Stuertti

Jere, 29

Jos olisin metsästänyt lomia ja vapaa-aikaa, olisin hakeutunut luokanopettajaksi. Ammatinvalintaani vaikutti lentämisen viehätys. Lukion jälkeen olin työskennellyt asiakaspalvelutehtävissä, opiskellut kasvatustieteitä ja olin etsimässä näihin alueisiin sopivaa yhdistelmää. Hakeutuminen lentoyhtiön palvelukseen oli suurelta osin kuitenkin sattuman kauppaa. Ammatinvalintani osoittautui silti mainioksi ja työ lentokoneessa ja alan koulutustehtävissä on osoittautunut minulle soveltuvaksi ratkaisuksi. Opiskelusta en ole luopunut Finnairille siirtymisen jälkeenkään, vaan olen Finnairilla voinut osallistua projekteihin, jotka opiskelussa katsotaan hyödyksi. Olen kotoisin Helsingistä.

Hain siis Finnairille vuonna 1998. Pääsyvaatimuksena lentohenkilökunnan tehtäviin oli lukion oppimäärä, suomen, ruotsin ja englanninkielen ja jonkin muun kielen taito. Kielitaito selvitettiin jo haastattelutilanteessa. Terveydentilan oli oltava hyvä. Uimataitoinen piti olla ja pituutta 160 cm. Asiakaspalvelukokemus katsottiin eduksi. Hakijoita omalle kurssilleni oli 300, joista 80 valittiin. Jo haastattelutilanteessa ilmoitin halukkuuteeni koulutustehtäviin.

Finnair on vanha suomalainen brändi ja yhtiöllä on kansainvälisestikin katsottuna pitkä historia. Yhtiössä on aina ollut määrätynlaista glamouria, joka työn myötä on tosin hiukan rapissut. Arki ei ole ollut aina sitä, mitä alun perin olin ajatellut. Kello neljän aamuherätykset, töihinlähdöt kaikkina vuorokauden aikoina kylmällä ja pimeällä, kaikissa olosuhteissa ovat usein yllättäneet.

Työ on muutakin kuin tarjoilua

Lentävän matkustamohenkilökunnan ensimmäinen koulutusjakso on tiivis kolmen kuukauden kestoinen kurssi. Se muodostuu kahdesta päälinjasta, palvelujaksosta sekä turva- ja ensiapujaksosta. Kielten osalta edellytetään suurta perusvalmiutta, joten kurssin aikana käydään läpi ainoastaan lentosanasto. Kurssi on konetyyppityyppikoulutusta ja antaa valmiudet toimia Finnairin Airbus ja ATR -lentokoneissa. Kurssin jälkeen varsinainen työ aloitetaan kotimaan lennoilla, joilla on mukana työhön opastaja, kokeneempi kollega.

Stuertti kuuluu lentokoneen matkustamohenkilökuntaan lentoemännän ja purserin ohella. Stuertti ja lentoemäntä tekevät samaa työtä, stuertti heistä on miespuolinen. Purseri on matkustamon päällikkö ja esimies. Euroopan lennot on jaettu turisti ja bisnes-luokan matkoihin. Bisnesluokan tarjoilun toteutuksesta vastaa matkustamohenkilökuntaan kuuluva Service Chef. Kotimaan lennoilla ei tarvita purseria, vaan virkaiältään vanhin toimii matkustamon päällikkönä. Virkapukuun kuuluvat epoletit, raidat, kuvaavat lentohenkilökunnan asemaa. Stuertilla ja lentoemännällä on yksi raita, Service Chefillä kaksi ja purserilla kolme raitaa.

Matkustaja näkee stuertin työstä vain pienen osan, tarjoilun ja asiakaspalvelun. Työ on todellisuudessa paljon muutakin. Lennon valmistelu aloitetaan 5-15 minuutin briefauksella, jossa purserin johdolla käydään läpi tulevan lennon pääkohdat ja kerrataan turva-aiheet. Lentokoneessa pyritään olemaan 40 minuuttia ennen lähtöä. Koneessa tarkistetaan ja testataan turvavälineet, happipullojen ja sammuttimien kunto. Matkustamo tarkistetaan sisältä ja valmistellaan tarjoilu. Tämä vaihe kestää 10-20 minuuttia riippuen lentokoneen koosta. Valmistelun jälkeen aloitetaan boarding. Matkustajat otetaan koneeseen ja tarkistetaan oikea lukumäärä. Käsimatkatavarat sijoitetaan koneeseen oikein ja suunnitellusti, hyllyille ja penkkien alle. Hätäpoistumistiet vapautetaan esteistä, hätäliukumäet kytketään ja suljetaan ovet. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen lentokone on matkustamon puolesta valmis lentoon.

Stuertti on kuin esiintyvä taiteilija

Lentokoneen miehistö vaihtuu jatkuvasti, joten samat perusasiat tulee osata työyhteisöstä riippumatta. Kaikkien tulee tietää, mitä tehdään. Lentoturvallisuuden vuoksi asiat kerrataan ja vahvistetaan purserin johdolla. Purseri myös jakaa matkustamohenkilökunnan lennonaikaiset tehtävät. Osa ammattitaitoa on kyky tehdä samat asiat vaihtuvan miehistön jäsenenä. Kun toimintalinjat ovat selvillä, itse työssä saatetaan toimia hyvinkin spontaanisti ja persoonallisesti. Koulutuksen ja ohjeistuksen avulla jokainen osaa hoitaa vaikeatkin tehtävät. Kun hankala asiakas sattuu kohdalle, stuertti ei voi lähteä hakemaan apua purserilta, vaan hänen on itse selvitettävä tilanne. Jos stuertin ja asiakkaan kemiat eivät kerta kaikkiaan toimi, on järkevää vaihtaa työntekijää. Asiakas saattaa arvostaa enemmän kokenutta purseria kuin vaikkapa kaltaistani nuorempaa stuerttia. Työntekijän sukupuolellakin saattaa olla merkitystä. Puhumalla kuitenkin vaikeatkin tilanteen aina selvitetään.

