Autokorinkorjaaja

Johdanto

Autokorinkorjaajat ovat peltiseppiä, jotka korjaavat kolarissa vahingoittuneita tai ruosteen vahingoittamia autoja. Työ vaatii monipuolista teknistä osaamista, ongelmanratkaisutaitoja, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Autokorinkorjaaja on peltiseppä, joka korjaa autojen kolari- ja ruostevaurioita sekä tekee autokorien muutostöitä. Tehtäviin kuuluu myös muoviosien korjaustöitä sekä lasien vaihtoa.

Autokorinkorjaaja ottaa usein itse työt vastaan asiakkailta eli auton omistajilta tai vakuutusyhtiöiltä. Ensiksi hän tarkastaa vahingon ja tekee kustannusarvion, jonka jälkeen hän aloittaa vahingoittuneen auton korjaamiseen ja kokoamisen.

Työssä käytetään erilaisia teknisiä apuvälineitä. Autokorinkorjaaja määrittää korin ja rungon vaurion erilaisilla mittausmenetelmillä. Korjaamiseen käytetään perinteisiä oikaisutekniikoita sekä hitsaus- ja juotosmenetelmiä sekä liitoksia, ohutlevytöitä ja metallien liimaustöitä.

Työssä ollaan tekemisissä asiakkaiden sekä korjaamon muun henkilökunnan kanssa. Korjaaja vastaanottaa työn asiakkaalta, tekee korjaus- tai huoltotyön ja luovuttaa auton asiakkaalle.

Autokorjaamot vaihtelevat kooltaan ja varustetasoltaan sekä työympäristön siisteyden osalta. Yleensä kaikkea vetoa ja likaa ei kokonaan voi välttää. Merkkikorjaamoissa työ on pääasiassa päivätyötä. Liikennöitsijöiden korjaamoissa tehdään myös vuorotyötä.

Työpaikat

Autokorinkorjaajat työskentelevät autokorjaamoissa tai yhdistetyissä autokorjaamoissa ja -maalaamoissa. Autokorinkorjaajat voivat työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.

Työn vaatimukset

Autokorinkorjaajan on tunnettava autotekniikka sekä työssä käytettävät materiaalit.

Ammatissa on hallittava asennus- ja korjaustyöt, hitsaus- ja ohutlevytyöt ja muovien korjaus.

Työssä tarvitaan hyviä kädentaitoja.

Autoalalla työskentelevältä edellytetään loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Asiakaspalvelussa ja ryhmätyöskentelyssä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Työ vaatii ripeää työskentelyotetta ja usein myös korjaamon koko toiminnan ottamista huomioon, esimerkiksi kiireellisten tapausten kohdalla.

Englantia on hallittava ainakin ammattisanaston verran.

Autot ja niiden korjausmenetelmät kehittyvät nopeasti, mikä edellyttää valmiutta oppia koko ajan uutta.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina ylös, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua.

Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon autokorinkorjaukseen suuntautuen. Tutkinto on autokorinkorjaaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. autokorimekaanikon ammattitutkinto ja autokorimestarin erikoisammattitutkinto.

Autojen huolto- ja korjaustöissä vaaditaan myös jatkuvaa täydennyskoulutusta, sillä autot kehittyvät koko ajan ja niiden varustustaso monipuolistuu.

Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Automaalarien palkkaus määräytyy Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen mukaan. Palkkaus on tuntipalkkausperusteinen. Palkkausjärjestelmän periaatteena on, että vaativammasta työstä ja vaativammasta osaamisesta maksetaan enemmän.

Työmarkkinatiedot
Autoala

Autoalalla työskentelee yli 27 000 ammattilaista autokaupassa, huolto- ja korjaamotoiminnoissa sekä katsastuksessa. Kokonaisuudessaan autoala työllistää noin 45 000 henkilöä, kun mukaan luetaan vielä ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, moottoripyörien kauppa ja korjaustoiminta, ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta, rengasala, vakuutusala ja viranomaistoiminta (v. 2017).

Autokaupan työllisyystilanne tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa riippuu pitkälti siitä, miten kauppa käy. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen, autojen hinnat ja korkotaso. Huoltotoiminta, varaosamyynti ja katsastus työllistävät tasaisemmin, koska autot on pidettävä kunnossa.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalalle tarvitaan uusia, osaavia työntekijöitä varsinkin eläkkeelle lähtevien tilalle. Vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1 500 uutta ammattilaista. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, koska esimerkiksi autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä.

Lähinimikkeet

asentaja
automekaanikko
korimekaanikko
mekaanikko