Mylläri

Johdanto

Pienissä myllyissä myllärin tehtäviin kuuluu viljan jauhamisen ja jauhojen pakkaamisen lisäksi mm. myllyn ja sen koneiston kunnossapito ja viljan hankinta. Suurissa teollisuusmyllyissä työ on enemmän prosessinvalvontaa. Ammatissa tarvitaan alan tuotannon tuntemuksen lisäksi tarkkuutta, taloudellista ajattelua ja yhteistyötaitoja.

 

Työtehtävät

Mylly on perinteinen viljan jauhatuspaikka. Mylläri on perinteisesti vastannut pienehkön myllyn toiminnasta sekä hoitanut koneita, jotka puhdistavat, pesevät, kuivattavat, sekoittavat ja jauhavat viljan.

Pienissä myllyissä myllynhoitaja hankkii viljan lähialueen maatiloilta, jauhaa ja varastoi sen sekä myy jauhot pienissä erissä kauppoihin ja kotitalouksiin. Pienissäkin myllyissä on jo siirrytty myllynkivistä koneellistettuihin, esimerkiksi vasaramyllyihin.

Suuret kauppamyllyt hoitavat kuitenkin suurimmaksi osin viljan jauhatuksen ja käsittelyn ja jalostuksen. Niiden asiakkaita ovat vähittäiskaupat, leipomot ja muu teollisuus.

Suuret kauppamyllyt ovat teollisuuslaitoksia, joissa työvaiheet on automatisoitu sekä melu- ja pölyhaitat pyritty minimoimaan. Pienet myllyt saattavat olla jonkin verran meluisia ja pölyisiä työpaikkoja.

Suuret myllyt toimivat ympärivuorokautisesti. Pienissä myllyissä työ on pääasiassa päivätyötä. Sesonkiaikoina voidaan tehdä vuorotyötä ja ylitöitä.

 

 

Työpaikat

Myllyt.

Työn vaatimukset

Työ myllyssä vaatii tarkkuutta ja valppautta seurata laitteistojen toimintaa sekä huomioida tekniset häiriöt jo etukäteen.

Suurissa kauppamyllyissä työ on lähinnä prosessinvalvontaa.

Pienessä myllyssä joutuu nostelemaan raskaita säkkejä.

Myllyn omistajana on osattava ajatella asioita myös taloudellisesti.

Esimiehenä on tultava toimeen muiden työntekijöiden kanssa.

Koulutus

Elintarvike- tai teknisen alan perustutkinto antaa valmiudet myllärin ammattiin.

Työntekijöiden ammattiopetus järjestetään työpaikka- tai oppisopimuskoulutuksena.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Myllärin tavallisin palkkausmuoto on suoritepalkkaus, jolloin tuntiansioon vaikuttaa myös tuotantomäärä. Palkkaukseen vaikuttavat myös ammattitaito sekä vuorotyölisät. 

Työmarkkinatiedot
Elintarviketeollisuuden muut alat

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 38 000 henkeä (v. 2017). Eniten henkilöstöä on lihateollisuudessa, leipomoteollisuudessa, meijeriteollisuudessa ja juomateollisuudessa. Muilla elintarviketeollisuuden toimialoilla työskentelee yhteensä noin 10 000 henkeä. Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Suomessa toimii yli 1 700 elintarvikkeita valmistavaa yritystä eri puolilla maata. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan ja alueellisesti. Elintarviketeollisuus on pienyritysvaltainen, sillä kaksi kolmasosaa yrityksistä työllistää alle viisi henkilöä. Kuitenkin yli 200 henkilöä työllistäviä yrityksiäkin on noin 30.

Elintarviketeollisuus on vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Elintarviketuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttavat silti kotimaisten elintarviketuotteiden kysyntä sekä yleinen taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa kulutukseen ja hintatietoisuuteen.

Elintarviketeollisuuden yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Vakituisten työpaikkojen lisäksi monet yritykset työllistävät merkittävästi kausityöntekijöitä sesonkiaikoina. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Leipomoteollisuus

Leipomoteollisuus työllistää noin 8 000 henkeä (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Leipomoteollisuuden yrityksiä on eri puolilla maata noin 700. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan. Suurin osa niistä on pieniä alle 10 henkeä työllistäviä leipomoja, mutta alalla toimii myös paljon keskisuuria leipomoja sekä pari suurta leipomoa.

Leipomoteollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Leipomotuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttaa kuitenkin kotimaisten leipomotuotteiden kysyntä.

Leipomoalan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Leipomoalalla tarvitaan lisäksi huomattava määrä kausityöntekijöitä juhlasesonkien vuoksi. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lähinimikkeet

myllykoneenhoitaja
prosessinhoitaja