Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


A | K | VAjoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentaja työskentelee täysin yksin. Omat työkohteet, omat ratkaisut. Kaverilta pyydetään vain nosto- tai vääntöapua. Työnjohtaja hoitaa asiakassuhteet ja osoittaa meille työkohteet. Asentaja vastaa itse työsuorituksestaan omalla kuittauksellaan.

Automaalari

Automaalarin työ on täysin käsityötä. Uuden osan maalaaminen on yksinkertaista ja helppoa, mutta korjatun osan viimeistely vaatii osaamista. Pohjustustyö on tärkein työvaihe. Siinä maalattavalle alueelle haetaan sen oikea, alkuperäinen muoto. Muotoilussa käytän silotetta, kittiä. Levitän sen, annan kuivua ja hion pinnan.

Automyyjä

Kokeneiden automyyjien asiakassuhteet ovat saattaneet kestää yli kaksikymmentä vuotta. Tutut asiakkaat tuntevat tien heidän työpisteeseensä. Me aloittelijat joudumme ponnistelemaan myynnin ja asiakassuhteidemme eteen.Työkokemus helpottaa muutoinkin. Konkari ei tee turhaa työtä eikä säntäile asiakkaiden perässä. Hän katselee rauhallisesti sivusta, tarkkailee ja tekee täsmäiskun. Me vielä juoksemme.


Katsastusmies

Katsastusmiehen työ on käytännönläheistä insinöörityötä. Enemmän mekaniikkaa kuin elektroniikkaa. Asiakaspalvelua ja vuorovaikutusta.

 

 


Varaosamyyjä

Varaosamyynti kuuluu autotalon jälkimarkkinointiin. Se palvelee yksittäistä asiakasta sekä talon omaa huolto- ja korjaamotoimintaa. Täällä asioiva asiakas saa varaosan matkaansa, täältä tilaamme oman asentajan tarvitsemat osat ja toimitamme ne hänelle korjaamoon. Opastan, neuvon asiakasta ja myyn. Ihmisen kohtaaminen asiakaspalvelutilanteessa on myyjän suurin haaste. Työvälineet ovat muuttuneet vuosien saatossa. Uuden toimistotekniikan avulla tiedämme tarkan tilanteen sekä oman että maahantuojan varastosta.