstä.

Orkesterimuusikko

Konsertissa en ajattele, soitto vie mukanaan, yhdessä hetkessä on kaikki. Jokainen muusikko soittaa ammattitaitoisesti, mutta se ei vielä takaa onnistumista. Tärkeintä on yhteissointi. Saan nuotit kaksi viikkoa ennen harjoitusta ja opettelen stemmojani kotonani neljä tai viisi päivää. Nuotinluvun ja soittotekniikkan hallinta ovat orkesterimuusikon ammattitaidon perusedellytys. Orkesterisoiton oppii kuitenkin vain soittamalla orkesterissa. Huilunsoitto on fyysistä työtä. Soittajan selkäranka kiertyy epätavalliseen asentoon ja pysyy rasittuneessa tilassa tuntikausia.


Soitinrakentaja

Urani on kulkenut musiikin opiskelijasta yrittäjäksi. Koko opiskeluajan minulla oli verstas, jossa tein soittimia ja soittimien korjaustöitä. Soitinrakentajan työ on tyypillisesti yksin tehtävää. Teen kitaroita, bassoja ja kanteleita. Soittimia tehdään yleensä tilauksesta ammattilaisille eli varsin vaativille asiakkaille. Materiaalikulut ovat suhteellisen pieni osa hinnasta, työ maksaa eniten. Tämän tyyppisessä tuotannossa on oltava itsenäiseen työhön kykenevä ja siitä tykkäävä.


Tapahtumatuottaja, yhteyspäällikkö

Tapahtuma koostuu lukuisista elementeistä. Niitä ovat esimerkiksi  tapahtuman visuaalinen ilme, painotuotteet, videot, animaatiot, digitaalinen sisältö, virtuaaliset ratkaisut, vuorovaikutteiset ratkaisut, somistusratkaisut, verkkopalvelut, asia- ja viihde-esiintyjien valinta, musiikki, tekninen kokonaistoteutus  ja tietenkin tarjoilut.