Laulaja, kevyt musiikki

Johdanto

Kevyen musiikin laulajat esittävät esimerkiksi iskelmä- tai rockmusiikkia. He esiintyvät joko oman yhtyeensä kanssa tai vierailevina artisteina. Osa laulajista työskentelee taustalaulajina keikoilla ja studioissa. Laulajan työhön kuuluu konsertointia, keikkailua ja harjoituksia sekä äänityksiä studioissa. Laulajalta vaaditaan laulu- ja esiintymistaitoa sekä yhteistyökykyä. Sopeutuvaisuutta tarvitaan matkustamisen ja pitkien työpäivien vuoksi.

 

 

Työtehtävät

Kevyen musiikin laulajat esiintyvät tanssilavoilla, ravintoloissa, konserttilavoilla, yksityistilaisuuksissa jne. Laulajat esiintyvät useimmiten oman yhtyeensä kanssa, mutta toisinaan myös vierailevina artisteina toisessa yhtyeessä.

Kevyeen musiikkiin luetaan mm. iskelmämusiikki, jazz, pop, rock ja nykykansanmusiikki. Riippuu artistin ja yhtyeen musiikillisesta linjasta, minkälaista musiikkia esitetään. Kevyen musiikin laulajien ohjelmistoihin kuuluu usein sekä omia, oman yhtyeen tai toisten muusikoiden sävellyksiä.

Laulajan työ koostuu konsertti- ja keikkaelämästä sekä äänityksistä studioilla. Osa laulajista toimii taustalaulajina keikoilla tai studioilla. Jotkut laulajista myös säveltävät, sanoittavat ja sovittavat itse. Suurin osa työstä on kuitenkin laulujen ja esiintymisten harjoittelua sekä äänen huoltamista ja kehittämistä.

Myös haastattelujen antaminen ja muut julkiset esiintymiset kuuluvat etenkin tunnetumpien artistien työnkuvaan. Työhön kuuluu myös arkisempia tehtäviä, kuten esimerkiksi autolla ajoa, keikkakamojen roudausta, esiintymisasujen valintaa, meikkausta jne. Ammattiin kuuluu myös talousasioiden hoitamista ja markkinointia.

Laulaja työskentelee yhdessä yhtyeensä, managerin, miksaajien, roudareiden jne. kanssa. Musiikkialalla ollaan tekemisissä myös muiden muusikoiden ja musiikkialan ihmisten kanssa esimerkiksi eri tapahtumissa ja yhteiskonserteissa. Mikrofoni on äänen lisäksi laulajan tärkein työväline. Työympäristö riippuu siitä, missä konsertti tai keikka pidetään.

Työajat painottuvat iltaan ja iltayöhön. Työhön liittyy yleensä paljon matkustamista kotimaassa, myös ulkomailla. Maailmalla suosituimmat yhtyeet keikkailevat ympäri maailmaa. Keikkakiertueet saattavat kestää useita viikkoja, jopa useita kuukausia.

 

Työpaikat

Laulajat ovat esiintyviä taiteilijoita, jotka työskentelevät pääsääntöisesti freelanceina tai yrittäjinä. Monilla laulajilla on toinen työ tai sivutöitä laulamisen ohella.

 

Työn vaatimukset

Laulajalta vaaditaan ennen kaikkea laulutaitoa, musiikillista lahjakkuutta ja intohimoista suhtautumista musiikkiin.

Laulajalta vaaditaan mm. nuotinluku- ja rytminlukutaitoja sekä kykyä luoda uutta ja improvisoida. Lisäksi hänen tulee osata käyttää mikrofonia oikein.

Laulajan on tunnettava omat rajansa, ettei hän yritä laulaa äänilajilleen tai tyylilleen sopimattomia sävellyksiä tai kappaleita.

Laulaja tarvitsee lisäksi esiintymistaitoja luodakseen yleisöön kontaktin ja saadakseen tunnelman nostatettua.

Yhtyeen kanssa työskentely vaatii yhteistyötaitoja.

Työssä tarvitaan sopeutuvaisuutta, sillä työajat ovat usein epäsäännöllisiä ja elämä liikkuvaa. Pitkien ja rankkojenkin matkojen jälkeen laulajan tulee olla valmis esiintymään ja antamaan parhaansa.

Jatkuva keikkailu ja työaikojen painottuminen iltaan ja iltayöhön voivat vaikeuttaa perhe-elämää.

Töiden pätkämäisyys ja kilpailun kovuus saattavat rasittaa. Laulajan on myös kestettävä omaan työskentelyynsä kohdistuvaa kritiikkiä.

