Musiikkiterapeutti

Nanna Juva, 52

Musiikkiterapian tavoitteena ei ole soiton opiskelu, musiikkileikki eikä viihdyttäminen. Musiikkiterapeutti kuntouttaa ongelmaista asiakastaan luomalla vuorovaikutteisia tilanteita, laulua, soittoa, leikkiä ja liikuntaa. Hän työstää asiakkaan tunnemaailmaa mielikuvien kautta ja tarjoaa hänelle mielihyvän kokemuksia.

Tyypillinen asiakkaani on kontakti- tai tunnehäiriöinen lapsi, kehitysvammainen, autistinen tai dysfaatikko. Häneltä puuttuu kommunikointikyky, hän ei joko ilmaise itseään puhumalla tai hänen tunne-elämänsä on puutteellinen. Luon kontaktin musiikin avulla.

Asiakas tulee luokseni lääkärin lähetteellä. Lääkäri asettaa työlleni tavoitteet, minun tehtäväni on ratkaista kuinka tavoite saavutetaan, kuinka esimerkiksi puhumaton lapsi voisi oppia kommunikoimaan. Ammattitaitoani on muuntaa nämä pyrkimykset lähitavoitteiksi ja käytännön toiminnaksi, terapiaksi.

Kuuntelen asiakkaan ongelmaa

Yleensä lapset syöksyvät soittimiin. Jos näin ei käy, saatan ehdottaa musiikin kuuntelua, musiikkimaalausta, laulua tai tanssia. Tarkkailen mihin lapsi suuntaa mielenkiintonsa, mikä häntä sykähdyttää. Selvitän hänen mieltymyksiään. Kuunteleeko hän mieluummin kuin toimii, soittaako hän mieluummin kuin laulaa. Koskaan en ole kohdannut lasta, joka ei antautuisi jollakin tavoin musiikille. Instrumentin ääni havahduttaa. Lapsi kiinnostuu äänen lähteestä. Kun lapsi tuottaa itse äänen ja huomaa sen lähteneen itsestä, muodostuneen hänen sisällään, havainto palkitsee ja rohkaisee.

Kun lapsi ryhtyy soittamaan pianoa, yritän päästä toisella instrumentilla hänen maailmaansa. Emme soita oikein tai väärin, olemme vain vuorovaikutussuhteessa ja nautimme soittamisen kokemuksesta. Lapsi saattaa soittaa melodiaa, minä säestän. Lapsen mielihyvästä jää aina muistikokemus aivoihin. Osaamisen tai oppimisen hetkelliset kokemukset ovat terapian kannalta merkittäviä.

Työssäni en tuo esiin omaa musiikillista kiinnostustani ja osaamistani, vaan toimin hienovaraisesti. En kuuntele soiton puhtautta, kuuntelen asiakkaan ongelmaa.

Pysähdy, mieti - hakkaa rumpua!

Terapiasuhde aloitetaan usein arvioimisjaksolla. Muutamalla käyntikerralla selviää, syntyykö vuorovaikutusta, toimivatko kemiat, tuntuuko musiikkiterapia oikealta kuntoutusmuodolta, sitoutuvatko kaikki osapuolet terapiajaksoon. Terapiasuhde edellyttää, että vanhemmat luottavat siihen ja ovat valmiit viikoittain kuljettamaan lasta vastaanotolleni.

Arvioimisjakson aikana minun tulee tarkoin harkita, kykenenkö saavuttamaan toivottuja tuloksia. Terapia on pitkäjänteistä kuntoutusta, asiakassuhde voi kestää kolme vuotta. Työskentelen yhteistyössä lääkärin, kuntoutusyksikön ja muiden hoitotyön ammattilaisten kanssa.

Terapiatunnilla laulamme tai soitamme, lapsi kenties rummuissa, minä pianossa. Kuuntelemme musiikkia ja mietimme miltä lapsesta tuntuu, pelottaako häntä, tuleeko hän surulliseksi. Voimme ulkoistaa tunnetiloja, ja käsitellä niitä. Musiikin avulla voimme myös muuttaa tunnetilaa, poistaa pelkoa ja surua.

Kun lapsen tunneskaala on kapea, hän ei osaa ilmaista pahaa oloaan. Musiikki tarjoaa keinot. Lapsi voi purkaa energiansa, vihansa ja aggressionsa rumpuihin. Terapiatilanteessa ilmiö on hallittavissa ja se voidaan verbalisoida. Rumpuun saa purkaa vihaa, sitä voi hakata, koska rikkoutuneen kalvon tilalle voidaan hankkia uusi. Ihmistä ei saa lyödä. Lapsi saa kiukutella, kiukuttelullaankin hän ilmentää jotakin. En estele, asetan rajat vain väärälle toiminnalle. Kirjoja ja silmälaseja ei saa repiä. Pysähdy, mieti, hakkaa rumpua!

