Konttorinjohtaja

Johdanto

Konttorinjohtaja vastaa yksittäisen pankkikonttorin toiminnasta johtaen ja suunnitellen konttorin toimintaa. Konttorinjohtajan työssä tarvitaan pankkitoiminnan tuntemista, johtamistaitoja, analyyttisyyttä, tulossuuntautuneisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Pankinjohtajan on kyettävä tekemään itsenäisiä päätöksiä.

Työtehtävät

Konttorinjohtaja vastaa yksittäisen pankkikonttorin toiminnasta. Tehtäviin kuuluu suunnitella ja johtaa konttorin toimintaa pääkonttorin toimintalinjan mukaisesti sekä valvoa tulostavoitteiden toteutumista.

Konttorinjohtaja päättää muun muassa luotonannosta yksityisille asiakkaille ja yrityksille. Konttorinjohtaja osallistuu usein myös asiakasneuvotteluihin, etenkin silloin kun kyse on merkittävistä päätöksistä. Asiakassuhteiden hoito voi viedä suuren osan työajasta.

Konttorinjohtaja osallistuu myös pankin esittely-, markkinointi- ja edustustehtäviin. Hänen alaisuudessaan palvelupäälliköt vastaavat omista toimintalohkoistaan sekä johtavat konttorin palveluhenkilöstön työtä.

Työympäristö on konttorinjohtajan huone pankissa, mutta asiakastapaamisia voi olla myös työpaikan ulkopuolella.

Konttorinjohtajan työajat ovat pankkien käytäntöjen mukaisia. Useimmiten työ on päivätyötä, mutta työajat voivat vaihdella. Työpäivät voivat venyä neuvottelujen ja suunnittelutehtävien vuoksi.

 

Työpaikat

Pankkien konttorit.

 

Työn vaatimukset

Konttorinjohtajan työ edellyttää pankkitoiminnan tuntemista. Työssä tarvitaan organisointi- ja johtamistaitoja sekä analyyttisyyttä ja tulossuuntautuneisuutta.

Vaativissa johto- ja suunnittelutehtävissä on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn sekä hallittava suuria asiakokonaisuuksia.

Pankinjohtajan on kyettävä tekemään itsenäisiä päätöksiä.

Asiakassuhteiden luomisessa tarvitaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Esiintymistaidosta on etua.

Sujuva suullinen ja kirjallinen esitystaito ovat tarpeen raporttien, sopimusten ja selontekojen laatimisessa.

Valuutta- ja yleensä ulkomaanasioiden hoitaminen edellyttää hyvää kielitaitoa.

Vastuu ja riskit suurista taloudellisista päätöksistä edellyttävät hyvää stressinsietokykyä.

Konttorinjohtajan on seurattava oman alansa kehitystä.

 

Koulutus

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.

Oikeustieteitä opiskellen voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon oikeustieteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on oikeusnotaari.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Rahoitusalan työehtosopimuksessa toimihenkilön palkka määräytyy työn vaativuuden, pätevyyden ja työsuorituksen mukaan. Palkkaan vaikuttava työtehtävät, kokemus työtehtävissä, päätehtävää vaativammat osatehtävät, pätevyys, vastuu ja työsuoritus. Kuukausi- tai tuntipalkkaus. Pankkikohtaisesti käytössä voi olla myös tulospalkkaus.

 

 

Työmarkkinatiedot
Finanssiala

Finanssiala työllistää yhteensä noin 47 000 henkeä pankeissa, vakuutusyhtiöissä, eläkeyhtiöissä, rahoitusyhtiöissä, sijoitusrahastoyhtiöissä ja arvopaperinvälittäjien palveluksessa (v. 2014). Pankit ovat toimialan suurin työllistäjä, vakuutusyhtiöt toiseksi suurin.

Seuraavien viiden-kymmenen vuoden aikana alalta eläköityy tuhansia työntekijöitä, joiden tilalle kaivataan uutta työvoimaa. Tämä tarjoaa koulutustaan miettiville nuorille hyvän työllistymismahdollisuuden. Alalle pääsyn jälkeen finanssiyhtiöt tarjoavat hyvät urapolkumahdollisuudet ja alan sisäistä koulutusta.

Alalla tarvitaan tulevaisuudessa työntekijöitä, joilla on varsinkin hyvät asiakaspalvelutaidot, liiketoimintaosaamista, kansainvälisyystaitoja sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa. Finanssiala on entistä kansainvälisempi, sillä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat ovat globaalit. Yhä useammat alan yritykset ovat monikansallisia. Rekrytointikriteereissä painottuu tämän vuoksi muun muassa kielitaito.

Alalla työskennellään liiketalouden ja kauppatieteen tutkintojen lisäksi myös monilla muilla koulutustaustoilla tehtävistä riippuen, esimerkkeinä oikeustiede ja tietotekniikka.

Lähinimikkeet

ekonomi
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
pankinjohtaja
oikeustieteen maisteri
tradenomi