Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


J | K | S | VJunatarjoilija

Olen lähes aina matkustajien nähtävillä. Ravintolavaunusta puuttuu sosiaalitila jonne vetäytyä ruokailemaan tai rauhoittumaan. Junassa käy melkoinen jyrinä. Taustahäly häiritsee hiukan ja pakottaa puhumaan tavanomaista kuuluvammalla äänellä. Työni on hyvin fyysistä.


Konduktööri

Konduktööri vastaa vaunuista, kuljettaja veturista. Jos juna on täynnä ihmisiä, en ota paineita lipunmyynnistä. Junaturvallisuus ja järjestys menevät lipunmyynnin edelle. Minun on kierrettävä kaikki vaunut ollakseni tietoinen kokonaistilanteesta.Ongelmatilanteessa pitää keksiä ratkaisu, tehdä päätös ja ottaa vastuu päätöksestä.


Sähköasentaja

Olen käynyt muun muassa veturi-, rakennus-ja atkk -sähköasentajakursseja. Kaikista opinnoista on ollut hyötyä. Teorian hallitseminen auttaa näkemään kokonaisuuksia, oppimaan uusia asioita ja kehittämään itse toimintatapoja. Asentajalta vaaditaan hyvää hahmottamiskykyä. Sähköpiirustusten symbolit on nähtävä toiminnallisina. Sähkötöissä on työturvallisuuden kannalta myös omat erityispiirteensä. Yleensä asennukset tehdään ensin ja vasta valmiiseen työhön kytketään jännite.

Sähköasentaja, turvalaiteasentaja

Halusin tulevaisuuden ammattiin ja sellaiseen myös kouluttauduin. Sähkön kulutus lisääntyy. Sitä hyödynnetään kaikkialla, raiteillakin. Junaliikenteen ohjaus- ja turvajärjestelmät ovat suurelta osin raidevirtaa ja sähkömagnetismia.

Sähkölaitosasentaja

Olen itse ammatistani ylpeä ja sen verran pitääkin olla, että kehtaa kertoa, mitä työkseen tekee. Ennen vanhaan asentajia saatettiin kutsua oikein "sähköherroiksi", nyt se on yksi ammatti muiden joukossa. Ja kun myrsky on raivonnut metsässä ja puut kaatuneet linjoille, ei apuun enää kutsuta "sähköherroja", vaan saattaa kuulla ihan muunkinlaista kieltä.


Veturinkuljettaja

Hyvä veturinkuljettaja käsittelee junaa varovasti mutta määrätietoisesti. Lähdössä juna kiihtyy vasta, kun viimeinenkin vaunu on vedossa. Kun hyppään junan ohjaimiin, yritän aina olla edellä tulevia tapahtumia. Keskityn ajoon, tarkkailen ympäristöä ja maastoa. Jos jarrutan väärässä paikassa, juna pysähtyy ylämäkeen. Junan tekniikka on hallittava. Aikataulut ovat kireät, joten viat on pystyttävä korjaamaan matkan aikana. Kuljettajan työalue määrittyy työvuosiin perustuvan pistelaskujärjestelmän avulla. Mitä enemmän kokemusta, sen suuremmat mahdollisuudet valita vuoro: sähkövuoro, linjavuoro tai päivystysvuoro. Kun aloitin ammatissani, ohjaamossa oli aina kaksi veturimiestä. Tänään teen työtäni yksin. Työvauhti kiristyy.