Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä:
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää: www.tem.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja: asiointi.mol.fi/avo

Ammattialat

Energiateollisuus

Energiateollisuus tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja kaukokylmää. Näiden tuotannon, hankinnan, siirron ja ...

Lue lisää ...

test

Ammatit

Ympäristökasvattaja

Ympäristökasvattaja tekee työtä kaiken ikäisten ihmisten ympäristötuntemuksen ja ...

Lue lisää ...

Loading ...

Haastattelut

Valaistusmestari

Tunnelman luomiseen tarvitaan valoa. Joskus kohtaus vaatii kaksikymmentä valonheitintä. Joskus riittää kynttilä. Kun valo ...

Lue lisää ...

Loading ...

Uratarinat

Bloggaaja

Bloggaajan ansiot perustuvat mainostuloihin, ja mainostajat rahoittavat ainoastaan blogeja, joita luetaan. Hyvät jutut ja ...

Lue lisää ...

Loading ...