Kun matkustamon työt on mitoitettu ja järjestetty oikein, sujuu lento kuin itsestään. Kuin huomaamatta ollaankin tultu jo perille. Työtä riittää koko lennon ajaksi: tarjoilua, astioiden keräilyä, lehtien kierrätystä ja asiakkaan saatavilla olemista. Stuertti on tietyllä tavalla esiintyvä taiteilija. Esiintymisestä tulee osata nauttia. Turvaesittelydemonstraatio on maailman tunnetuin näytelmä, jonka koreografia on aina yhtä hauska toteuttaa. Virheellinen juonto antaa tilaa sovelluksille ja improvisaatiollekin. Jos matkustajilla on demon aikana hauskaa, on henkilökunnallakin. Tarkkailtavana oleminen tuntui alussa oudolta, mutta kaikkeen tottuu. Huumori, keskinäinen vuorovaikutus ja matkan sattumukset ovat työn parasta antia. Kahvi- tai lounastaukoja pidetään sopivan hetken tullen. Niitä ei voi etukäteen suunnitella tai organisoida. Jonkun on taukojenkin aikana oltava matkustamossa.

Ylivarmuutta ei pääse syntymään

Kohdemaissa ja lentokentillä kaikki on suurin piirtein valmiina. Jos yövymme kohdemaassa, kuljetukset hotelliin ja takaisin on järjestetty. Jos vapaa-aikaa jää, paikat katsastetaan. Euroopan kaupungit on koluttu jo aika mukavasti, Suomen kaupungit tosin sitäkin paremmin. Ennen kaikki matkustamohenkilökuntaan kuuluvat aloittivat kotimaan lennoista, ei enää. Airbus-lennot suuntautuvat heti Euroopan kohteisiin, kaukoreiteille sen sijaan päästään vasta Boeing- tai MD 11-koulutuksen jälkeen. Kauimmin kotimaan ja Euroopan lennoilla työtä tehneet koulutetaan suuriin, kaukoreittien lentokoneisiin.

Työn vaativuus ei määräydy silti matkakohteen mukaan. Jos lennot ovat edestakaisia, ei ole merkitystä, millä lentokentällä käydään. Ero näkyy myöhäisen iltakoneen jäädessä yöksi määränpäähänsä.

Viisi vuotta stuerttina antaa oman varmuutensa työntekoon, mutta liian varma itsestään ei kuitenkaan saa olla. Ylivarmuutta ei oikeastaan pääse syntymäänkään, sillä varmentavat järjestelmät ottavat sen huomioon. Turvallisuus on lentotoiminnan kivijalka, ja vaikka matkustajat eivät aina ymmärrä odottamattomia viivytyksiä, turvallisuudesta on huolehdittava. Pakkasella jää on poistettava siivistä siitä huolimatta, että se siirtää koneen lähtöaikaa. Turvallisuudella ei kuitenkaan rehennellä eikä sitä mainosteta. Tosiasia kuitenkin on, että lentämistä vaarallisempaa on vaikkapa ajaa autoa.

Vain kaksi asentoa: on ja off

Työn kuormittavuus ei mielestäni ole suuri. Eri työvaiheet muodostavat stressipiikkejä, ei kokonaisstressiä. Palaute työstä tulee välittömästi, risut ja ruusut saadaan asiakkaalta yleensä jo lennon aikana. Jos näin ei käy, esimies antaa palautteen lennon jälkeisessä jälkibriefaus -tilanteessa. On helpottavaa, kun työasiat eivät jää vaivaamaan. Periaatteessa minulla on vain kaksi asentoa: vapaa-aikana olen off- ja virkapuku päällä on-asennossa. Niin monessa työpaikassa työ hiipii väkisinkin kotiin. Kannettavat tietokoneet, kännykät ja internet pitävät siitä huolen. Tässä ammatissa työt pysyvät työpaikalla. Vaikka työ on säännöllisen epäsäännöllistä, ja kaverin häihin ei varmuudella voi lupautua, ei työ kaikkea aikaa vie. Työntekijällä on jopa jonkin verran mahdollisuuksia vaikuttaa työn määrään.

Alalla ainoa pysyvä asia on muutos. Työn jokaisella osa-alueella tarvitaan jatkuvasti uusia taitoja. Yhtiö tarjoaa siihen mahdollisuudet, kouluttaa ja tarjoaa sisäisen tietoverkon työntekijöiden käyttöön. Oma kiinnostuksen kohteeni ovat Finnairin koulutustehtävät, joihin hakeuduin jo taloon tullessani. Olen pitänyt työn kaksijakoisuudesta voidessani toimia kouluttajana oman työni ohella. Yhtiö on jopa kannustanut siihen, ja omastakin mielestä on järkevää, että lentävän henkilökunnan kouluttajat tulevat oman väen keskuudesta. Hyöty on molemminpuolinen, pelkkää plussaa kaikille. Ja muutoinkin, lentoyhtiö tarjoaa niin monenlaisia työympäristöjä, että kovin helpolla en työnantajaa vaihtaisi.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle