Instruktion

Yrkesinfo är en nättjänst, som produceras av Arbetsministeriet.
Den innehåller beskrivningar på yrken och arbetsliv. Innehållet har utformats för att vara användbart vid yrkesval och karriärplanering.

I tjänsten yrkesinfo ingår sex huvudkategorier:

Yrkesområden (beskrivningar på yrkesområden och deras utvecklingstrender)
Yrken (Beskrivningar på yrken)
Intervjuer (yrkesverksamma människor berättar om deras arbete)
Karriärberättelser (Människornas berättelser om olika karriärvägar)
Artiklar (bygger på fackkunskaper och behandlar centrala frågor i arbetslivet)
Övrigt material (Andra informationskällor till yrken och arbetsliv)

Du kan flytta dig till huvudkategorierna genom att klicka på deras titel högst upp på sidan
Utöver huvudkategorierna innehåller tjänsten följande delar:

Information om tjänsten (beskrivning av tjänstens karaktär och producent )
Länkar (lista på länkar till externa webbplatser)
Webbkarta (En översiktsbild av informationen på denna nättjänst)
Instruktion (denna text)
Feedback (längst ner till vänster på varje sida. Klicka på länken och skicka feedback till de ansvariga för webbplatsen.)

 Användarstöd för kategorierna

Yrkesområden
Det finns två sätt att söka information om yrkesområden:
- Du kan söka information genom att bläddra. Börja med huvudkategorierna, som du hittar i vänsterspalten. När du klickar på en huvudkategori ser du vilka underkategorier som ingår i den. Somliga kategorier har enbart en underkategori. Klicka sedan på underkategorins titel för att få fram beskrivningen.
- Du kan även söka yrkesområden genom att använda sökfältet som finns på sidan. Du kan ange delar av textinnehållet eller titeln i sökfältet.

Om du vill kan du få fram en lista över samtliga yrkesområdesbeskrivningar.
Dessa kan du öppna för att läsa eller skriva ut. I många beskrivningar ingår externa länkar.

Yrken
Det finns två sätt att söka information om yrken:
- Du kan söka information genom att bläddra. Börja med huvudkategorierna, som du hittar i vänsterspalten. När du klickar på en huvudkategori ser du vilka underkategorier som ingår i den. Somliga kategorier har enbart en underkategori. Genom att klicka på en underkategori får du fram en lista på tillhörande yrkesbeskrivningar.
- Du kan även söka yrken genom att använda sökfältet. Du kan ange delar av textinnehållet eller titeln i sökfältet. Du kan avgränsa yrken enligt utbildningsnivån. På listan kan du välja bland: "Ingen examen eller examen på andra stadiet", "Yrkeshögskoleexamen" eller "Högskoleexamen". Sökningen är förinställt så att den söker på ?Alla utbildningsnivåer"

Om du vill kan du få fram en lista över samtliga yrkesbeskrivningar.
Dessa kan du öppna för att läsa eller skriva ut. I många beskrivningar ingår externa länkar.

Intervjuer
Det finns två olika sätt att söka information:
- Du kan söka information genom att bläddra. Börja med huvudkategorierna, som du hittar i vänsterspalten. När du klickar på en huvudkategori ser du vilka underkategorier som ingår i den. Somliga kategorier har enbart en underkategori. Genom att klicka på en underkategori får du fram en lista på tillhörande intervjuer. Du kan även söka yrken genom att använda sökfältet. Du kan ange delar av textinnehållet eller titeln i sökfältet.
- Du kan avgränsa intervjusökningen enligt utbildningsnivån. På listan kan du välja bland: "Ingen examen eller examen på andra stadiet", "Yrkeshögskoleexamen" eller "Högskoleexamen". Sökningen är förinställt så att den söker på "Alla utbildningsnivåer"

Om du vill kan du få fram en lista över samtliga intervjubeskrivningar.
Dessa kan du öppna för att läsa eller skriva ut. I många beskrivningar ingår externa länkar.

Karriärberättelser/berättelser ur arbetslivet
Alla karriärberättelser syns på listan. Genom att klicka kan du öppna och skriva ut berättelserna.

Artiklar
Alla artiklar syns på listan. Gem att klicka kan du öppna och skriva ut artiklarna.

Övrigt material
Denna del består av hänvisningar till andra dokument som handlar om yrken och arbetsliv. Dokumenten bygger på referensmaterial från Arbetsförvaltningens utbildnings- och yrkesinformationstjänst.
Du kan söka på språk, publiceringstid eller sort av material (referenser till det skriftliga materialet eller videofilmer eller internetsidor). Likaså kan du söka via ord som ingår i referensens titel eller beskrivning.
Du kan även hämta en lista över samtliga dokument. På listan visas dokumentets titel och sort (skriftligt, video, DVD, Internet)
Listan kan skrivas ut. På utskriften framgår dokumentens titel och grunduppgifter I de fall dokumenten finns utlagda på Internet, når du dem genom en länk till nätversionen.

Information om nättjänsten
Information om nättjänsten är en textsida, där det framgår tjänstens karaktär och producenter.

Länkar
På denna sida presenteras samtliga länkar som förekommer i Yrkesinfo.

Webbkarta
Här hittar du strukturen över hela Yrkesinfo

Instruktion
Instruktion är sidan som du håller på och läser

Feedback
En länk till feedback finns längst ner till vänster på varje sida. Skriv dina synpunkter och förslag i formuläret och skicka till de ansvariga. Om du vill få svar, bifoga dina kontaktuppgifter.