Automaatioinsinööri, pääsuunnittelija

Teemu Rannikko, 27 v.

Automaatioalalla kehitystyö on itsestäänselvyys

Voimalaitosprosessin perusteet pysyvät. Vettä keitetään ja syntyneellä höyryllä tuotetaan sähköä ja lämpöä. Prosessien hallinta puolestaan kehittyy hurjaa vauhtia. Automaatioinsinööri pysyy ajan tasalla ja oppii työnsä ohessa. Hän on aina mukana luomassa uutta.

Teolliseen automaatioon kytkeytyy usean teknisen sektorin erikoisosaamista. Automaatiojärjestelmä on laaja kokonaisuus, jolla voidaan hallita muun muassa suuren voimalaitoksen kaikkia toimintoja.

Työskentelen pääsuunnittelijana Metson automaatioliiketoimintalinjassa Tampereella. Vastaan projektipäällikön alaisuudessa automaatiosuunnittelun käytännön toteutuksesta. Suunnitteluyksikköömme kuuluu viisikymmentä työntekijää.

Metso on teknologiapalvelujen kansainvälinen toimittaja. Se työllistää maailmanlaajuisesti lähes kolmekymmentätuhatta ammattilaista. Metso tunnetaan maailmalla parhaiten paperikoneista ja monipuolisista teollisuuden energiaratkaisuista.


Koordinointia ja yhteydenpitoa

Tyypillinen asiakkaamme, loppukäyttäjä, on laitoshankkeen käynnistänyt teollisuusyritys. Se on sopinut toimituksista prosessi- ja laitetoimittajien kanssa ja tarvitsee meiltä järjestelmätoimituksen.

Uusi teollisuushanke on pitkä projekti, joka saattaa kestää parikin vuotta. Automaatioprojekti kestää noin vuoden. Saamme suunnittelun lähtötiedot prosessi- ja laitetoimittajilta sekä loppuasiakkaalta. Sovimme yhteisistä toimintatavoista ja aloitamme toteutussuunnittelun ja valmistuksen.

Vastaan siitä, että noudatamme yhteisiä työtapoja ja toimitamme laadukkaasti asiakkaan tilaaman järjestelmän. Sovellussuunnittelijamme ovat alansa huippuja, joilla on pitkä kokemus erilaisista prosesseista. Koordinoin suunnittelijoiden työtä ja pidän yhteyttä asiakkaiden edustajiin.

Suunnittelutiimissä ongelmat ratkotaan yhdessä. Talossa kunnioitetaan jokaisen ammattilaisen vahvuuksia ja osaamista. Pääsuunnittelijan työssäni korostuvat organisointikyky ja vuorovaikutustaidot.

Tänä päivänä projektisuunnittelun aikataulut ovat tiukkoja. Laite- ja prosessitoimittajan tai muista projektin osapuolista johtuva viive vaikuttaa työhömme, sillä olemme pitkässä toimitusketjussa viimeisenä. Käytettävissä olevat resurssit on aikataulutettu projektin kokonaissuunnittelussa. Tärkeä osa työtäni ovat säännölliset palaverit projektin muiden osapuolten kanssa.

Ennen automaatiojärjestelmän käyttöönottoa se testataan valmiina kokonaisuutena omassa yksikössämme. Paikalla ovat silloin myös loppukäyttäjät, operaattorit, jotka tulevat käyttämään todellista tuotantoprosessia. Tehdaskoestuksen jälkeen järjestelmä toimitetaan loppuasiakkaalle, jossa se otetaan käyttöön omissa tiloissaan.


Täysin koulutusta vastaavassa työssä

Loppukäyttäjät sijaitsevat eri puolilla maailmaa, niin myös Metson toimipisteet. Metson toiminta on kansainvälisesti verkostoitunutta. Pääsuunnittelijalta edellytetään matkustusvalmiutta ja kykyä sopeutua eri kulttuureihin. Ei tarvitse matkustaa kovinkaan kauas, kun kohdemaan käytännöt poikkeavat täysin suomalaisesta tavasta tehdä työtä.

Vaikka työni vaatii venymistä ja joustoa suuntaan jos toiseenkin, viihdyn erinomaisesti. Työ merkitsee minulle paljon. Vaihtelevat tehtävät, hyvä työympäristö ja arvostava työyhteisö tuovat elämään rikkautta. Moni oudoksuu projektitöitä, mutta minulle päällekkäiset tehtävät sopivat hyvin. Ensimmäisistä kesätöistä lähtien olen työskennellyt projektitehtävissä.

Projektoinnin suunnittelutehtävissä olen ollut täysin koulutustani vastaavassa työssä. Minulle tekninen koulutus oli alusta pitäen selkeä ratkaisu, sen sijaan automaatiotekniikan valinta varmistui vasta myöhemmin.

Opiskelin Hämeen ammattikorkeakoulussa Valkeakoskella kolme ja puoli vuotta. Opintojeni loppuvaiheessa aloitin työt nykyisen työnantajani organisaatiossa. Valmistuttuani automaatioinsinööriksi jäin taloon ja toimin nyt pääsuunnittelijana.


Taantuma pakottaa uudistumaan

Metso kuuluu maailman johtaviin paperikonetoimittajiin. Yrityksessä panostetaan tuotekehitykseen, uusiin järjestelmäsovelluksiin ja tietotekniikkaan. Kilpailu alalla on tietenkin kovaa.

Automaatio on ennen ollut yksittäinen oma kokonaisuutensa. Nykyisin se on tärkeä osa tehtaan tuotanto- ja kunnossapitojärjestelmää, josta on yhteyksiä laitoksen ja koko konsernin tietohallintajärjestelmiin.

Saadakseen käsityksen alan luonteesta automaatioinsinöörin uraa suunnittelevan kannattaa pyrkiä tutustumaan käytännön työhön. Automaatiosuunnittelun piirissä työskentelee eri koulutustaustan omaavia työntekijöitä, jotka halutessaan voivat toimia ammatissa
missä päin maailmaa tahansa. Kielitaitoisesta huippuammattilaisesta on aina kysyntää.

Taloudellinen lama tuntuu automaatioalallakin. Toisaalta, taantuma pakottaa etsimään suuntaa ja uudistumaan. Paperi- ja metsäteollisuuden lisäksi meillä on mahdollisuuksia esimerkiksi mineraali- ja kivenmurskainteollisuudessa ja myös muilla ympäristö- ja energiateknologioihin liittyvillä asiakassegmenteillä. Metson vahvuutena on valmius toimittaa kokonaisuuksia useille eri prosessialueille.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle