Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Uratarinat

Luova johtaja, yrittäjä

Vielä viisi vuotta sitten tein pelejä kaverin kämpässä. Makuuhuoneessa työskenteli parhaillaan viisi ihmistä. Ahtaudesta huolimatta usko tekemiseen säilyi. Tänään tiedämme olevamme ...

Lue lisää ...

test

Ammattialat

Fysiikka

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii luonnonilmiöihin liittyviä lainalaisuuksia. Fysiikan parissa tehdään sekä perus- ...

Lue lisää ...

Loading ...

Haastattelut

Kielenkääntäjä-konferenssitulkki

Konferenssitulkkauksessa kaikki tapahtuu hetkessä. Kääntäessäni tekstiä minulla on aikaa paneutua. En käännä lauseita ja sanoja vaan muunnan viestin ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammatit

Bioanalyytikko

Bioanalyytikko tekee laboratoriotutkimuksia sekä vastaa niiden luotettavuudesta ja tulosten raportoinnista. Hän ottaa ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan