Muovituotevalmistaja

Johdanto

Muovituotevalmistajat valmistavat lukuisia erilaisia muovituotteita, jotka vaihtelevat elintarvikepakkauksista ajoneuvojen osiin. Tyypillisiä tehtäviä muoviteollisuuden tuotantolaitoksissa ovat koneiden käyttö, automatisoitujen prosessien valvonta, laadunvalvonta ja huoltotyöt. Ammatissa tarvitaan mm. tuotantoprosessien tuntemusta ja valmistusmenetelmien hallintaa sekä huolellisuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja.

 

 

Työtehtävät

Muovituotevalmistajat työskentelevät muoviteollisuuden tuotantolaitoksissa, jotka valmistavat lukuisia erilaisia muovituotteita moniin tarkoituksiin. Muovialan asiakkaita ovat mm. pakkaus-, rakennus-, ajoneuvo- ja elektroniikkateollisuus sekä kotitaloudet.

 

Muovituotevalmistajat työskentelevät tuotantotehtävissä valmistaen esimerkiksi muovikalvoja, elintarvikepakkauksia, rakentamisen muovituotteita, elektroniikkateollisuuden ja koneteollisuuden komponentteja, ajoneuvojen osia, sairaalatarvikkeita sekä kotitalouksien monia muovituotteita.

 

Muovituotevalmistajan työtehtäviin kuuluu koneiden käyttöä. Työ on pitkälle automatisoitua, jolloin työssä korostuvat koneiden ohjelmointi sekä valvonta- ja säätötehtävät. Työssä näkee oman osaamisensa tulokset valmiina tuotteina.

 

Muovituotteita valmistetaan useilla eri menetelmillä, joita ovat esimerkiksi ruiskuvalu, puhallusmuovaus, lämpömuovaus ja rotaatiovalu. Muovituotteita valmistetaan myös mekaanisesti työstämällä. Tuotantolaitoksesta, tuotteesta ja tehtävästä riippuen työhön voi kuulua paljonkin muottien ja muiden työvälineiden asennuksia, joten kädentaidot ja tekniikan hallinta ovat tarpeen.

 

Tehtäviin kuuluu myös laadunvalvontaa sekä raaka-aineiden ja muovituotteiden testaamista. Työnkuvaan kuuluu niin ikään tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden huoltamista ja pienimuotoista korjaamista. Monipuolisiin työtehtäviin voi kuulua myös tuotekehityksessä ja koeajoissa avustamista.

 

Työympäristönä ovat tuotantolaitoksen tuotanto- ja valvomotilat. Työssä käytetään erilaisia koneita ja laitteita, työkaluja ja automatiikan säätölaitteita. Työyhteisössä työskentelee tyypillisesti muita muovituotevalmistajia, alan insinöörejä sekä huoltohenkilöstöä. Työssä ollaan usein tekemisissä myös asiakkaiden kanssa. Työ on usein vuorotyötä.

 

Työpaikat

Muoviteollisuuden yritykset, jotka valmistavat erilaisia muovituotteita sekä muoveja ja niiden lisä- ja apuaineita.

 

Työn vaatimukset

Muovituotevalmistajan on tunnettava tuotantoprosessi, eri valmistusmenetelmät ja raaka-aineet.

 

Automatisoidussa tuotannossa korostuvat säätö- ja valvontatehtävät, käsityövaltaisessa puolestaan kädentaidot.

 

Ammatissa on hallittava myös laadunvalvonta sekä huolto- ja korjaustoimenpiteet.

 

Työ on osattava tehdä yrityksen laatuvaatimusten mukaisesti.

 

Työ edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta.

 

Muovituotevalmistajan on kyettävä sekä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön.

 

Työturvallisuus ja kaikki siihen liittyvät asiat on huomioitava aina koneiden ja materiaalien kanssa toimittaessa.

 

Alan tuotantotekniikoiden ja tuotteiden kehitys edellyttää uuden oppimista.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon. Muovitekniikkaan suuntautuen tutkintonimike on muovituotevalmistaja.

 

Perustutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona sekä suoraan näyttökokeella.

 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon ja työkokemuksen kerryttyä myös mm. muovimekaanikon ammattitutkinto ja muovitekniikan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kemianteollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n muovituoteteollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta harjoittavissa jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimukseen.

 

Työntekijän henkilökohtainen kokonaispalkka muodostuu tehtäväkokonaisuuden vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaiseen osaamiseen ja työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta sekä työsuhteen yhtäjaksoiseen kestoon perustuvasta palvelusvuosilisästä.

Työmarkkinatiedot
Kemianteollisuus

Kemianteollisuus työllistää suoraan noin 34 000 henkilöä (v. 2016). Eniten työllistävät muovituotteiden, peruskemikaalien ja lääkkeiden valmistus. Henkilöstömäärä on pysytellyt vakaana viime vuosina. Suomalainen kemianteollisuus työllistää myös ulkomailla.

Kemianteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin varsinkin eläkkeelle jäämisistä johtuen. Ala työllistää enimmäkseen vain toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kemianteollisuudessa tarvitaan mm. moniosaamista, uusien teknologioiden hallintaa, raaka-aineosaamista, laatuosaamista, vahvaa luonnontieteellistä ja teknologista osaamista sekä asiakasosaamista, liiketaloudellista osaamista, kestävän kehityksen osaamista, vieraiden kulttuurien tuntemusta, kielitaitoa ja tietojärjestelmien käyttötaitoa.

Lähinimikkeet

kemiantekniikan prosessinhoitaja

muovimekaanikko

muovityöntekijä

prosessinhoitaja