Sairaalakemisti

Outi Malminiemi, 47 v

Sairaalakemisti ei juuri tapaa potilaita vaikka työskenteleekin terveydenhuollon parissa. Minä saatan nähdä potilaita sairaalan pääaulassa mennessäni ruokailemaan, en muutoin. Silti työni taustalla on auttamisen vire, osaamisellani tunnen omalla tavallani edistäväni potilaan paranemista, hänen hyvinvointiaan.

Viime perjantaina osastolta soitettiin. Kiireellinen tapaus. Potilaan analyysitulos epäilytti hoitavaa lääkäriä, sillä tulos tuntui hänestä yllättävältä ja odottamattomalta. Kyseessä oli hematologinen vaikea sairaus ja siihen liittyvä tulehdus. Laboratorioyksikkömme selvitti asian nopeasti ja saatoimme vahvistaa analyysituloksen. Hoitava lääkäri kuulosti kiitolliselta ja totesi käynnistävänsä asianmukaiset hoitotoimenpiteet välittömästi.

Tuotamme laboratoriotutkimustuloksia

Työskentelen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Laboratoriokeskuksessa, keskuslaboratoriona toimivassa FinnMedi Deltan toimipisteessä. Laboratoriokeskus on suuri organisaatio. Se muodostuu vastuualueista, jotka jakaantuvat tuotantoalueisiin. Organisaationimikkeet saattavat kuulostaa kovin teolliselta, mutta itse asiassa olemmekin tuotantoyksikkö, tuotamme asiakkaillemme laboratoriopalveluita. Otamme potilaista erilaisia näytteitä ja teemme niistä laboratoriotutkimuksia.

Laboratoriokeskus on liikelaitos, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Työhöni ei silti sisälly taloudellista vastuuta. Kemistinä pyrin vain hoitamaan oman työsarkani mahdollisimman hyvin.

Luotettavat laitteet - luotettavat tulokset

Laboratoriopalvelut edellyttävät mittavaa ja tehokasta analyysilaitteistoa. Minä vastaan siitä, että käytössämme ovat oikeat laitteet, ne toimivat luotettavasti ja suorittamamme testit pitävät paikkansa. Arvioin uudet laitteet, koestan ne ja laadin käyttäjille työohjeet. Vastaan myös sisäisen laadunohjauksen järjestämisestä. Laadunohjauksella varmistamme analyysimenetelmien toimivuuden päivittäin.

Analyysityöpisteeseen minut kutsutaan ongelmatilanteessa, kun syystä tai toisesta vaaditaan erityistietämystä. En juurikaan analysoi näytteitä. Sen tekevät laboratoriohoitajat, osaavat ammattilaiset. Vaikka kemisti saattaa rutiiniluonteisesti hyväksyä ja vahvistaa tuloksen, laboratoriohoitajat ottavat näytteet ja analysoivat ne itsenäisesti. Menetelmän valinta, toimivuuden varmistaminen ja seuranta kuuluvat kemistille.

Kehitystyö on ydinosaamistani

Pyrimme automatisoimaan menetelmiämme. Analysointitoiminnan kehittäminen ja laitevaihtoehtojen etsiminen ovat kemistin keskeistä toiminta-aluetta. Vaikka automaatioon pyritään, kaikkea ei vielä voida tehdä laitteilla. Esimerkiksi veren valkosolujen erittely saattaa tuottaa koneelle ongelmia. Silloin kone hälyttää ja ihminen tarkistaa. Tarvitaan käsiä, silmiä, mikroskooppia ja varmentavia varajärjestelmiä. Jos analysaattori menee epäkuntoon, työtä jatketaan varalaitteella.

Työvälineemme näyttävät suljetuilta suurikokoisilta laatikoilta. Näyteputket asetellaan analysaattorien telineille, laite prosessoi näytteet ja testin tulos ilmestyy näyttöruudulle. Ennen kuin tulos toimitetaan testin tilaajalle, sen oikeellisuus arvioidaan. Työn tekee vielä ihminen, laboratoriohoitaja, kemisti tai lääkäri, mutta pyrimme automatisoimaan tätä työvaihetta.

Jos näyte käyttäytyy omituisesti, otamme yhteyttä osastolle ja kyselemme tapauksen yksityiskohtia. Vika voi löytyä vaikkapa hoitovälineestä. Potilaan tehokas hoito edellyttää usein nopeita tutkimustuloksia, siksi pyrimme minimoimaan vastausviiveen.

Sairaalakemistinä osallistun myös tutkimustyöhön ja tuotekehitykseen. Yhdessä projektissani selvitän virtsan solujen säilymistä tunnistettavina säilöntäaineessa, toisessa piilevän veren osoitustestien luotettavuutta.
Tulosten perusteella osaamme valita sopivat testit ja näyteputket sekä määritellä virtsanäytteen säilyvyysajan.

On luotettava teoriaan

Työssäni näen hyvin vähän konkreettista. Kemialliset reaktiot tapahtuvat laitteiden sisällä, eikä analyysin kohdetta useinkaan voi nähdä. Työkenttäni on kuitenkin elämän kemiaa, täytyy siis luottaa teoriaan.

Biokemisti analysoi entsyymejä, jotka ovat biologisten reaktioiden katalyytteja, ioneja, proteiineja ja muita molekyyleja. Niitä löytyy verinäytteistä, seerumista, plasmasta, virtsasta ja selkäydinnesteestä. Biokemistin tehtäväkenttään saattavat kuulua myös automatisoitu solujen tunnistaminen ja laskenta veri- ja virtsanäytteestä.

