Suunnitteluassistentti, tekninen piirtäjä (lvi -piirtäjä)

Ilkka Suominen 36 v.

 

Suunnittelutyö - osaajien yhteinen palapeli

Rakennushankkeen pääsuunnittelija tarvitsee avukseen osaavan suunnittelijaryhmän. Suunnitteluassistentti antaa työhön oman panoksensa, miettii teknisiä ratkaisuja, käyttää mielikuvitustaan ja kokoaa yhteistä palapeliä annetuista palasista.

Lähdin opiskelemaan teknistä piirtämistä, sillä pidin itseäni hyvänä piirtäjänä ja tykkäsin sutata kaikenlaista. Ala osoittautui muuksi kuin luulin, mutta pääsin silti sopivasti luovan työn ääreen. Rakennussuunnittelun monialayritys Optiplan Oy:ssä aloitin teknisenä piirtäjänä yhdeksän vuotta sitten.

Nykykäytännön mukaisesti meitä teknisiä piirtäjiä kutsutaan suunnitteluassistenteiksi. Mikäpä siinä, vaikka nimike viittaakin harhaanjohtavasti sihteröintiin. Itse pidän enemmän Teknisen piirtäjän ammattinimikkeestä.

Optiplanin palveluksessa työskentelee yhteensä sataneljäkymmentä työntekijää, Tampereen toimistossa yhdeksäntoista arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun, toimitilarakentamisen ja sähkösuunnittelun ammattilaista. Minä kuulun kuusihenkiseen LVI -suunnittelutiimiin.

Toimiston kaikissa tiimeissä keskustellaan projektien sisällöstä, sillä suunnittelu edellyttää yhteistyötä. Kukaan ei tee yrityksen tulosta yksin. Edes aikataulullisesti sellainen ei olisi mahdollista. Suunnitelmien loppuunsaattamiseen tarvitaan kaikkia tiimin jäseniä.


Tiiminsisäistä kanssakäymistä ja neuvonpitoa

Suunnittelemme rakennuskohteita pääasiassa Tampereen lähialueille. Mukaan mahtuu toki kohteita myös Turun ja Jyväskylän seuduilta. Tulen mukaan uuteen hankkeeseen jo varhaisessa vaiheessa. Pääsuunnittelijan vetämässä aloituskokouksessa saan tietää rakennuskohteen perustiedot: koon, talotyypin, lämmitysmuodon, ilmanvaihtojärjestelmän ja kalustuksen.

Alkupalaverissa luomme yleiskuvan hankkeesta, tutkimme mahdolliset piirustukset ja arvioimme työtunnit ja suunnittelujänteen pituuden. Kohteessa, itse rakennustyömaalla, ei vielä ole tapahtunut mitään.

Kun saan arkkitehdin laatimat suunnittelupohjat, siirrän ne omalle tietokoneelleni. Kevennän suurta kokonaisuutta, ja muokkaan sen piirto-ohjelmalla omaa työtäni palvelevaan muotoon. Sammutan tarpeettomat tasot, muutan kirjasintyyppejä ja luon tarvittavat lisätasot. Kerään kalustetiedot, mahdolliset asennustapaohjeet ja numeroin suunnitelman yksityiskohdat.

Työskentelen tietokoneella. Haen kalustekirjastosta tarvittavat objektit: lattiakaivot, hanat, ilmanvaihtoelementit ja patterit. Sijoitan ne kuvapohjiin. Jos astianpesukone sijaitsee hankalassa paikassa, on kenties tehtävä tilaa putkinousuille. Teen ehdotuksen pääsuunnittelijalle, ellei tämä itse ole asiaa havainnut.

Helpossa kohteessa työ etenee joutuisasti. Kerrostalon asunnot saattavat olla samanlaisia, joten suunnitteluvalmiin osan kopioiminen nopeuttaa suunnitteluprosessia. Hankala kohde edellyttää rakennusmääräyskokoelman tutkimista, laskemista ja tarkastamista. Ollessani epävarma, kysyn muilta piirtäjiltä tai suunnittelijoilta.

LVI -suunnittelu on jatkuvaa tiiminsisäistä kanssakäymistä ja neuvonpitoa. Yritämme mahdollisimman tarkasti ennakoida suunnittelun aikana esiintulevat ongelmat. Silti rakennustyömaan todellisuus poikkeaa aina jonkin verran suunnittelemastamme.

