Information om tjänsten

Yrkesinfo är en tjänst som har producerats av Arbets- och näringsministeriet.

Materialet vänder sig till både unga och vuxna som står inför valet av utbildning eller yrke. Tanken har varit att stödja ett självständigt beslutsfattande genom att tillhandahålla information om arbetslivet.

Materialet har utarbetats i samarbete med sakkunniga inom de olika
yrkesområdena.

Materialet är beskrivande till sin karaktär. Innehållet har utformats med tanke på yrkesval och karriärplanering. Beskrivningarna i Yrkesinfo skall inte uppfattas som formell norm eller instruktion.

Hösten 2020 dirigeras adressen ammattinetti.fi direkt till webbplatsen Jobbmarknad. Bekanta dig med tjänstens testversion: kokeile.tyomarkkinatori.fi