Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma
Nyt voit käyttää AVO-ammatinvalintaohjelmaa myös mobiilissa.
AVO on apuväline ammatti- ja koulutusvalintojen tekoon. Se auttaa pohtimaan tulevaan ammattiin liittyviä tavoitteita ja löytämään niitä vastaavia ammattivaihtoehtoja.  Mobiiliversio löytyy osoitteesta: asiointi.mol.fi/avo

Ammatit

Mikrobiologi

Mikrobiologi tutkii mikro-organismien rakennetta ja elintoimintoja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia biotekniikassa. Mikrobiologeja työskentelee ympäristöntutkimuksessa, elintarvike- ja ...

Lue lisää ...

test

Haastattelut

Ensihoitaja

Sairaanhoitajan työhön verrattuna ensihoitajan työssä korostuu johdonmukainen toiminta nopeissa tilanteissa. Esimerkiksi elvytystilanteessa pitää olla ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Energiateollisuus

Energiateollisuus tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja kaukokylmää. Näiden tuotannon, hankinnan, siirron ja myynnin lisäksi toimialan yritysten ...

Lue lisää ...

Loading ...

Uratarinat

Kynsistudioyrittäjä, kynsimuotoilija

Kun omat kynnet halkeilevat, niitä vahvistetaan. Kun kynsiin halutaan näyttävyyttä, ne koristellaan. Terveet, kauniit ja kestävät kynnet tuovat ihmiselle ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan