Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

 

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uratarinat

Psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti

Sanojen hoitava vaikutus on tunnettu niin kauan, kun ihminen on kertonut tarinoita. Kansansadut ja antiikin myytit toimivat tänäkin ...

Lue lisää ...

test

Ammattialat

Kaupan ala

Kaupankäynti on ikivanhaa yhteiskunnallista toimintaa, jossa alun perin tavaroita vaihdettiin toisiin tavaroihin. Rahan tultua yleiseksi vaihdon välineeksi ostaja hankkii rahalla ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammatit

Rakennusmestari

Rakennusmestarit työskentelevät rakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. töiden organisointia, hankintojen valmistelua ja ...

Lue lisää ...

Loading ...

Tietoa työelämästä

Lähihoitajan tutkinnolla työelämässä

Lähihoitajat toimivat työelämässä monipuolisissa ja ihmisläheisissä tehtävissä. Tehtäviin kuuluu käytännön hoito- ja hoivatyötä, ihmisten ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan