Leipomotyöntekijä

Johdanto

Leipomotyöntekijä työskentelee leipomoiden tuotantotehtävissä, jotka vaihtelevat koneiden käyttämisestä raaka-aineiden annosteluun. Työpaikkoina ovat erikokoiset leipomot. Ammatissa tarvitaan tuotannon tuntemusta, kädentaitoja ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Leipomotyöntekijä työskentelee leipomoissa erilaissa tuotantotehtävissä hoitaen esimerkiksi koneita, joilla valmistetaan taikinaa sekä muotoillaan ja leivotaan erilaisia ruoka- ja kahvileipätuotteita.

Leipomotyöntekijät käyttävät työssään pala-, kaulaus-, täyttö-, annostelu- ja pakkauskoneita. Työhön kuuluu myös annostelua, jossa punnitaan taikinaosastoille menevät raaka-aineet, joita ovat esimerkiksi jauhot, sokerit, rasvat ja mausteet.

Kaulimisen jälkeen taikina siirtyy joko täysin automatisoidulle linjalle tai leikkurilla varustetulle pitkälle pöydälle, jolla jatkotyö tehdään käsin. Ammatissa voi erikoistua tiettyyn työvaiheeseen ja koneeseen. Leipomoissa on myös yksittäisiä työvaiheita ja tehtäviä kuvaavia nimikkeitä, kuten taikinantekijä, ylöslyöjä ja paistaja.

Työvälineinä käytetään leipomon koneita ja laitteita. Automatisoidulla linjalla leipomotyöntekijän tehtävänä on valvoa täyttö-, rullaus-, rasvaus- ja sokerointiasemien toimintaa ja huolehtia tarvittavista raaka-aineiden lisäyksistä.

Työympäristönä on usein teollisuusleipomo, mutta kyseessä voi olla myös pienempi leipomo, jonka tuotantotiloissa työskennellään. Muiden työyhteisön jäsenten lukumäärä riippuu työpaikan koosta.

Työaika leipomoissa on vaihteleva. Yleisesti työt aloitetaan aamuyöstä, osan työtekijöistä aloittaessa jo keskiyön jälkeen. Suurleipomoissa tehdään myös 3-vuorotyötä.

 

Työpaikat

Leipomot.

 

Työn vaatimukset

Leipomotyöntekijän on tunnettava tuotteet ja niiden valmistusvaiheet.

Ammatissa on hallittava leipomon koneiden käyttö. Suurissa leipomoissa on tunnettava myös elintarviketeollisuuden koneellistettu tuotantoprosessi.

Leipomotyöntekijän on tunnettava myös koneiden toiminta sekä puhdistus ja huolto työturvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Ammatti edellyttää kädentaitoja ja tarkkuutta sekä huolellisuutta raaka-aineiden annostelussa.

Työssä tarvitaan hygieniaosaamista.

Hyvä näkökyky sekä herkkä haju- ja makuaisti ovat työssä eduksi.

Ammatissa joutuu sopeutumaan aikaiseen heräämiseen ja ajoittain kiireiseen työrytmiin.

Työpaikkoina leipomot ovat lämpimiä, jopa kuumia ja koneet aiheuttavat melua.

Työ on seisomatyötä joko paikallaan tai osittain kumarassa asennossa. Työhön kuuluu myös astioiden ja raaka-ainepakkausten nostamista ja kantamista.

Jauhopöly saattaa olla haitta. Työssä käytetään suojavaatteita ja pölynsuojaimia.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa elintarvikealan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua leipomoalaan, jolloin tutkintonimike on leipuri-kondiittori.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös leipurin ammattitutkinto ja leipomoteollisuuden ammattitutkinto sekä leipurimestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Hygieniapassi vaaditaan leipomossa, jossa käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita. Poikkeuksena ovat leipomot, joissa käsiteltävät raaka-aineet tai lopputuotteet eivät ole helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi leipomo, jossa valmistetaan ainoastaan taikinajuurella tehtyä ruisleipää.

Palkkaus

Alalla noudatetaan leipomoiden työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä. Kuukausipalkka. Leipomotyötä suorittavan työntekijän palkkaryhmä määräytyy sen mukaan, kuinka kauan hän on työskennellyt leipomoalalla sekä tehtävän vaativuuden mukaan. Peruspalkan päälle tulevat erilaiset mahdolliset lisät.

 

Työmarkkinatiedot
Leipomoteollisuus

Leipomoteollisuus työllistää noin 8 000 henkeä (v. 2017). Alan yritykset työllistävät tuotantotehtävien lisäksi mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Leipomoteollisuuden yrityksiä on eri puolilla maata noin 700. Monet yrityksistä ovat tärkeitä työllistäjiä paikkakunnillaan. Suurin osa niistä on pieniä alle 10 henkeä työllistäviä leipomoja, mutta alalla toimii myös paljon keskisuuria leipomoja sekä pari suurta leipomoa.

Leipomoteollisuus on muiden elintarviketeollisuuden alojen tapaan vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa, eikä työntekijöiden tarve ja lukumäärä vaihtele yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Leipomotuotteiden tasainen kysyntä ylläpitää alan työllisyyttä. Työllistävyyteen vaikuttaa kuitenkin kotimaisten leipomotuotteiden kysyntä.

Leipomoalan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Työpaikkoja tulee avoimiksi varsinkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Leipomoalalla tarvitaan lisäksi huomattava määrä kausityöntekijöitä juhlasesonkien vuoksi. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lähinimikkeet

leipuri
annostelija
taikinantekijä