Suunnittelun edetessä työn luonne muuttuu. On tehtävä visuaalisia valintoja. Metrisen ikkunan alle ei sovi kaksikymmentä senttiä leveämpi lämpöpatteri.

Tavanomaisen kohteen suunnittelu vie kolmesta viiteen viikkoa. Kun suunnitteluasiakirjat on hyväksytetty, ne toimitetaan tilaajalle.Joskus kuitenkin jo suunnitelma-aihiot lähetetään asiakkaan tarkasteltavaksi.

Kun rakennustyö käynnistyy, suunnittelutyö jatkuu. Taloa rakennettaessa ilmaantuu aina muutostoiveita ja ongelmia. Kenties ilmanvaihto ei jostain syystä pelaa, tai lämpöä ei kulkeudu tiettyyn osaan rakennusta. Etsimme syyt, säädämme ja korjaamme suunnitelmaa.

Pääsuunnittelija vastaa hankkeesta, mutta koko suunnittelutiimi pysyy mukana loppuun asti. Työ päättyy vasta, kun rakennus on luovutettu tilaajalle. Projektin jälkeen arvioimme omaa onnistumistamme. Jos havaitsemme prosessissa pullonkauloja, seuraavassa hankkeessa osaamme välttää niitä.


Omatoimisuutta, kanssakäymistä ja vuorovaikutusta

Kiehtovinta työssäni on olla oman itseni herra, käyttää päätä, hahmotella ja sommitella kokonaisuuden osia paikoilleen. Voin edetä suunnittelutyössä haluamallani tavalla, varautua etukäteen tai siirtää jonkin työvaiheen myöhempään ajankohtaan. Nopeus työnteossa muuttuu niin helposti hätiköinniksi. Keskityn ja ajattelen kaikessa rauhassa, koska tiedän jokaisen työvaiheen vievän oman aikansa.

Osa pääsuunnittelijoista haluaa toteuttaa hankkeen tarkasti ajattelemallaan tavalla, osa jättää liikkumavaraa. Teen vain sellaisia ratkaisuja, jotka osaan perustella. Pistän työhön parhaan osaamiseni ja piirrän kuvat sellaiseen kuntoon, että kehtaan niitä näyttää. Jos työstäni löytyy korjattavaa, siedän kritiikin ja korjaan.

Pidän työtäni kohtuullisen monipuolisena. Se sisältää sopivan määrän omatoimisuutta, kanssakäymistä ja vuorovaikutusta. 3 D -maailmasta kiinnostuneelle suunnitteluassistentin työ saattaa olla harkinnanalainen vaihtoehto. Työ edellyttää kuitenkin mielenkiintoa tekniikkaa ja rakennusalaa kohtaan. Suunnittelu on ryhmätyötä, mutta hiljainenkin ihminen pärjää teknisessä tiimissä.

Kouluaikana ja työurani alussa minua opetettiin piirtämään käsin paperille ja muoville. Sitten tulivat tietokoneavusteinen suunnittelu ja vaativat ohjelmistot: Cad, Autocad ja Vertex. Onnistuin oppimaan. Aloitin firman palveluksessa koeajalla, pääsin sisään työhön ja sain vastuulleni entistä vaativampia työtehtäviä. Opiskelin lisää LVI -alaa, ja parhaillaan suoritan työteknikon tutkintoa.

Työnantajani arvostaa työntekijöitä, siltä minusta tuntuu. Ihmiset viihtyvät, jos työpaikalla vallitsee avoin ilmapiiri. Avoimuutta lisätäkseni lähdin mukaan myös luottamusmiestyöhön. Haluan olla mukana vaikuttamassa työolosuhteisiin ja työviihtyvyyteen. Joskus ennen tutkin piirustuksia unissanikin. Nyt tilanne on toinen.

Mielenkiintoisinkin työ on viime kädessä kuitenkin vain työtä. Sen tekemiseen pitää riittää normaali työaika. Sisältö elämään löytyy työpaikan ulkopuolelta. Tärkeintä ovat hyvät ystävät, joihin voi turvata vaikeallakin hetkellä. Ystävät ovat voimavara, jonka todellinen merkitys paljastuu monelle vasta silloin, kun ystävät katoavat.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Rami Marjamäki