Elokuvaleikkaaja

Johdanto

Leikkaajia työskentelee elokuvien, mainosten, musiikki- ym. videoiden ja tv-ohjelmien tuotannoissa. Leikkaajan vastuulla on elokuvan tai ohjelman kokonaisuuden hallinta sekä sen rytmin ja rakenteen luominen. Leikkaajat työskentelevät tv- ja tuotantoyhtiöiden palveluksessa sekä freelancereina. Työssä tarvitaan luovuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Leikkaaja on audiovisuaalisen tuotteen kuten esimerkiksi elokuvan eri materiaalien yhdistäjä. Leikkaajan vastuulla on audiovisuaalisen tuotteen kokonaisuuden hallinta sekä sen rytmin ja rakenteen luominen. Leikkaajia työskentelee elokuvien, lyhytelokuvien, dokumenttielokuvien, videoiden, mainosten, mainoselokuvien ja tv-ohjelmien tuotannoissa.

Leikkauksella luodaan merkityksiä ja tunnelmia, joten leikkaustapa on aina sovitettava ohjelman tai teoksen sanomaan ja laatuun. Tyyleinä voidaan erottaa huomaamaton leikkaus ja ns. montaasi.

Huomaamattomassa leikkauksessa pyritään luomaan illuusio luonnonmukaisesta tapahtumien kulusta. Montaasia eli kuvakerronnan tiivistämistä taas käytetään tyypillisesti dokumenttielokuvissa: yllättäviä siirtymiä, jyrkästi erilaisten kuvien esittämistä perätysten ja mielleyhtymien luomista niiden avulla.

Leikkaustyö tehdään nykyään täysin ilman filmiä. Leikkaaja työskentelee tietokoneella, jossa on ohjelmat leikkaamista varten. Jos fiktiotuotannot kuvataankin ensin 35 tai 16 mm:n filmille, niin kuva siirretään suoraan negatiivilta videonauhalle ja digitalisoidaan.

Ennen varsinaista leikkausta kuvattu materiaali logataan. Koko materiaali katsotaan läpi ja se jaetaan kuviin. Kuvien vaihdosten paikat merkataan, kuvat nimetään ja niistä tehdään tietokonelista. Uutis- ja ajankohtaistyössä tämän tekee yleensä toimittaja tai kuvaussihteeri. Joskus leikkaajakin loggaa tai työ tehdään yhdessä.

Loggauksen jälkeen tiedetään minkälaista kuvaa leikkaukseen on käytettävissä, ja millä kohtaa se sijaitsee nauhalla. Leikkaaja voi jo loggauksessa esittää omia kantojaan, varsinkin jos materiaalissa on valinnan varaa. Arkistoista on saatavana täydennykseksi kuvaa lähes mihin tahansa tarpeeseen, eri vuodenajoilta ja miljöistä.

Kiireellisessä uutistyössä toimittajan läsnäolo voi olla tarpeen lopullisessa leikkauksessakin, jos leikkaaja ei tunne käsiteltävää aihetta.

Elokuvien leikkauksessa ohjaaja antaa leikkaajalle valtuudet toimia omien toiveidensa ja työtapojensa mukaan. Yhdestä kohtauksesta on mahdollista leikata monta versiota samaa materiaalia käyttäen. Turha materiaali kuten tarpeettomat toistot karsitaan tietenkin pois.

Leikkaus on aina saatava valmiiksi ennen kuin päästään toteuttamaan seuraavia työvaiheita. Etenkin ajankohtaistyössä työ on kiireellistä, koska lähetysaikaa ei voi siirtää. Työasemia käytetään usein vuoroissa, joten työhön on siksikin rajallinen aika. Tämä voi tuottaa kiirettä, mutta toisaalta työpäivät eivät tästä syystä veny liian pitkiksi.

 

Työpaikat

Tv-yhtiöt ja tuotantoyhtiöt.

 

Työn vaatimukset

Elokuvaleikkaajan työssä tarvitaan ammattiosaamisen lisäksi luovuutta sekä kuvallisen ilmaisun ja dramaturgian tuntemusta.

Työ vaatii hyvää kokonaisuuksien hahmottamista, sillä työssä joutuu myös karsimaan sinänsä hyviä otoksia.

Elokuvaharrastus on lähes välttämätön lähtökohta.

Elokuvaleikkaajan on pysyttävä teknisen kehityksen mukana. Työnantaja huolehtii usein työntekijöidensä koulutuksesta.

Etenkin ajankohtaistyössä kiire ja stressi vaivaavat leikkaajaa, koska lähetysaikaa ei voi siirtää. Tällöin tarvitaan stressinsietokykyä.

 

Koulutus

Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella elokuvaleikkausta. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella elokuvaa ja televisiota ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka ja tulot riippuvat kokemuksesta, työtehtävien määrästä, ylitöistä, lisistä jne. Työtä tehdään kuukausipalkkaisena, tuntityönä, freelance-työnä sekä yksityisyrittäjänä

Erityispalvelujen Työnantajaliittoon kuuluvien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden palkkaus määräytyy Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Elokuva-ala

Elokuvien tekeminen tapahtuu tuotantoyhtiöiden kautta. Elokuvatuotantoyhtiöitä on Suomessa noin 100. Tuotantoyhtiöissä on jonkin verran vakinaisia työpaikkoja, mutta tuotanto on pitkälti alihankintaa, jossa eri alojen ammattilaiset tekevät tuotantoyhtiön tilauksesta tietyn osan tuotannosta. Elokuva-ala työllistää riippumattomissa av-alan yrityksissä Suomessa noin 2 500 henkilöä (v. 2017).

Elokuvatuotannoissa tehdään pääasiassa projektiluonteista ja tuotantokohtaista työtä. Elokuvanteko kokoaa ammattilaiset määräajaksi yhteen tuotantotiimiksi, jolloin tuotantoyhtiön palkkalistoilla olevien lukumäärä moninkertaistuu tuotannon ajaksi. Yksi kotimainen elokuva työllistää yleensä 50-300 henkilöä määräajaksi, mutta voi työllistää jopa 350 henkilöä eripituisiksi jaksoiksi. Lisäksi elokuvien teko työllistää välillisesti, koska niiden aikana käytetään runsaasti muiden toimialojen palveluita.

Elokuva-alalla yleistä on toimiminen freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Kilpailu alan työtilaisuuksista on kovaa, eikä kaikille alalle kouluttautuneille riitä töitä. Elokuva-alan oppilaitoksista on valmistunut taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin enemmän kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyskausia voi seurata myös työn projektiluonteisuuden vuoksi. Elokuva-ala houkuttelee silti yhä uusia tulijoita.

Elokuva-ala työllistää myös elokuvien markkinointia ja levitystä hoitavissa levitysyhtiöissä, esitystoiminnassa elokuvateattereissa sekä elokuvatallenteiden myyntiä ja vuokrausta harjoittavissa yrityksissä. Kokopäiväisiä töitä on lähinnä hallinnollisissa sekä markkinointi- ja myyntitehtävissä. Ala työllistää myös huomattavan määrän osa-aikaisia esimerkiksi lipunmyynnissä. Elokuvafestivaalien järjestäminen työllistää projektiluonteisesti.

Elokuva-ala työllistää myös alan järjestöissä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Yleisesti ottaen vaihtuvuus alan työpaikoissa on vakituisten työsuhteiden osalta vähäistä. Työpaikkoja avautuu lähinnä muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Lähinimikkeet

editori
leikkaaja
taiteen maisteri