Tietoa palvelusta

Ammattinetissä esitellään ammattialoja, ammatteja, työtehtäviä ja työelämän kysymyksiä.

Sivusto on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella.

Aineisto on tarkoitettu kaikille koulutusalaa tai ammattialaa jossain elämänsä vaiheessa valitseville kansalaisille,
niin nuorille kuin aikuisille. Tarkoituksena on tukea itsenäistä päätöksentekoa tarjoamalla tietoa työelämästä.
Aineisto on laadittu yhteistyössä eri alojen asiantuntijatahojen kanssa.

Aineisto on luonteeltaan kuvailevaa. Kaikki sisällöt on laadittu ammatin valintaa ja urasuunnittelua silmällä pitäen.
Ammattien ja ammattialojen kuvauksilla ei ole minkäänlaista normin tai ohjeen luonnetta.

Syksyllä 2020 ammattinetti.fi-osoite ohjautuu suoraan Työmarkkinatorille. Tutustu palvelun kokeiluversioon: kokeile.tyomarkkinatori.fi