Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


H | L | M | R | SHelikopterilentäjä

Vaikeinta on hallita leijunta, kopterin paikallaan pitäminen. On kuin seisoisi kuulalaakerin päällä koneen karatessa koko aika johonkin suuntaan.


Lennonjohtaja

Lennonjohtaja on ilmojen liikennepoliisi.Lennonjohtaja ohjaa koneet kiitoteille joustavasti, turvallisesti ja turhia viiveitä aiheuttamatta. Maailma on jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvomattomassa tilassa lentäjät vastaavat itse suunnistuksesta, porrastuksesta ja etäisyyksistä. Valvotussa ilmatilassa vastuu on lennonjohdolla. Peruskoulutus kestää noin puolitoista vuotta. Se sisältää muun muassa teoriaa, yleissivistävää koulutusta, ilmailua, lentämisen teoriaa, sääoppia, lennonjohtamisen opiskelua sekä käytännön harjoittelua. Avaruudellinen hahmotuskyky on lennonjohtajalle tärkeä ominaisuus, sillä kaikki tapahtuu neliulotteisesti. Ruuhka-aikoina on tehtävä jono ilmaan antamalla koneille eri ohjaussuuntia ja lähestymiskorkeuksia. Kommunikointikieli on englanti,

Lentoemäntä

Ilmailumääräykset ja lentoyhtiön määrittelemät toimintatavat säätelevät työtä, mutta viime kädessä työntekijä itse muokkaa työstä persoonaansa soveltuvan kokonaisuuden. Ruusuiset kuvitelmat saattavat arkityössä olla vain taakkana. Tämä on asiakaspalvelutyötä, jossa kaiken perustana on työntekijöiden ja matkustajien vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet. Lentoemäntä ei saa näytellä, vaan palvelualttius ja positiivisuus on tultava sisältä, itsestä. Kielitaitoa pitää kerrata ja kehittää jatkuvasti. Lennon tärkeimpiä vaiheita on matkustajan ensi kohtaaminen. Silloin on oltava läsnä ja kohtaamiseen on panostettava. Työ on fyysistä. Siihen kuuluu kyykistelyä, nostelemista ja se on lähes kokonaan seisomatyötä, joten terveysriskejäkin on. 

Lentokonemekaanikko

Lentokoneiden huolto ja korjaus on valtava kokonaisuus, jossa ammattiosaaminen on erikoistettu useihin osa-alueisiin: moottorit korjataan, renkaat, jarrut ja mittarit huolletaan. Sähkö ja elektroniikka ovat keskeisessä asemassa.  Elektroniset järjestelmät rekisteröivät lähes kaiken, analysoivat ja lähettävät keräämänsä tietoaineksen tekniseen huoltoon. Etukäteistieto helpottaa työskentelyä asemapaikalla, varsinkin kun kone tulee saada kuntoon jopa yhden tunnin aikana ennen seuraavaa nousua. Lentokoneille tehdään määrätyin välein perushuolto, jolloin kone puretaan lähes kokonaan. Jäljellä on silloin oikeastaan vain runko, jonka päälle kaikki rakennetaan uudelleen. Osat korjataan, huolletaan tai vaihdetaan. Työhön liittyy paljon fyysistä, liikkumista ja kiipeilyä, mitä suuremmiksi koneet tulevat.

Liikennelentäjä

Liikennelentäjä on ammattinimike, perämies ja kapteeni kuvaavat arvoa ja kokemustasoa. Kapteeni ajaa ja perämies hoitaa radiopuhelinliikenteen ammattikielenä englanti. Toinen keskittyy järjestelmiin, toinen lentää ja katsoo ulos. Kahden lentäjän keskittyminen samaan asiaan on virhe. Lentotoiminta perustuu asiantuntijaorganisaation ja useiden ammattiryhmien yhteistyöhön. Itse lentotyö on äärettömän pieni osa kokonaisuutta. Työ on liikenteen seuraamista tietokoneen avulla ja radiopuhelinliikenteen hoitamista. Kapteenin pääasiallinen työ on jatkuvaa suunnittelua ja vaihtoehtojen vertailua. Ennustusten ja sääkarttojen pohjalta päätetään lennetäänkö. Lentokoneen kapteenin ei tarvitse olla erinomainen puikkomies.Tärkeintä ovat hyvät esimiestaidot ja kokonaisuuden hallinta. Jokaisen lennon valmisteluun on varattu tunti ja lennon jälkeiseen viimeistelyyn ja paperityöhön puoli tuntia.


Matkustajaselvitysvirkailija

Nimike matkustajaselvitysvirkailija ei välttämättä kuvaa täysin työtäni ja käytössä onkin moniosaamista paremmin kuvaava asiakaspalveluvirkailija-nimike (passenger service officer). Työni tapahtuu lentoaseman lähtöselvityksessä ja lähtöporteilla. Lähtöselvityksessä selvitellään liput ja matkustusasiakirjat sekä saatetaan matkatavarat eteenpäin. Asiakas saattaa kertoa lentopelostaan. Lähtöselvityksessä asiakkaalle on aikaa enemmän kuin lähtöportilla tapahtuvassa koneeseen otossa, jolloin aikaa on vain pari sekuntia. Hhuolehdin erikoismatkustajista, hoidan kuulutukset usealla kielellä ja vastaan siitä, että kaikki tapahtuu ajallaan. Meillä on erinomaiset ohjeet ja tiedän aina miten ongelmatapauksissakin pitää toimia. Minun tehtäväni on rauhoittaa asiakasta ja kertoa hänelle, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Minulla on virkapuku. Minua katsotaan ja minuun otetaan yhteyttä. Jos olen kiireisen näköinen, se tarttuu ihmisiin ja levottomuus leviää. Jos minä olen rauhallinen, matkustajatkin ovat rauhallisia. Suosittelen tätä työtä pelkäämättömälle, sosiaaliselle ja innokkaalle ihmiselle.


Rahtivirkailija

Työskentelen lentorahtivirkailijana. Tämä on asiakaspalvelutyötä. Lentorahtivirkailijan työssä käsitellään asiakirjoja, ei rahtitavaraa. Kaupallinen koulutus on hyvä pohja mutta ei välttämätön. Rahdin saavuttua meille toimitetaan asiakirjat, joista selviävät osoitteet, kolliluvut, kilot ja maksutavat. Rahtikirjatiedot syötetään tietokonejärjestelmään ja varastolle tulostetaan tarkistuslista. Lähtevän rahdin esivalmistelut ovat toinen puoli rahtivirkailijan työtä. Määräyksiä ja rajoituksia on paljon. Käytössämme on valtava määrä lähdeaineistoa, ohjeistuksia ja käsikirjoja.


Stuertti

Stuertti kuuluu lentokoneen matkustamohenkilökuntaan lentoemännän ja purserin ohella. Stuertti ja lentoemäntä tekevät samaa työtä, stuertti heistä on miespuolinen. Matkustaja näkee stuertin työstä vain pienen osan, tarjoilun ja asiakaspalvelun. Lennon valmistelu aloitetaan 5-15 minuutin briefauksella, jossa purserin johdolla käydään läpi tulevan lennon pääkohdat ja kerrataan turva-aiheet. Koneessa tarkistetaan ja testataan turvavälineet, happipullojen ja sammuttimien kunto. Matkustamo tarkistetaan sisältä ja valmistellaan tarjoilu. Osa ammattitaitoa on kyky tehdä samat asiat vaihtuvan miehistön jäsenenä. Työtä riittää koko lennon ajaksi: tarjoilua, astioiden keräilyä, lehtien kierrätystä ja asiakkaan saatavilla olemista.