Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

 

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uratarinat

Lasittaja tarvitsee käsityötaitoa ja asiakaspalveluosaamista

Yrittäjyys kiinnosti minua jo mennessäni kauppaoppilaitokseen. Koen olevani hieman "muottiin sopimaton tyyppi", joten päätän asioista mielelläni itse. Parasta yrittäjyydessä on se, että ...

Lue lisää ...

test

Ammatit

Luokanopettaja

Luokanopettaja tekee opetus- ja kasvatustyötä peruskoulussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa opetuksen huomioiden opetussuunnitelman ...

Lue lisää ...

Loading ...

Tietoa työelämästä

Lähihoitajan tutkinnolla työelämässä

Lähihoitajat toimivat työelämässä monipuolisissa ja ihmisläheisissä tehtävissä. Tehtäviin kuuluu käytännön hoito- ja hoivatyötä, ihmisten ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Maa- ja vesirakennusala

Maa- ja vesirakentamisella luodaan edellytykset yhteiskunnan toiminnalle ja elinkeinoelämälle rakentamalla ja ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan