Kultur och kommunikation

Inom kulturbranschen arbetar man med olika konstarter. Aktörerna inom branschen anordnar många slags evenemang, tillfällen och arbeten som bjuder på konstupplevelser eller möjligheter att njuta av underhållning. Resultat av arbetet inom kulturbranschen är till exempel filmer, TV-serier, målningar, konstgrafik, många designprodukter, musikverk och konserter samt litteratur, filmkonst, teater- och dansföreställningar.

Till kulturen hör likaså arbetet inom kommunikationsbranschen som bland annat har som uppgift att förmedla information via olika medier och hålla allmänheten underrättad om vad som tilldrar sig i världen. Biblioteken och informationstjänsterna betjänar sina kunder genom att låna ut och förmedla material i olika form. Museerna åter lagrar, undersöker och förmedlar kunskap om människan och hennes livsmiljö. I arkiven förvaras olika handlingar bl.a. som material för senare forskning.

Inom kultur och kommunikation utförs arbete av många olika slag.. Förutom konstnärlig skapande verksamhet utförs arbete inom expertuppgifter, undervisnings- och forskningsuppgifter samt innehållsproduktion och tekniskt arbete i anslutning därtill. Även produktion och arrangemang av verk och evenemang samt olika försäljnings- och marknadsföringsuppgifter bidrar till branschens sysselsättande verkan.

Arbetsplatser finns det bl.a. hos produktionsbolag, skivbolag, organisationer inom branschen och hos olika medier. Företagen inom branschen är typiskt små företag. Inom branschen kultur och kommunikation finns det inte något större utbud av permanent anställning, varför anställningsförhållandena ofta är tidsbundna, ingår i projekt eller är frilansjobb. Konkurrensen om arbetsplatserna är hård. Konstnärerna arbetar huvudsakligen som fria konstnärer eller frilansare. Många har även ett annat jobb för att trygga sin utkomst.