Metallurgi

Iina Vaajamo, 31 v.

Uutta teknologiaa - uutta työtä

Etsin ratkaisuja metallinjalostuksen valmistusprosesseihin päivittäin, sillä työskentelen metallurgina Outotecin sulatusteknologioiden Smelting-yksikössä Espoossa.

Ryhmämme erikoisosaamista ovat värimetallien tuotantoteknologiat. Vastaan Sentinel-tuotteen kehitystyöstä. Sentinel on eri puolilla maailmaa käytettävä metallisulatusuunien jäähdytys- ja monitorointijärjestelmä.

Sulaton uuni jäähdytysjärjestelmineen kuluttaa valtavasti energiaa. Pienikin vähennys teollisuusprosessin lämmön- ja vedenkulutuksessa on askel kohti ympäristöystävällistä teknologiaa.

Opiskelin metallurgiaa Otaniemessä Teknillisessä korkeakoulussa ja valmistuin diplomi-insinööriksi. Meitä metallurgiaa tai kaivostekniikkaa opiskelleita tavataan kutsua "vuorimiehiksi".

Kehitystyö on joukkuepeliä

Tehtäviini Outotecissa kuuluvat tuotevastuun lisäksi tuotekehitystyö, myyntihenkilöstön tekninen tuki ja tuotedokumentointi. Osallistun myös myyntineuvotteluihin ja koulutan asiakkaitamme.

Päävastuuni on uunijäähdytys- ja monitorointijärjestelmä Sentinel, jonka avulla uunin kampanja-aika pitenee. Sen avulla sulatusuunin operaattori saa reaaliaikaista tietoa jäähdytysjärjestelmän tilasta.

Kylmä vesi ohjautuu jakotukeista jäähdytysputkiin ja uunin jäähdytyselementteihin, joista se virtaa takaisin hiukan kuumenneena ja päätyy jäähdytettynä takaisin kiertoon. Järjestelmän instrumentit mittaavat painetta, virtausta ja lämpötilaa.

Tietoaines siirtyy tietokoneohjelmaan, joka laskee muun muassa jäähdytysvesien lämpökuormaa ja lämpöhäviötä. Kehitystyössä tavoittelemme optimaalista tilaa, jossa järjestelmä tuottaa tehokkaan tuloksen ja kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.

Kehitystyö on joukkuepeliä. Sentinel-tiimiin kuuluu erityisalojen osaajia, mekaniikkasuunnittelijoita ja automaatioasiantuntijoita. Pidämme yhteyttä laitteita käyttäviin tuotantolaitoksiin. Kun jossain päin maailmaan käynnistetään tehdas, paikan päälle lähtee myös metallurgeja.

Insinööriosaamista tarvitaan myös markkinoinnissa. Hiljattain osallistuin itsekin alan konferenssiin Chilessä.

Arkeni on pääasiassa työtä tietokoneen ääressä. Valmistelen parhaillaan jäähdytysjärjestelmän englanninkielisiä käyttöohjeita. Kun työ valmistuu, siirryn seuraavaan. Teen työni suunnitellusti, mutta kiire voi hetkessä muuttaa suunnitelman.

Oleellinen osa työtäni on ajatustenvaihto kollegojen kanssa. Idea vaikka jakotukin uudenlaisesta rakenteesta voi syntyä kahvitauolla. Huolettomasti heitetty idea voi synnyttää tutkimushankkeen, joka päätyy patentoitavaksi tuotteeksi.

Teoriaa ja käytäntöä

Kehityshankkeet vievät kuukausia, jopa vuosia. Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä. Tulokset eivät näy heti, mutta jo onnistuminen työn osa-alueella tuottaa nautintoa. On hienoa ja hauskaa työskennellä todellisten ammattilaisten joukossa.

Minulla on vielä opittavaa, sillä aloitin tehtävissäni vasta muutama kuukausi sitten. Outotec tosin tuli tutuksi jo opiskeluaikana. Kesätöissä pääsin tekemään kokeita Porin tutkimuskeskuksessa ja innostuin alan jatko-opinnoista.

Outotec tuki myös väitöskirjatutkimustani. Tutkin lyijyseosten termodynaamisia ominaisuuksia, mikä on perustutkimusta. Tekniset sovellukset pohjautuvat aina teoriaan. Teoria kiinnosti, mutta kaipasin myös käytännön työhön.

Kenttätyö prosessien parissa tuo minulle arvokasta kokemusta. Toivon jonain päivänä pääseväni oppiin myös tehtaalle. Yhteistyö jäähdytysjärjestelmää hoitavan operaattorin kanssa tukisi osaamistani.

Haluan lisätä ymmärrystäni koettelemalla itseäni ja liikkumalla myös epämukavuusalueilla. Ulkomaankomennuskaan ei olisi pahitteeksi, sillä metallurgia on tänä päivänä kansainvälistä toimintaa.

Eteeni ei ole tullut mitään, mikä todistaisi minun haluavan tehdä jotain muuta kuin tätä työtä. Outotec tarjoaa metallurgille haasteita ja vaihtoehtoja. Mitä syvemmälle aiheeseen ammattilainen yltää, sen vähemmän hän huomaa tietävänsä.

Suosittelen pitkää matikkaa

On mielenkiintoista antaa asioiden tapahtua. En viitsisi katsella elämää läpät silmillä. Jos ryhtyisin tarkasti suunnittelemaan tulevaisuuttani, tulisin todennäköisesti sulkemaan jotain pois näköpiiristäni.

Työ tutkijankammiossa viehättää minua, mutta huomaan viihtyväni vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Saan kollegoiltani palautteen työstä välittömästi. Jos sitä ei kuulu, käyn kysymässä.

Yläasteella haaveilin taiteilijan urasta mutta lukiossa kiinnostuin luonnontieteistä. Onneksi olin valinnut pitkän matematiikan, koska en halunnut sulkea vaihtoehtoja pois, ja se oli hyvä ratkaisu jatkon kannalta. Laulan ja tanssin edelleen mutta nautin niistä harrastuksina.

Tein viisaasti valitessani pitkä matematiikan, sillä tarvitsin taitoja päästäkseni opiskelemaan metallurgiaa. Suosittelen pitkää matikkaa niillekin, jotka eivät siitä pidä. Hyvä valinta pitää ovet auki alati muuttuville suunnitelmille.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Linnea Hällström