Valokuvaustarvikemyyjä

Johdanto

Valokuvaustarvikemyyjä työskentelee alan erikoisliikkeessä tai tavaratalon erikoisosastolla. Työhön kuuluu valokuvaustarvikkeiden myyntiä ja kuvapalveluiden hoitamista. Myyntityössä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta sekä alan tuotteiden ja palveluiden tuntemusta. Työ edellyttää kiinnostusta valokuvausalaan.

Työtehtävät

Valokuvaustarvikemyyjä työskentelee alan erikoisliikkeessä tai tavaratalon erikoisosastolla. Työhön kuuluu kameroiden, objektiivien, filmien ja muiden valokuvaustarvikkeiden sekä usein myös optisten laitteiden kuten kiikareiden ja mikroskooppien myyntiä.

Lisäksi valokuvaustarvikemyyjän tehtäviin kuuluu kuvapalveluiden, digitaalipalveluiden ja erikoispalveluiden hoitaminen. Hän mm. ottaa vastaan kehitettäviä filmejä, skannaa, käsittelee ja tulostaa digitaalisia kuvia sekä palauttaa asiakkaalle valmiita kuvia, ottaa passikuvia jne.

Liike voi olla erikoistunut valokuvaamopalveluihin, joita ovat esimerkiksi muotokuvaukset ja kuvien pikakehitys, tai valokuvaustekniikkaan kuten merkkihuoltoihin ja kameroiden lisävarusteisiin.

Osassa alan liikkeistä on oma pienlaboratorio, loput lähettävät filmit kehitettäviksi suuriin keskuslaboratorioihin.

Monet liikkeistä kuuluvat johonkin yritysketjuun. Alan liikkeet ovat pieniä, keskimäärin niissä on kolme työntekijää. Perheyritykset ovat yleisiä.

Työaika vaihtelee yleensä klo 9-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Ajoittaista kiirettä tuottavat juhlapyhien aiheuttamat ruuhkat.

 

Työpaikat

Valokuvaustarvikeliikkeet. Valokuvausliikkeet. Valokuvaamot. Tavaratalojen erikoisosastot.

 

Työn vaatimukset

Myyntityössä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja alan tuotteiden ja palveluiden tuntemusta.

Työ edellyttää kiinnostusta valokuvausalaan, kätevyyttä ja esteettistä arviointikykyä.

Seisomatyö voi rasittaa jalkoja ja selkää.

Yrittäjinä toimivilta vaaditaan liiketoiminnan osaamista liittyen esimerkiksi markkinointiin, verotukseen, kirjanpitoon ja laskentaan.

Koulutus

Monet valokuvaustarvikemyyjät ovat tulleet työhön oman valokuvausharrastuksen ja kiinnostuksen pohjalta. Työhön on pätevöidytty suorittamalla erilaisia alan kursseja.

Osalla valokuvaustarvikemyyjistä on kaupallisen alan koulutus, esimerkiksi liiketalouden perustutkinto, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sekä yrittäjän ammattitutkinto.

Osalla on valokuvausalan koulutus. Esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksissa voi suorittaa kuvallisen ilmaisu perustutkinnon valokuvaukseen suuntautuen.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Yrittäjillä ansiot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Valokuvausala

Finnfoto - Suomen Valokuvajärjestöt ry:n jäsenjärjestöissä on jäseniä yhteensä noin 10 000 (v. 2017). He ovat esimerkiksi ammattivalokuvaajia, valokuvaustarvikekaupan edustajia sekä harrastajia. Valokuvataiteilijoiden Liitto ry:ssä on lisäksi noin 400 jäsentä.

Valokuvaajista suurin osa on yrittäjiä, jotka toimivat omissa yrityksissään liikkeenharjoittajina tai tekevät freelance-työtä ammatinharjoittajina. Freelance voi työskennellä eri toimeksiantajille myös verokortilla. Freelance-työtä tekevien valokuvaajien määrä on kasvanut.

Vakinaiset työsuhteet ovat alalla harvinaisia. Sanoma- ja aikakauslehdet sekä kuvatoimistot työllistävät vakinaisesti joitakin lehtikuvaajia. Suurilla studioilla voi olla jonkin verran palkattua henkilökuntaa. Valokuvaajia työskentelee myös eri oppilaitoksissa opetustyössä sekä joitakin valokuva-alan järjestöissä. Valokuvataiteilijoista vain muutama saa Suomessa toimeentulonsa pelkästään kuvaamalla, koska valokuvataiteen markkinat ovat pienet.

Valokuvausalan oppilaitoksista valmistuu enemmän tulijoita kuin ala pystyy työllistämään. Työpaikoista ja työtilaisuuksista on kova kilpailu, eikä kaikille riitä tarpeeksi työtä toimeentulon turvaamiseksi. Freelancekuvaajien on tärkeää erikoistua ja verkostoitua. Alalla tarvitaan teknisen osaamisen ja luovuuden lisäksi yrittäjähenkisyyttä, liiketoimintaosaamista, myynti- ja markkinointitaitoja sekä asiakaspalveluosaamista.

Valokuvaamot työllistävät melko vakaasti. Valokuvaamot ovat enimmäkseen pieniä 1-2 hengen kuvaamoita, jotka ovat usein erikoistuneita. Alalle on tullut jatkuvasti uusia yrittäjiä. Valokuvausala työllistää myös valokuvausalan vähittäiskaupassa. Kuluttajille suunnattu kamerakauppa on siirtynyt pitkälti yleiskauppoihin sekä kodinkone- ja elektroniikkaliikkeisiin. Ala työllistää myös valokuvausvälineiden tukkukaupassa ja valokuvien kehittämisessä.

Lähinimikkeet

fotomyyjä
merkonomi
myyjä
valokuvaaja
valokuvaamon myyjä
valokuvatarvikemyyjä