Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Haastattelut

Koordinaattori (peliala)

Pelin kehittäminen on hittivetoista riskibisnestä. Kukaan ei voi varmuudella tietää, mistä tuotteesta syntyy menestyspeli. Työ vaatii kärsivällisyyttä ja innovatiivisuutta Luovuus kuuluu asiaan, ...

Lue lisää ...

test

Ammatit

Geologi

Geologi tekee tutkimustyötä sekä toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työhön kuuluu kartoittaa maa- ja kallioperää, etsiä malmeja, tutkia ...

Lue lisää ...

Loading ...

Uratarinat

Klinikkaeläinhoitaja, oppisopimusopiskelija

Moni kuvittelee, että eläinklinikalla vain silitellään eläimiä. Todellisuudessa työpäivä on melkoista hulinaa. Yhtä eläintä tutkitaan, ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Sosiaalialan työ

Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan