Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


A | H | K | L | P | VAhtaaja

Satamaromantiikkaan tutustuin Kirkkonummen Kantvikissa. Tein työtä laivan ruumassa ja hakkasin petkeleellä auringossa kovettunutta raakasokeria kahdessa vuorossa. Onneksi ahtaustyö ei sentään aina ole yhtä raskasta. Työpäivän jälkeen pääsen irti ammatistani, keskityn musiikkiin ja toimin tutun hevibändin taustajoukoissa.

Ajojärjestelijä

Ajojärjestelijä tekee työtään enimmäkseen päätteen ja puhelimen kanssa. Tietokone on tärkein työväline, jossa on yli tuhat erilaista reittiä.Ongelmatilanteessa selvitän koneen avulla, missä kiikastaa.


Huolintapäällikkö

Huolintapalveluja käytetään ulkomaan tavaraliikenteessä. Huolitsijalla tarkoitetaan sekä huolintayritystä että huolinnan ammattilaista, työntekijää.


Kerääjä

Työ perustuu viivakoodipohjaiseen tietojärjestelmään. Kun ammun magneettiaseella viivakoodia, työkoneen näyttöön ilmestyy hyllytettävän tavaran ajoreitti. Siirrän tavarat varastohyllyille työntömastokoneella, tönärillä. Liikun kolmen suuren varastohallin alueella.

Kuljetussuunnittelija

Kuljetussuunnittelijan työnä on suunnitella tavaroiden kuljetusta paikasta toiseen ja miten kuljetukset voitaisiin hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Kehitämme toteuttamismalleja sekä suunnittelemme reittejä ja kuljetusjärjestelmiä, joita ajojärjestelijät käyttävät valitessaan tarkoituksenmukaista kalustoa päivittäin erilaisiin kuljetuksiin.


Liikennesuunnittelija

Suunnittelen seutuliikenteen reittejä ja aikatauluja. Suunnnittelun perustana on eri linjoilla liikkuvien matkustajien määrä eri vuorokaudenaikoina. Reittejä suunnitellaan myös uusille rakennettaville asuntoalueille. Samoin asiakaspalautteita hyödynnetään suunnittelussa. Aikatauluja laaditaan suunnitteluohjelmalla, joka kuvaa, miten bussi kiertää reittiä päivän aikana. Aikataulu- ja liikennesuunnittelu on matkustajien palvelemista.


Polkupyörälähetti

Fillaroin työpäivän aikana kymmeniä kilometrejä. Työssä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa ja lihasvoimaa. Tyypillinen asiakkaamme on nopeaa palvelua tarvitseva mainostoimisto. Olemme kuljettaneet pyörällä kaikkea mahdollista veriplasmasta pesäpallomailoihin. Kiireellisyydestä päättää viime kädessä asiakas. Päivystäjä ottaa vastaan tilaukset ja välittää ne kaupungilla liikkuvalle lähetille. Luokittelemme lähetykset kolmeen kategoriaan: normaali-, pika- ja paniikkitoimituksiin. Polkupyörälähetin varustukseen kuuluvat pyöräilyasu, lukkopolkimiin sopivat jäykkäpohjaiset jalkineet, kypärä ja lähettilaukku. Toimimme kesät talvet kelillä kuin kelillä. Työpäiväni alkaa aamukahdeksalta ja päättyy neljältä iltapäivällä. Teen päivässä keskimäärin kaksikymmentä keikkaa.


Varastotyöntekijä

Saumaton logistinen ketju on aikamoinen temppu. Kun asiakas tilaa Puolasta koiranruokaa, se jaetaan myymälöihin juuri hänen suunnittelemillaan kampanjaviikoilla. Logistiikan ammattilaiset ovat osa valtavaa kokonaisuutta. Joskus terminaaliamme nimitettiin varastohotelliksi. Kun asiakas tekee varauksen, hän saa meiltä sopivan määrän tilaa tuotteilleen. Varastossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Täytyy järkeillä, paperit eivät aina kerro totuutta.