Floristi

Johdanto

Floristi myy kukkia ja kukkien hoitoon liittyviä tarvikkeita sekä neuvoo asiakkaita ja tekee kukkasidontaa. Työpaikkana voi olla kukkakauppa, kukkakioski, taimimyymälä jne. Floristilta vaaditaan hyvää kasvituntemusta, käsityötaitoa, luovuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Yrittäjänä työskentelevän floristin on hallittava myös kustannuslaskentaa ja markkinointia.

Työtehtävät

Floristi myy leikkokukkia, viherkasveja, taimia ja siemeniä sekä kukkien hoitoon liittyviä tarvikkeita.

Floristi auttaa asiakkaita valitsemaan juuri heidän tarpeisiinsa sopivat kasvit. Työhön kuuluu myös kukkien hoitoon liittyvää neuvontaa, kukkavälitystä sekä myymälässä olevien kukkien ja taimien huoltoa.

Lisäksi hän tekee erilaisia kukkien sidontatöitä. Kukkien sidonta on kauniiden kokonaisuuksien luomista pääasiassa leikkokukista. Sidontatyö on kasvituntemuksesta lähtevää käsityötä, joka toteutetaan muotoilun ja sommittelun periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi floristit tilaavat, vastaanottavat ja varastoivat tuotteita sekä asettavat ne esille myymälätilaan. Kassanhoito kuuluu myös tehtäviin.

Työympäristö vaihtelee liikkeen koon mukaan suuresta taimimyymälästä pieneen kukkakioskiin. Kukkia myydään myös mm. toreilla. Muiden työntekijöiden määrä riippuu liikkeen koosta ja tyypistä.

Floristi joutuu työskentelemään usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Myynti on melko epätasaista ja erilaiset sesongit aiheuttavat ruuhkaa.

 

Työpaikat

Kukkakaupat. Kukkakioskit. Tavaratalojen kukkaosastot. Taimi- tai puutarhamyymälät. Osa floristeista toimii itsenäisinä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Floristilta vaaditaan hyvää kasvituntemusta, käsityötaitoa ja luovuutta.

Floristilta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä ja sosiaalisuutta. Itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta tarvitaan myös.

Kukkakauppias tarvitsee myös kustannuslaskennan taitoja ja hänen tulee osata markkinoida ja työskennellä tuottavasti liikeidean mukaisesti.

Myös kielitaidon merkitys on korostunut.

Myyntityö on seisomatyötä, ja siihen liittyy paljon nostelua. Työ on ajoittain fyysisesti melko raskasta.

Allergioista voi olla haittaa työssä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puutarhatalouden perustutkinnon puutarhuri. Tutkinnossa voi suuntautua mm. kukka- ja puutarhakauppaan.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös floristin ammattitutkinto ja floristimestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

Puutarha-alan työehtosopimuksessa työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka koostuu työn vaativuuden perusteella määräytyvästä työkohtaisesta palkasta, työntekijän pätevyyden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta ja lisien perusteella määräytyvästä osuudesta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

kukkakaupan myyjä
kukkakauppias

 

Floristi