Sikalanhoitaja

Johdanto

Sikalanhoitajan työ on pääasiassa eläinten hoitoa ja ruokintaa. Sikalanhoitajat toimivat sikatalouteen erikoistuneina yrittäjinä tai sikojen hoitajina vieraissa sikaloissa. Työssä tarvitaan huolellisuutta ja vastuullisuutta, sillä hoidon laatu vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, elintarvikkeiden laatuun ja sikalan taloudelliseen tuotokseen. Sikalanhoitajan työ sisältää myös fyysisesti raskaita työvaiheita.

Työtehtävät

Sikalanhoitaja vastaa eläinten hoidosta ja ruokinnasta. Sikalanhoitajana voi toimia joko yrittäjä tai palkattu sikalanhoitaja.

Sikalanhoitajan työnkuva riippuu sikalan tuotantosuunnasta. Tila voi olla erikoistunut porsastuotantoon, jolloin kasvatetut porsaat myydään lihasikaloihin tai lihantuotantoon. Porsaita tuottavassa sikalassa pääosa eläimistä on emakoita, lihasikalassa ei emakoita välttämättä ole. Sikalassa voi olla myös yhdistelmätuotantoa.

Sikalayrittäjä johtaa ja suunnittelee tilansa toiminnan sekä hoitaa tilan työt. Erikseen palkattujen sikalanhoitajien töitä ovat sikojen ruokinta ja hoito sekä päivittäisten muistiinpanojen tekeminen sikalan tapahtumista. Sikalanhoitajan keskeistä osaamista on eläinten lisääntymisen tunteminen.

Automatiikka, koneet ja laitteet ovat alalla yleisiä. Sikalanhoitajan työpäivä on yleensä kaksiosainen. Työ alkaa aikaisin aamulla ja päättyy normaalia työaikaa myöhemmin illalla. Keskellä päivää on vapaa-aikaa. Palkatulla hoitajalla on viisipäiväinen työviikko, mutta vapaapäivät eivät ole aina viikonloppuisin.

Työpaikat

Sikalanhoitajat toimivat sikatalouteen erikoistuneina yrittäjinä tai sikojen hoitajina toisten omistamissa sikaloissa.

Työn vaatimukset

Sikalanhoitajan on tunnettava eläimet sekä niiden hoito.

Työ edellyttää huolellisuutta ja vastuullisuutta, sillä eläinten hyvinvointi, elintarvikkeiden laatu ja sikalan taloudellinen tuotos on pitkälti riippuvainen hoitajasta.

Sikalayrittäjän on osattava työskennellä itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä tilan omistajan kanssa, mikäli yrittäjä itse ei omista tilaa.

Sianhoito sitoo yrittäjän joka päivä työhön.

Työympäristönä sikala ei ole aina siisti ja voimakas haju tarttuu vaatteisiin.

Työssä esiintyy myös fyysisesti raskaita vaiheita.

Työ ei sovi rehu- tai eläinpölylle allergisille henkilöille.

 

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.


 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Toisen palveluksessa palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen. Palkkaryhmä riippuu tehtävien vastuullisuudesta ja niiden vaatimasta osaamisesta.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Lähinimikkeet

kotieläintenhoitaja
maaseutuyrittäjä
maatalousyrittäjä
eläintenhoitaja

 

 

Sikalanhoitaja