Näytteitä analysoitaessa työn jälki näkyy heti tulosten valmistuessa, mutta minun panokseni havaitaan vasta pitkän aikavälin tarkastelussa. Olen onnistunut, kun laitteet toimivat tehokkaasti ja tutkimustulokset ovat luotettavia.

Tarkkailemme ja arvioimme jatkuvasti työmme laatua. Analysoimme päivittäin kontrollinäytteitä, joiden analyyttipitoisuus tunnetaan. Tavoitteesta poikkeava tulos pysäyttää potilasnäytteiden analysoinnin ja käynnistää korjaavat toimenpiteet. Tilaamme myös pitoisuudeltaan tuntemattomia, ulkoisen laadunarvioinnin näytteitä ulkopuoliselta toimittajalta ja vertaamme muiden laboratorioiden tuloksia omiimme.

Asioihin kasvetaan sisään

Opiskelin Kuopion korkeakoulussa (nykyisin yliopisto). Vaikka olen syntyisin Uudeltamaalta, halusin ja pääsin leppoisaan ilmapiiriin. Filosofian kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelin lisää, väittelin ja valmistuin tohtoriksi. Työskentelin tutkijana yliopistolla, sieltä siirryin diagnoosilaitteita valmistavan yrityksen palvelukseen ja sen jälkeen lääketehtaan tutkimusosastolle.

Yliopistokoulutus ei sellaisenaan anna sairaalakemistin pätevyyttä. Kelpoisuus edellyttää usean vuoden laboratoriokokemusta ja sairaalakemistin tentin suorittamista. Tutustuminen alaan tapahtuu pikkuhiljaa. Käsitys alussa on ylimalkainen, asioihin kasvetaan sisään. Tampereen yliopistosairaalan laboratorioon tulin ensin koulutusvirkaan apulaiskemistiksi. Pätevöidyttyäni minut valittiin sairaalakemistin virkaan. Kemian laboratorion laatupäällikkönä olen toiminut nyt lähes kymmenen vuotta.

Kemistin koulutukseen ei sisälly teknistä opetusta. Koulussa varoitettiin kemistiä koskemasta ruuvimeisseliin, mutta jonkin verran sitä silti tarvitaan. Jos laite rikkoutuu, kemisti ei tietenkään ryhdy sitä purkamaan. Laitteet ovat mutkikkaita ja herkkiä, siksi laitevalmistaja tai sen edustaja huoltaa ja korjaa laitteet.

Tasalaatuisuus - luotettavuustakuu

Laitehankinnan valmistelu kuuluu työhöni. Seuraan alan lehtiä, kouluttaudun ja tutkin laitevalmistajien julkaisuja. Ennen laite saatettiin hankkia vain muutamaa tutkimusta varten. Se kykeni määrittämään kerrallaan vain yhtä analyyttia näytesarjan näytteistä. Laitekirjo oli suuri. Nyt kehitetään analysaattoreita, joiden tutkimusvalikoimaan kuuluu kymmeniä eri analyytteja. Samalla laitteella voidaan yhdestä näyteputkesta tehdä useita lääkärin pyytämiä tutkimuksia. Potilas selviää vähemmällä.

Organisaatioomme kuuluu useita laboratorioita. Me analysoimme suurimman osan näytteistä tehokkailla laitteillamme, pienemmät toimipisteet vain kiireelliset näytteet suppealla kalustollaan. Pyrimme kuitenkin tulosten tasalaatuisuuteen. Analyysin pitää antaa sama luotettava tulos riippumatta siitä, onko se tehty meillä tai vaikkapa Valkeakosken aluesairaalassa. Kun laboratoriomme aikanaan akkreditoitiin, saimme virallisen vakuutuksen pätevyydestämme ensimmäisten joukossa.

Istun sellaiseen kahvipöytään, johon mahtuu

Ammattiosaamiseni tuottaa tyytyväisyyttä, mutta pidän toimivaa työyhteisöä merkittävimpänä työssä viihtymisen tekijänä. Yhdessä tekeminen asiakkaiden hyväksi kannustaa ja palkitsee. Laboratoriokeskuksessamme työskentelee satoja henkilöitä, omassa työpisteessäni vain muutamia, mutta kymmenessä vuodessa olen oppinut tuntemaan talon väen. Laatupäällikön työssäni koen viestinnän ongelmaksi. Miten ihmeessä kaikki viestitettävä tavoittaa koko henkilöstön?

Kemistit muodostavat yhden yhteistyöryhmän, ryhmäpalaverien kollegat toisen, kaikissa vallitsee vapaa keskusteluilmapiiri. Vaikka sairaalaorganisaatio on perinteisesti erittäin hierarkkinen, en havaitse enää klikkejä enkä kuppikuntia ympärilläni. Istun sellaiseen kahvipöytään, johon mahtuu. Työyksikön vahvuus piilee siinä, että kaikki työntekijät voivat vaikuttaa.

Biokemisti voi työskennellä useilla ammattialoilla, tutkimuksen parissa, kaupallisissa tehtävissä, teollisuudessa, sairaaloissa tai opetustehtävissä. Minä hakeuduin ammattiini luultavasti jonkinlaisen idealismin hengessä, siihen kuului luonnontieteitä ja ihmisläheisyyttä. Vaikka nykyisessä työssäni potilaat ovatkin hyvin etäällä, tunnen tekeväni jotakin heidän hyväkseen.