Välinehuoltaja

Helena Säde, 48 v.

Huolletut instrumentit leikkaussaleihin ja toimenpideyksiköihin

Välinehuoltokeskuksessa huolletaan ja steriloidaan sairaalavälineitä. Työ vaatii osaamista, ripeyttä ja huolellista työotetta. Työn tarkoitus on edistää potilaan hoitoa ehkäisemällä infektioiden leviäminen sairaaloissa.
 

Välinehuoltotyö on tarkoin suunniteltua ja aikataulutettua fyysistä työtä. Prosessiin kuuluvat hoitotyössä ja tutkimuksessa käytettävien välineiden puhdistus, tarkistus, pakkaus, sterilointi ja toimitus asiakkaalle. 

Välinehuoltajat tekevät työnsä järjestelmällisesti, aikailematta ja silti yksityiskohtiin paneutuen. Ammattitutkinnon suorittaneelta välinehuoltajalta edellytetään tarkkuutta, vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta, vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Välinehuoltotyö on tiimityötä. 

Työskentelen palveluohjaajana Meilahden välinehuoltokeskuksessa, joka kuuluu HUS-Desikon alaisuuteen. HUS-Desiko liikelaitos palvelee HUS:n omia yksiköitä ja organisaation ulkopuolisia asiakkaita. 

Välinehuolto – asteittain etenevä prosessi 

Instrumenttien huolto on asteittain etenevä prosessi, jota hallinnoidaan ATK -pohjaisella tuotannonohjausjärjestelmällä. 

Katutasossa sijaitsevan Meilahden välinehuoltokeskuksen tilat on jaettu välinehuoltoprosessin ja välineiden puhtausasteen mukaan. Puhtaustasot on erotettu toisistaan. Työympäristöhygieniasta huolehditaan tilojen ja työtasojen siisteyden, puhtauden ja järjestyksen avulla. 

Puhdistusta ja huoltoa vaativa välineistö toimitetaan välinehuoltokeskukseen kuljetuslaatikoissa. Kuljetus tapahtuu autoilla, tunnelilähetyksen tai lähettien avulla. Pesupuolen vastaanottajat tekevät välineistölle vastaanottotarkastuksen. Välineistö lajitellaan pesukoreihin ja pesuohjelmiin asiakkaiden ja kiireellisyysjärjestyksen mukaan.  

Huoltamaamme välineistöä ovat erilaisissa leikkauksissa käytettävät leikkauskorit, yksittäiset instrumentit, pihdit, optiikat, kaapelit, johdot ja anestesialaitteet. Pesupuolen vastaanottotilassa välinehuoltajat käyttävät suojaesiliinaa, päähinettä, suojakäsineitä, suojalaseja sekä suu-nenäsuojusta. Turvavälineet suojaavat pisaratartunnalta sekä veri- ja eriteroiskeilta. 

Ennen pakkaamista tuotteet kuivataan tarvittaessa kuivauskaapeissa. Onteloiset instrumentit kuivataan paineilmapistooleilla. Tämän jälkeen tuotteet tarkastetaan, pakataan ja steriloidaan. Sterilointimenetelmä valitaan sen mukaan, miten tuote kestää kosteutta, lämpöä ja painetta. 

Steriloinnin jälkeen tuotteet lajitellaan toimitettavaksi takaisin asiakkaille. Jakelu Meilahden sairaala-alueella tapahtuu kilometrien pituisia tunneleita pitkin tai lähettien välityksellä. Sairaala-alueen ulkopuolelle tuotteet kuljetetaan autoilla. 

Välinehuoltokeskuksessa on käytössä HUS-Desikon välinehuoltajan henkilökohtainen perehdyttämisohjelma. Työsuhteen alussa uudelle työntekijälle nimetään työpari, jonka kanssa hän tutustuu työtehtäviin, ja jonka puoleen hän voi tarvittaessa kääntyä.  

