Luonnontieteellinen työ

Luonnontieteellistä työtä tehdään useilla aloilla, joita ovat muun muassa kemia, fysiikka ja biologia. Perustutkimus tuottaa uutta tietoa, soveltava tutkimus puolestaan hyödyntää tätä tietoa jotakin käytännöllistä tavoitetta varten. Bioteknologia on poikkitieteellinen ala, jossa sovelletaan mm. biologian, kemian ja insinööritieteiden osaamista esimerkiksi lääkkeiden kehittämiseen, viljelykasvien satomäärien kasvattamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Luonnontieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan oman erikoisalan teorioiden ja menetelmien hallintaa, tieteellistä ajattelutapaa ja oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Muita tarvittavia ominaisuuksia ovat tarkkuus, pitkäjännitteisyys ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön. Teollisuuden tuotekehitystyössä tarvitaan innovatiivisuutta.

Tutkimus- ja tuotekehitystyön lisäksi ala tarjoaa opetustehtäviä, joissa tarvitaan pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Luonnontieteiden parissa työskennellään myös monissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, joissa korostuvat suunnittelu- ja organisointitaidot. Työpaikkoja on mm. yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa ja muissa yrityksissä sekä kunnilla, valtiolla ja järjestöissä.

Luonnontieteilijöiden työllisyys vaihtelee suuresti riippuen omasta erikoistumisalasta. Yleisesti ottaen kilpailu työpaikoista on kovaa, ja suuret koulutusmäärät heikentävät työllisyystilannetta. Tutkimusvirkoja on vähän, ja työsuhteet ovat usein määräaikaisia. Opetustehtävissä työllisyysnäkymät ovat suotuisimmat. Teollisuus ja muut yritykset rekrytoivat palvelukseensa tarpeen mukaan. Työpaikkoja vapautuu lähinnä eläkkeelle jäämisten tai toisiin tehtäviin siirtymisten myötä.

 


B | F | K | M | TBiologianopettaja

Hihassa pitää olla ässiä, keinoja saada tunti kiinnostavaksi. Ryhmätöitä, soveltavia tehtäviä, vuorovaikutusta, havainnollistamista. Kyselevän oppimisen metodi toimii aina. Kukaan ei kestä pitkiä aikoja opettajajohtoista oppituntia. Hyvä oppitunti tulee rakentaa vaihtelevaksi ja monipuoliseksi, siihen tulee saada oikeanlainen rytmi.


Fyysikko, tarkastaja

Fyysikot voivat toimia varsin erityyppistä asiantuntemusta vaativilla alueilla, tähtitieteestä ydinfysiikkaan. Ammattien kirjo on laaja. Kaikkia fyysikoita yhdistää kuitenkin pyrkimys etsiä ratkaisuja logiikan avulla.

 


Kotoutumiskouluttaja

Tunneillani käy eritaustaisia ja eri-ikäisiä aikuisia. Paikalla saattaa olla samanaikaisesti yli kymmenen kansallisuutta. Ryhmien heterogeenisuus tekee työn haastavaksi. Koulua käymättömältä opiskelijoilta saattaa puuttua tottumus käsitteelliseen ajatteluun. Nuorimmat ja vilkkaimmat taas pursuavat energiaa eivätkä malta pysytellä hiljaa.


Meteorologi, tutkija

Sääennusteiden laatimisen lisäksi meteorologi voi toimia erilaisissa säähän ja ilmastoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Pyrin työssäni yhdenmukaistamaan säähavainnot koko Suomea kattavaksi. Säähavaintojen avulla pystytään arvioimaan eri säämuuttujien arvot myös ympäristöalueille. Annan sään ja ilmaston tutkimustuloksistani haastatteluja ja lausuntoja medialle sekä puhelimitse myös sääasioista kiinnostuneille kansalaisille. Kuka tahansa voi tilata ilmastopalvelusta säähavaintoaineistoa korvausta vastaan.  Käytän työssäni ilmastotietokantaa, joka sisältää kaikki Suomen säähavainnot vuodesta 1961 lähtien. Sääennustajan tulee ymmärtää, miten ilmakehä toimii, ja mitkä tekijät vaikuttavat säähän. Sääennustajan työ on tarkkaa, vastuullista ja vaatii nopeita päätöksiä. Mitä huonompi sää, sen kiireisempi on meteorologin työpäivä. Päivystävän meteorologin työ on kolmivuorotyötä vuoden jokaisena päivänä. Ala kehittyy ja automatisoituu. Ennen sääkartat piirrettiin itse, nyt ne valmistuvat tietokoneelta. Sää on kuitenkin sitä, mitä se on. Siihen ei voi vaikuttaa. 


Tähtitieteilijä, tutkijatohtori

Tähtitieteilijän tutkimuskohteet voivat sijaita jopa kymmenientuhansien valovuosien päässä. Minä keskityn tähdistä lähimpiin. Selvitän omaan galaksiimme kuuluvien tähtien syntyvaiheita radioalueen säteilyn avulla. Avaruuden signaalit ovat usein pelkkää kohinaa. Merkittävän tiedon poimiminen kohinasta ja tiedon tulkitseminen ovat työtäni.Tähtitieteellinen työ tehdään lähes aina tutkijatiimeissä. Työkieli on englanti. Tähtitieteilijältä edellytetään matematiikan ja fysiikan vahvaa perusosaamista. On tiedettävä, mikä tutkimuksessa on ylipäänsä mahdollista. Lisäksi on tunnettava havaintovälineet, hallittava tietotekniikka, usein myös tietokoneohjelmointi. Nykyihmisen näkökulmasta tähtien tutkimuksessa katsotaan menneisyyteen. Informaation kulku tähdistä maapallolle kestää niin tavattoman kauan. Jos nyt jossain Linnunradan pilviytimessä alkaisi uuden tähden synty, voisimme nähdä sen ehkä sadantuhannen, jopa vasta miljoonan vuoden kuluttua.