Kirjakaupanmyyjä

Johdanto

Kirjakaupanmyyjä myy kirjakaupassa tai tavaratalon erikoisosastolla kirjoja ja muita tuotteita. Työhön kuuluu mm. asiakkaiden neuvontaa, kassatyötä ja tuotteiden asettamista myymälätilaan. Työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa, tuotteiden tuntemusta ja kiinnostusta kirjallisuuteen.

Työtehtävät

Kirjakaupanmyyjä myy kirjakaupassa tai tavaratalon erikoisosastolla kirjoja, jotka vaihtelevat kauno- ja tietokirjallisuudesta oppikirjoihin. Liike voi myös olla erikoistunut jonkin tietyn alan kirjallisuuteen.

Työhön kuuluu tuotteisiin liittyvää opastusta ja neuvontaa, esimerkiksi kirjojen etsimistä asiakkaalle. Työhön kuuluu entistä enemmän myös saatavissa olevien kirjojen hakua erilaisista tietokannoista.

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelun ja myyntityön lisäksi tuotteiden asettamista myymälätilaan, kassan hoitamista sekä tuotteiden tilaamista, vastaanottamista ja varastoimista.

Kirjakaupan valikoimissa on usein muitakin tuotteita, kuten lehtiä, paperituotteita ja toimistotarvikkeita.

Kirjakaupanmyyjä työskentelee yhdessä muiden myyjien kanssa myymäläpäällikön tai myymälän- tai osastonhoitajan alaisuudessa. Työskentely tapahtuu liikkeen myymälä- ja varastotiloissa. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa ja erilaisia tietokantoja.

Työaika vaihtelee klo 8-20 välillä. Työssä ollaan myös lauantaisin ja sunnuntaisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Alalle on tyypillistä epätasainen myynti. Kiireisintä aikaa ovat syksy koulujen alkaessa sekä joulunaika. Alennusmyynnit tuottavat ruuhkahuippuja muinakin aikoina.

 

Työpaikat

Kirjakaupat ja tavaratalojen kirjaosastot. Monet kirjakaupat kuuluvat johonkin ketjuun.

 

Työn vaatimukset

Kirjakaupanmyyjältä edellytetään asiakaspalvelutaitoja sekä tuotteiden tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Kaupan alan työssä korostuu myös yhteistyön tekeminen, joten vuorovaikutustaidot ovat tarpeen.

Kielitaito on työssä tarpeen.

Kirjakaupanmyyjän työ edellyttää kiinnostusta kirjallisuuteen ja alan jatkuvaa seuraamista.

Työhön kuuluu myös kirjojen asettelua hyllyille, mikä edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa. Pölyallergia voi haitata työskentelyä.

 

Koulutus

Toisella asteella voi opiskella liiketaloutta ja suorittaa liiketalouden perustutkinnon merkonomi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot. Lisäksi kursseja järjestävät yritysten omat koulutusorganisaatiot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan alan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Yrittäjänä toimivan kirjakauppiaan ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

kirjakauppias
libristi
merkonomi
myyjä

 

 Kirjakaupanmyyjä