Visualisti

Johdanto

Somistajan tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi näyteikkunoiden ja messuosastojen visuaalinen ulkoasu. Somistaja työskentelee esimerkiksi kaupan alan yrityksessä. Työhön kuuluu ideointia sekä rakenteiden ja lavasteiden suunnittelua ja valmistusta. Ammatissa tarvitaan visuaalista silmää, kätevyyttä, luovuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Visualisti suunnittelee ja toteuttaa näyteikkunoiden, messuosastojen, tuote-esittelyjen, muotinäytösten ja näyttelyiden visuaalisen ulkoasun.

Tavarataloissa visualistit toteuttavat tavaratalon visuaalisen ilmeen. Työhön kuuluu mm. myyntiosastojen ilmeen luominen, joulusomistukset, ulkona olevat valot, sisällä olevat koristeet ja somisteet sekä näyteikkunoiden ilmeet.

Työhön kuuluu ideointia sekä rakenteiden ja lavasteiden suunnittelua ja valmistusta. Visualistit maalaavat ja tekstaavat kylttejä, pukevat mallinukkeja ja asettelevat somistusmateriaaleja somistettavaan tilaan.

Visualisti hankkii osan somistusmateriaaleista valmiina, mutta hän voi myös toteuttaa ne itse esimerkiksi värjäämällä tai maalamalla.

Vaativissa somistustehtävissä työ voi ulottua sisustus- ja valosuunnittelusta showteknisiin järjestelyihin sekä kokonaisten liikeketjujen ulkoasun suunnitteluun.

Visualisti toimii yhteistyössä yrityksen johdon sekä markkinoinnin ja teknisen henkilöstön kanssa. Somistamoyritys tekee yhteistyötä asiakasyrityksen kanssa.

Visualisti tekee suunnittelutyön toimistomaisessa ympäristössä. Toteutusvaiheessa työympäristö vaihtelee myymälöistä messu- ym. tiloihin. Somistettavat tilat ovat usein ahtaita, kuumia ja epäkäytännöllisiä.

Työtahti vaihtelee kaupan sesonkien ja somistamoyrityksissä toimeksiantojen määrän mukaan. Somistukset toteutetaan usein urakkaluonteisesti. Visualisti voi yleensä itse vaikuttaa työtahtiin.

Työpaikat

Kaupan yritykset. Somistamot.

Työn vaatimukset

Työ edellyttää kätevyyttä, luovuutta, tyylitajua, visuaalista hahmotuskykyä sekä yhteistyötaitoja.

Visualistin työssä on hallittava tekstaus-, piirustus-, maalaus-, rakennus- ym. tekniikoita.

Työssä tarvitaan tietoa materiaaleista, sähköstä, valaistuksesta, kemikaaleista jne.

Työhön kuuluu paljon seisomista, kävelyä, mallinukkien ja muiden esineiden nostelua, siirtelyä ja kantamista sekä kurkottelua, kiipeämistä jne., mikä edellyttää riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Työssä voi altistua erilaisille kemikaaleille.

Koulutus

Osa visualisteista on edennyt ammattiin työkokemuksen ja kurssimuotoisen koulutuksen kautta.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa markkinointiviestinnän ammattitutkinto (jonka osa on visuaalisen markkinoijan tutkinto) ja erikoisammattitutkinto.

Toisen asteen oppilaitoksissa voi suorittaa mm. kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Kaupan työehtosopimuksessa palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät ja kuntien kalleusluokitus.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

ikkunansomistaja
mainoshoitaja
somistaja
tekstaajasomistaja
visuaalisen markkinoinnin suunnittelija

 

 

 

Visualisti