Välkommen

Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser ur arbetslivet.

Yrkesinfo produceras av Arbets- och näringsministeriet. Målgruppen är alla som söker information om yrken, yrkesområden och arbetsuppgifter. Informationen har samlats och utformats för att stödja yrkesval och karriärplanering.

 


 

Aktuellt

Enligt arbets- och näringsministeriets senaste yrkesbarometer kommer det att råda fortsatt brist på arbetskraft inom den närmaste framtiden.
Mer om ämnet: https://www.ammattibarometri.fi/?kieli=sv

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt
Mer om ämnet: https://tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt

AVO är en helhet av självvärderingsuppgifter som hjälper dig med yrkesval. Genom att svara på våra frågor reflekterar du över dina mål och hittar yrken som motsvarar dessa.
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml

Karriärberättelser

Cirkusskolerektor

Också cirkusskolan får vänja sig vid statens byråkrati. Ett kast med fem bollar är inte längre ett trick utan en ...

Läs mera...

test

Yrkesområden

Undervisningsbranschen

Undervisningsbranschens betydelse är stor för vårt samhälles välstånd, framgång och framtid som i hög ...

Läs mera...

Loading ...

Intervjuer

Nödcentraloperatör

Om det kommer för många nödsamtal känns det som om huvudet skulle spricka. Om de är för få, ...

Läs mera...

Loading ...

Yrken

VVS-montör

VVS-montörer monterar, reparerar och underhåller värme-, vatten- och ventilationssystem och -apparater i byggnader. Arbetsplatser ...

Läs mera...

Loading ...