Uran luominen vaatii kärsivällisyyttä. Menestyvän ja kuuluisan laulajan on puolestaan hyväksyttävä julkisuuden valokeilaan joutuminen.

Äänenrasitukset ja kuulo-ongelmat ovat ammatissa mahdollisia.

 

Koulutus

Kevyen musiikin laulajien koulutustausta vaihtelee. Jotkut laulajat ovat päässeet alalle pelkän lahjakkuuden avulla. Kouluttamatonkin laulaja tarvitsee usein uransa varrella koulutusta pitäessään huolta äänestään.

Laulun opetusta järjestävät esimerkiksi toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (konservatoriot), ammattikorkeakoulut ja Sibelius-Akatemia.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa musiikkialan perustutkinnon. Tutkintonimike on muusikko. Esimerkiksi Pop & Jazz Konservatoriossa annetaan ammatillista peruskoulutusta rytmimusiikkiin.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnot muusikko (AMK) ja musiikkipedagogi (AMK).

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella laulua. Ylempi korkeakoulututkinto on musiikin maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on musiikin kandidaatti.

Laulua voi opiskella myös kansalaisopistoissa, työväenopistoissa ja yksityisissä musiikkikouluissa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tulot muodostuvat yleensä levymyynnistä levytyssopimuksen mukaisesti, keikkapalkkioista sekä mahdollisista Teosto- ja Gramex-korvauksista. Laulajilla on myös mahdollisuus hakea erilaisia apurahoja.

Laulajien tulot vaihtelevat paljon riippuen mm. nimekkyydestä. Vain harvat tulevat pelkällä laulamisella toimeen. Laulajat hankkivat tuloja esimerkiksi musiikinopetuksesta tai jonkin muun alan työstä.

 

 

Työmarkkinatiedot
Musiikkiala

Musiikkialalla työskentelevien lukumäärän selvittämistä vaikeuttaa se, että alan työt ovat pääsääntöisesti keikkatöitä, eikä vakinaisia työpaikkoja ole paljonkaan tarjolla. Kaikki muusikot eivät myöskään ole päätoimisia musiikin ammattilaisia, sillä joukossa on myös sivutoimisia, elämäntavakseen soittavia sekä innokkaita harrastajia.

Enemmän tai vähemmän ammattimaisia muusikkoja on maassamme arviolta noin 5 000. Suomen Muusikkojen Liittoon kuuluu noin 3 300 jäsentä, joista noin kolmasosa on orkesterimuusikkoja ja kaksi kolmasosaa freelancereina työskenteleviä muusikkoja, jotka soittavat erityylistä musiikkia esittävissä kokoonpanoissa tanssiorkestereista rockbändeihin.

Musiikkiala houkuttelee yhä uusia tulijoita, joita on myös valmistunut alan oppilaitoksista enemmän kuin markkinat pystyvät työllistämään. Suomen musiikkimarkkinat ovat suhteellisen pienet, eikä maksavaa yleisöä riitä tapahtumiin ja asiakkaita levykauppoihin siinä määrin, että kaikki halukkaat saisivat toimeentulonsa pelkästään musiikista.

Muusikoilla onkin usein toinen työ muusikontyönsä ohessa. Arviolta noin puolet Suomen Muusikkojen Liiton freelance-pohjalta työskentelevistä jäsenistä tekee myös jotain muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi, esimerkiksi musiikkiin liittyvää opetustyötä. Myös toimiin tai virkoihin palkatuista orkesterimuusikoista osa tekee opetustyötä.

Työtilanne vaihtelee suosion ja keikkamyynnin mukaan. Alalla esiintyy myös työttömyyttä sekä töiden riittämättömyyttä ja epätasaisuutta. Muusikon työllisyystilannetta ei kuitenkaan voi päätellä suoraan keikkojen lukumäärästä, sillä ammattiin kuuluvat myös harjoitukset, musiikin tekeminen ja levyttäminen.

Musiikkiala työllistää myös esimerkiksi tuottajia, säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia, musiikin kustantajia ja opettajia. Tekniikka työllistää esimerkiksi äänittäjiä ja äänitarkkailijoita. Soitinrakentajat valmistavat soittimia käsityönä sekä huoltavat ja korjaavat niitä. Lisäksi on soittimien virittämiseen erikoistuneita ammattilaisia kuten pianonvirittäjiä. Musiikki työllistää myös taidehallinnon tehtävissä. 

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

artisti
iskelmälaulaja
jazzlaulaja
musiikin maisteri
muusikko
poplaulaja
rocklaulaja
solisti
vokalisti