Musiikin tavoin terapiatuntinikin alkaa jostakin ja päättyy johonkin. Lapsi ei aina ymmärrä missä mennään, milloin siirrytään asiasta toiseen. Kuvakommunikaation avulla opetellaan asioiden etenemistä. Alkulaululla aloitamme, sen jälkeen kuuntelemme, toimimme ja loppulauluun päätämme tuntimme.

Musiikkiterapeutti kuuluu ammattiosaajien ketjuun

Koska asiakastyö perustuu lääkärin lähetteeseen, terapiasuhteeseen liittyy tarkka lääketieteellinen seuranta. Saan testeihin perustuvan välipalautteen yleensä kuntoutusyksiköltä. Kansaneläkelaitokselle annan oman arvioni kerran vuodessa. Työni kannalta on tarpeellista pohtia hoidon tilaa useamminkin, ainakin neljän kuukauden välein: olenko saavuttanut lähitavoitteet, mikä on visioni tulevasta.

Työni edellyttää aktiivista yhteydenpitoa kuntoutusyksikköön, lasten vanhempiin ja päiväkotiin. Musiikkiterapeutti kuuluu ammattiosaajien ketjuun, joka ponnistelee yhteisen tavoitteen puolesta.

Terapian lisäksi valmistelen, tutkin ja luen. Perehtyminen uuden asiakkaan tilanteeseen edellyttää pohjatyötä. Huolellisesti suoritetun alkuvaiheen jälkeen energia vapautuu itse terapiaan. Yrittäjänä olen oppinut välttämään liian pitkiä ja raskaita työpäiviä. Viisi autistista lasta päivän aikana on liikaa.

Yrittäjyyttäni koetellaan aika usein

Musiikkiterapia kiinnosti minua jo varhain, mutta silti kouluttauduin sairaanhoitajaksi ja erikoistuin kätilöksi. Allergiataipumukseni estivät kliinisen työn ja toimin kymmenen vuotta allergiajärjestön tehtävissä. Olin aina pitänyt musiikista, mutta soitin pianoa kehnosti. Kun perheemme muutti Mikkeliin, innostuin musiikista uudelleen ja liityin oopperakuoroon.

Ylioppilaaksi valmistumiseni jälkeen pääsin musiikkileikkikoulun avustajaksi ja saatoin seurata musiikkiterapiaryhmien toimintaa. Lapset ja musiikki kiinnostivat siinä määrin, että hakeuduin aikuisiällä musiikkiterapian täydennyskoulutukseen Sibelius-akatemian koulutuskeskukseen. Opiskelin vapaata säestystä ja aloitin musiikkiterapeutin työni. Kuuden vuoden jälkeen muutimme takaisin kotiseudulleni Helsingin Töölöön, jonne siirsin Musilo-yritykseni. Tässä työtilassa olen toiminut kaksi vuotta. Kun asiakaskuntani rakentuu vain vähitellen ja kilpailu Helsingissä on kovaa, yrittäjyyttäni koetellaan aika usein.

Vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen lisäksi pidän masentuneiden äitien ryhmiä ja äitilapsiryhmiä. Käytän myös fysioakustista terapiamenetelmää. Hoitotuoliin kiinnitetyt kaiuttimet tuottavat matalajaksoista äänivärähtelyä, hierovat, rentouttavat ja poistavat unettomuutta. Hoitomuoto soveltuu urheilijoille, esiintyville taiteilijoille ja tietenkin vakioasiakkailleni, oikeastaan kaikille. Terapiamenetelmään liittyy musiikinterapeuttinen keskustelu.

Smurffeja, Fröbelin palikoita ja Puccinia

Laulajataustani myötä osaan antaa arvoa tulkinnalle ja musiikin monimuotoisuudelle. Jos itse pidänkin oopperasta, en aliarvioi muuta tapaa tehdä musiikkia. Rokkiakin olen oppinut kuuntelemaan. Asiakkaalle kannattaa tarjota mahdollisimman paljon vaihtoehtoja, oopperaa, rokkia, Smurffeja, Fröbelin palikoita ja Puccinia. Koskaan ei voi tietää, mitä tunteita musiikki herättää kuulijassa, dysfaatikkoasiakkaani saattaa ihastua Sibeliuksen viulukonserttoon.

Musiikkiterapeutin pätevyyttä lienee vaikea mitata. Tunnen kuitenkin ammatilliset puutteeni, siksi kouluttaudun, kehitän itseäni ja hankin lisävalmiuksia.

Musiikkiterapian merkitys hoitomuotona kasvaa, ammattikunta profiloituu, arvostus lisääntyy. Jyväskylän yliopisto tuottaa tieteellistä tutkimusta, musiikkiterapia on saanut oman professuurinsa. Ennen luulin oppivani tekemällä, nyt haen ammattiosaamiselleni teoreettista taustaa. Musiikki sinänsä on jo ihanaa, ja tuntuu hienolta, kun asiakas paranee musiikilla.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Jukka Uotila