Perehdytysohjelman ansiosta työhön opastus tapahtuu HUS-Desikon kaikissa yksiköissä samalla tavalla. Hyvin hoidettu välinehuoltotyöhön perehdytys lisää työmotivaatiota ja kiinnostusta alaa kohtaan. Palveluohjaajat laativat huolto-ohjeet uusille huoltoon tuleville välineille. Myös leikkauskorit kootaan ohjeiden mukaan. 

Ohjaan ja perehdytän 

Osallistun työhön yhdessä välinehuoltajien kanssa. Toimin myös heidän ohjaajanaan ja uusien työntekijöiden perehdyttäjänä. Olemme opetussairaala, joten meille saapuu jatkuvasti eri oppilaitosten opiskelijoita harjoittelemaan välinehuoltajan työtä. 

Perehdyttäessäni otan selville työntekijän osaamistason. Teen sen kysellen ja arvioiden, mille osa-alueelle työntekijä tarvitsee vahvistusta. Ilman keskustelua moni asia jäisi pimentoon. Työyhteisömme on monikulttuurinen, ja palveluksessamme on maahanmuuttajia. Heidän työhön ohjaamisensa vaatii eri kulttuurien ymmärrystä. 

Meilahden välinehuoltokeskus on auki vuoden jokaisena päivänä. Teemme kolmivuorotyötä. Pitääksemme työn monipuolisena ja mielenkiintoisena huolehdimme työnkierrosta ja vaihdamme työpisteitä. 

Kiireestä huolimatta työssä keskitytään vain yhteen asiaan kerrallaan. Pidämme kunnia-asiana tehdä hyvää jälkeä. Välinehuoltajalla pitää olla aseptinen omatunto, halu sitoutua infektiotorjunnan työtapoihin.  

Kehitystä ja kannustusta 

Moni ei tiedä mitään välinehuollosta. En tiennyt alussa minäkään. Luulin sen tarkoittavan suksihuoltoa. 

Työskentelin kahdeksan vuotta mainostoimistossa, saman verran koulutussihteerinä ja kyllästyin jatkuvaan kiireeseen. Jumiuduttuani aloin pohtia uutta ammattia. Kun tuttava vihjasi välinehuoltajan työstä, kiinnostuin ja hakeuduin Amiedun järjestämälle sosiaali- ja terveysalan valmennuskurssille. Pääsin tutustumaan välinehuollon käytännön työhön. Vakuutuin ja suoritin Amiedussa välinehuoltajan ammattitutkinnon. 

Tein työharjoitteluni täällä Meilahdessa, pääsin kesätöihin ja myöhemmin vakituisen välinehuoltajan työsuhteeseen. Kahden vuoden jälkeen aloitin palveluohjaajan tehtävät.

Hyödynnän entisten ammattieni antamaa kokemusta. Laadin työ- ja toimintaohjeita ja perehdytän työntekijöitä. 

Neuvon ja opastan ihmisiä mielelläni. Iso organisaatiokin sopii luonteelleni. Kiire on täällä entiseen verrattuna toisenlaista. Yksitoikkoinen junnaus ei sovi minulle. Nautin myös työn fyysisyydestä ja siitä, että saan tehdä työtä käsillä. Koen työni äärimmäisen arvokkaaksi.

Yllätyin työn monipuolisuudesta.  Talossa kannustetaan opiskeluun, ja työntekijät osallistuvatkin aktiivisesti työmenetelmien ja työergonomian kehittämiseen. Itse suoritan parhaillaan välinehuoltajan erikoisammattitutkintoa. Haaveilen oman työn ja opetustyön yhdistämisestä, mahdollisuudesta kehittää välinehuoltajan työtä ja tehdä ammattia näkyväksi.  

Teen työni huolella tietäen, että seuraava työntekijä jatkaa samaan tapaan. Minun ei tarvitse viedä työhuolia kotiini. Kun ole tehnyt työni huolella, tuntuu hyvältä. 

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle