Suorahakukonsultti

Helena Lampinen, 28 v.

Läpinäkyvyyttä suorahakuun

Avoimuus tarkoittaa toiminnan läpinäkyvyyttä asiakasyrityksen suuntaan, ei haun julkisuutta. Asiakas voi seurata suorahakuprosessimme kaikkia vaiheita reaaliajassa. Digitalisaatio ja pilvipalvelut tuovat suorahakuun uudenlaista tehokkuutta.

Työskentelen rekrytointiyritys Personnel Groupin suorahakukonsulttina Helsingissä. Personnel tunnetaan perinteisenä toimijana vaativien rekrytointien ja henkilöarvioinnin parissa, mutta viime vuosina olemme panostaneet voimakkaasti suorahaun kehittämiseen.

Suorahaku rekrytoinnin muotona yleistyy. Ylimmän johdon lisäksi "Executive Search" kattaa nykyisin myös päälliköiden ja asiantuntijoiden rekrytoinnin. Perinteinen ilmoitushaku alkaa maailmalla olla jo historiaa.

Asiakkaan ja ehdokkaan puolella

Kun yrityksessä päädytään suorahakumenettelyyn, sitä hoitamaan palkataan yleensä konsultti. Työssä onnistuminen edellyttää, että konsultilla on tarkka kuva yrityksestä, sen organisaatiokulttuurista ja haettavana olevasta positiosta.

Positio voi olla toimitusjohtajan, hankepäällikön, kontrollerin tai vaikkapa ohjelmistoarkkitehdin tehtävä. Ymmärrys tehtävästä syntyy oma selvitystyön kautta ja keskustelemalla asiakasorganisaation edustajien kanssa.

Toimeksiantoa käynnistettäessä mukana on myös kontaktoinneista vastaava kollegani, research-konsultti. Alkutapaamisen perusteella laadimme tehtävänkuvauksen, kattavan infopaketin työtehtävästä ja asiakasorganisaatiosta.

Markkinan kartoitus eli sopivien ehdokkaiden tunnistaminen käynnistyy tutkimustyöllä. Tavoiteprofiilin mukaisia henkilöitä etsitään eri lähteistä kuten LinkedInistä, matrikkeleista sekä omista verkostoistamme.

Työn tuloksena muodostuu "long list", luettelo potentiaalisista ehdokkaista. Lista käydään läpi asiakasyrityksen kanssa. Kiinnostavimpiin otetaan yhteyttä luottamuksellisesti.

Ensimmäinen kontakti ehdokkaaseen on suorahaun kriittisimpiä hetkiä. Tarkoitus on herättää kiinnostusta positiota kohtaan. Jos ehdokas osoittaa kiinnostusta, pyydän hänet keskustelemaan tarkemmin kanssani toimistollemme.

Yritän luoda haastatteluun rennon tunnelman, onhan kyseessä molemminpuolinen tutustuminen. Tapaamisten perusteella laadin "short listan", eli esittelyn parhaista kandidaateista.

Asiakasorganisaatio valitsee listalta ehdokkaat finalistipäivään, jonka aikana asiakas ja ehdokas tapaavat ensimmäistä kertaa. Finalistipäivän jälkeen saatetaan teettää soveltuvuusarviointi kärkiehdokkaille.

Sen jälkeen on edessä lopullinen valintapäätös. Suorahakuprosessi profiloinnista valintaan kestää yleensä noin kahdeksan viikkoa. Vaikka teen työtä asiakkaan lukuun, olen myös ehdokkaan puolella. Ajan tasapuolisesti molempien etuja.

Tavoitteena "perfect match"

Työni on useimmiten kivaa tekemistä. Tapaan erilaisia ihmisiä ja opin jatkuvasti uutta. Me suorahaun ammattilaiset olemme positiivisella asialla saattamassa yhteen organisaatioita ja oikeanlaisia osaajia.

Joskus kohdalle sattuu nappivalinta "perfect match", mutta aina ei löydy asiakkaan toivomaa osaajaa. Luotamme omaan osaamisemme, joten uskallamme antaa työllemme myös takuun. Mikäli suorahaun perusteella tehty valintapäätös vuoden aikana osoittautuu vääräksi, etsimme tavoiteprofiilin mukaisen uuden henkilön veloituksetta.

Välillä toimeksiannot pitkittyvät ja kontaktointeja voi kertyä satoja. Joskus huippuehdokas vetäytyy viime hetkellä, ja työ alkaa alusta. Työkuorma vaihtelee ja varsinaisia työaikoja ei ole, joten on toimittava joustavasti ja reagoitava nopeasti.

Asiakasvastuullisen suorahakukonsultin rooli on myynnillinen. Paineensietokykyäkin tarvitaan. Pitää kestää myös epävarmuutta, sillä ainakin Personnelilla konsultti työskentelee provisiopalkalla. Monia se voi pelottaa, mutta kilpailuhenkiselle luonteelleni se antaa draivia.

Tarvitsen työssäni rohkeutta, sillä aika ajoin on uskallettava haastaa asiakas. Muutaman kerran onkin käynyt niin, että asiakkaan karsima ehdokas on suosituksestani pidetty mukana kisassa ja tullut lopulta valituksi. Ne ovat olleet minulle henkilökohtaisia onnistumisia.

Auttamista ennemmin kuin bisnestä

Minulla lienee epätyypillinen suorahakukonsultin tausta. Olen työskennellyt opiskeluaikoinani hotelli- ja ravintola-alan esimiestehtävissä. Kuitenkin jo ennen restonomiksi valmistumistani tiesin, ettei ala ole ominta itseäni.

Minua kiinnosti henkilöstöhallinto, joten suoritin Human Resources Management -erikoistumisopinnot. Aikomukseni oli hakeutua yliopistoon, mutta huomasin Personnelin hakevan konsultoinnin assistenttia. Hain paikkaa, ja siitä alkoi urani rekrytointien parissa.

Vuoden jälkeen minut valittiin research-konsultiksi. Juuri tuolloin Personnelilla ryhdyttiin panostamaan suorahakuun, joten pääsin kehitystyöhön mukaan heti sen alkuvaiheessa. Meni vuosi ja minut nimitettiin suorahakukonsultiksi.

Työn ohella opiskelen yleistä ja aikuiskasvatustiedettä Helsingin yliopistossa. Haluan syventää osaamistani ja edetä joskus ylimmän johdon suorahakuun tai HR-generalistin tehtäviin. Konsultin kokemus antaa pohjan ponnistaa myös muihin henkilöstöhallinnon tehtäviin.

Suorahakukonsultiksi ei oikeastaan voi kouluttautua, joten alalla työskentelee ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla. Tyypillinen konsultti voisi olla kaiken kokenut entinen yritysjohtaja tai koko uransa alalla toiminut konkari. Itse olen poikkeustapaus, nuori ja alalle kasvanut. Teen tulosvastuullista työtä, joka on minulle auttamista ennemmin kuin bisnestä.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Rami Marjamäki