Intervju

Yrkesinfo innehåller intervjuer med yrkesverksamma personer. I vänsterspalten kan du se huvudkategorierna för yrkesområden. Du kan få fram listan på intervjuer som ingår i ett yrkesområde genom att klicka på huvudkategorin och bland underkategorierna välja det önskade yrkesområdet.

Du kan även söka intervjuer genom textinnehållet eller genom titel. Skriv det ord eller del av det ord som du söker i sökfältet och klicka på "Sök". Du kan välja att söka bland titlar eller i hela texten. Du får fram intervjun genom att klicka på dess titel på listan.

Du kan avgränsa söket enligt utbildningsnivån. På listan kan du välja den nivå du önskar: "Ingen examen eller examen på andra stadiet", "Yrkeshögskoleexamen" eller "Universitetexamen". Sökningen är förinställt så att den söker på "Alla utbildningsnivåer"

Om du vill se en lista över samtliga intervjuer, klicka på "visa alla".