Myymälänhoitaja

Johdanto

Myymälänhoitaja työskentelee vähittäiskaupan esimiestehtävissä vastaten myymälän tai liikkeen toiminnasta. Työhön kuuluu henkilöstöasioita sekä osto- ja myyntityötä. Myymälänhoitajia työllistävät erilaiset myymälät, erikoisliikkeet ja tavaratalojen osastot. Tehtävissä tarvitaan esimiesosaamista, tuoteryhmien tuntemusta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Myymälänhoitaja tai myymäläpäällikkö vastaa yksittäisen myymälän tai liikkeen toiminnasta ja tuloksesta sekä yrityksen liikeidean toteutumisesta. Vastaavanlaista työtä tekevät tavarataloissa osastonhoitajat tai osastopäälliköt, jotka vastaavat tietyn osaston tavararyhmistä, henkilökunnasta ja myyntituloksista.

Myymälänhoitaja on esimiesasemassa, ja hän hoitaa henkilöstöasioita. Hän laatii työvuorolistat, perehdyttää henkilökunnan työhönsä ja motivoi heitä sekä hoitaa muita henkilöstöasioita.

Tehtäviin kuuluvat myös tavaran sisään osto, myyntityö, myynnin seuranta ja myyntiraporttien laadinta. Myymälänhoitaja osallistuu myös myyntitavoitteiden määrittelyyn ja budjettien laadintaan.

Myymälänhoitaja on vastuussa myös myymälätilojen siisteydestä, tavaroiden saatavuudesta sekä hintamerkinnöistä. Lisäksi hän vastaa hyvityspyyntöihin ja hoitaa päivittäiseen rahaliikenteeseen liittyviä asioita.

Myymälänhoitaja työskentelee kauppiaan tai vastaavan alaisuudessa. Myymälänhoitaja on itse myymälän muun henkilökunnan, osastovastaavien, myyjien, kassojen jne. esimies. Yrityskoko vaikuttaa kaupan henkilöstön erikoistumiseen. Mitä pienempi yritys, sitä monipuolisemmin henkilöstön on hallittava eri tehtävät.

Työympäristö vaihtelee elintarvikemyymälästä kenkäkauppaan ja tavaratalon osastoon. Myymälänhoitaja osallistuu itsekin asiakaspalveluun, mutta työtä tehdään myös toimistomaisessa takahuoneessa.

Työaika on pääasiassa päivätyötä maanantaista perjantaihin, mutta joskus työskennellään myös lauantaisin ja sunnuntaisin.

Asiakaspalveluun saattaa joutua osallistumaan tavallista enemmän esimerkiksi henkilökunnan vajauksen vuoksi, joten paperitöitä ei aina ehdi hoitaa varsinaisena työaikana vaan ne tehdään muina aikoina.

 

Työpaikat

Tavaratalot, myymälät ja erikoisliikkeet.

Työn vaatimukset

Vähittäiskaupan esimieheltä edellytetään kaupanteon käytännön osaamista, tuoteryhmien tuntemusta sekä laskennan ja markkinoinnin taitoja.

Kaupan alan työssä korostuvat asiakaspalveluhenkisyys sekä yhteistyön tekeminen ja vuorovaikutus. Työssä tarvitaan esimies- ja organisointitaitoja.

Myymälänhoitajan on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon sekä sopeuduttava jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin.

Jatkuva kiire sekä vastuu tuloksista voivat aiheuttaa stressiä.

Koulutus

Vähittäiskaupan esimiehet ovat usein edenneet tehtäväänsä työkokemuksen kautta sekä kaupan ryhmittymien järjestämän esimies- ym. koulutuksen avulla. Monilla on myös jokin kaupallisen alan koulutus.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan koulutusta järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu usein henkilökohtaisiin sopimuksiin. Alalla käytetään kiinteitä sopimuspalkkoja (kuukausipalkka), joihin sisältyvät ilta- ja lauantaityöt sekä tulospalkkausta.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

merkonomi
myymäläpäällikkö
osastonhoitaja
osastopäällikkö
tradenomi