Du hittar Yrkesinfos uppdaterade innehåll på Jobbmarknad

Hösten 2020 dirigeras adressen ammattinetti.fi direkt till webbplatsen Jobbmarknad.
Bekanta dig med tjänstens testversion (kokeile.tyomarkkinatori.fi)

Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser ur arbetslivet.

Yrkesinfo produceras av Arbets- och näringsministeriet. Målgruppen är alla som söker information om yrken, yrkesområden och arbetsuppgifter. Informationen har samlats och utformats för att stödja yrkesval och karriärplanering.

 


 

Aktuellt

Enligt arbets- och näringsministeriets senaste yrkesbarometer kommer det att råda fortsatt brist på arbetskraft inom den närmaste framtiden.
Mer om ämnet: https://www.ammattibarometri.fi/?kieli=sv

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt
Mer om ämnet: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=sv

AVO är en helhet av självvärderingsuppgifter som hjälper dig med yrkesval. Genom att svara på våra frågor reflekterar du över dina mål och hittar yrken som motsvarar dessa.
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml

 

Yrkesområden

Apoteksbranschen

Apoteken saluför läkemedel och andra produkter samt erbjuder sakkunnigtjänster som hänför sig till mediciner och ...

Läs mera...

test

Yrken

Ergoterapeut

Ergoterapeuter är experter inom rehabiliteringsbranschen. Ergoterapin stödjer klientens dagliga liv. Ergoterapeuter arbetar inom social- ...

Läs mera...

Loading ...

Intervjuer

Sopbilsförare

I trafiken är det lättare att ändra på sin egen inställning än den rådande väderleken. ...

Läs mera...

Loading ...

Yrkesområden

Bioenergibranschen

Bioenergibranschen producerar energi av biomassa som är en organisk substans. Som energikälla används trä, torv och ...

Läs mera...

Loading ...