Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Haastattelut

Teräsrakentaja, levyseppä-hitsaaja

Työ on pääasiassa hitsaus- ja kokoonpanotyötä. Tuotteen kokoluokka vaihtelee käsitavarasta tuhannen kilon teräsrunkoihin. Työpiirustukset ja työohjeet tulevat talon suunnittelijoilta. Valmistus ...

Lue lisää ...

test

Ammatit

Eläinlääkäri

Eläinlääkärit huolehtivat eläinten terveyden- ja sairaanhoidosta, eläinsuojelusta ja tarttuvien eläintautien vastustamistyöstä. Lisäksi he ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Talonrakennusala

Talonrakentaminen on rakennusalan näkyvintä ja myös tunnetuinta toimintaa. Ala pystyttää uudet rakennukset sekä ylläpitää vanhempaa rakennuskantaa ...

Lue lisää ...

Loading ...

Uratarinat

Kaikille parempaa ympäristöä luomassa

Olen mielestäni hyvä esimerkki siitä, että elämä ei mennyt ollenkaan niin kuin olin etukäteen ajatellut. En kuitenkaan kadu alkuvuosien määräaikaisia työsuhteitani, sillä uskon kaikista ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan