Kuormaaja

Johdanto

Kuormaajien työnä on lentokoneiden matkatavaroiden ja rahdin kuormaus ja purku sekä matkatavaroiden lajittelu. Catering-kuormauksessa työ kohdistuu aterioihin ja juomiin. Kuormaajat työskentelevät lentopalveluyhtiöissä. Työ on fyysisesti raskasta, osittain koneellistettua ulkotyötä ja vaatii hyvää kuntoa.

Työtehtävät

Kuormaajan työnä lentoasemilla on kuormata ja purkaa lentokoneiden matkatavaroita, rahtia ja postia. Työssä on tärkeää, että lasti sijoitetaan tasapainoisesti ja oikein lentokoneeseen.

Tehtäviin kuuluu kuormien teko, kuljetus terminaalista ja lentokoneiden kuormaus sekä rahdin ja matkatavaran purku, kuljetus terminaaliin ja matkatavaroiden lajittelu.

Catering-kuormauksessa työnä on aterioiden ja juomien kuljettaminen ennen lentoa lentokoneisiin ja lennon jälkeen viedä edellisen lennon ateriat ja roskat pois sekä tuoda uudet ateriat ja juomat seuraavaa lentoa varten.

Kuormaaja voi työskennellä myös lentokentän ajoneuvojen kuljettajana, jolloin työvälineenä on esimerkiksi asematasobussi, porrasauto, trukki, ajettava hihnakuljetin tai matkalaukkukärryjen vetäjä.

Kuormaaja hoitaa myös lentokoneen raitisvesi- ja jätehuoltojärjestelmien tyhjennykset sekä koneiden lämmityksen kylminä vuodenaikoina. Lentokoneiden telakoinnissa tehtäviin kuuluu liittää lentokone tunneliin tai portaisiin, joita pitkin matkustajat poistuvat lentokoneesta ja tulevat lentokoneeseen.

Työt tehdään kuormausryhmässä, johon kuuluu muita kuormaajia ja esimiehiä. Työ tehdään ulkona lentokoneiden paikoitusalueella kaikissa säissä ja kaikkina vuodenaikoina. Lentoasematerminaalissa kuormataan ja puretaan matkatavara- ja tavarakärryt ja tavarakontit.

Suurimmassa osassa lentokoneista tavararuumat ovat niin matalia, etteivät työntekijät mahdu seisomaan niissä, jolloin matkalaukkujen siirtely tehdään istuen ja polvillaan. Työ on fyysisesti raskasta ja osittain koneellistettua. Talvella lentokenttä on liukas ja sohjoinen, minkä lisäksi tuulet voivat vaikeuttaa työtä.

Kuormaajat tekevät vuorotyötä, myös kolmivuorotyötä, sillä suuremmat lentokentät ovat auki vuorokauden ympäri. Työ on lentoaikatauluihin sidottua, joten työvuorojen pituudet vaihtelevat. Työssä on ruuhkahuippuja erityisesti aikaisin aamulla ja iltapäivisin.

Ammatista voi edetä lentoaseman muihin tehtäviin.

Työpaikat

Kuormaajat työskentelevät lentopalveluyhtiöiden palveluksessa. Suomessa työnantaja on esimerkiksi Finavian tytäryhtiö Airpro. Työpaikkoja on myös lentocatering-palveluja tarjoavissa yrityksissä ja ulkomaisissa yrityksissä.

Työn vaatimukset

Kuormaajalta edellytetään lentokoneiden kuormaustyön tuntemusta. Tehtävistä riippuen on hallittava myös kuormauksessa käytettävien eri ajoneuvojen ja laitteiden käyttö.

Ammatti edellyttää reipasta työotetta ja hyvää fyysistä kuntoa.

Kuormaajan työssä tarvitaan oma-aloitteellisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta sekä luotettavuutta.

Ryhmätyössä tarvitaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja ryhmätyötaitoja.

Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa ja ainakin kohtalaista englannin kielen taitoa.

Tehtävät muuttuvissa tilanteissa edellyttävät joustavuutta.

Kuormaajan on noudatettava varovaisuutta sekä osattava arvioida tilanteita ja olosuhteita, jotta turhilta loukkaantumisilta ja vahingoilta kuormaustyössä vältyttäisiin.

B-ajokortti on tarpeen monien tehtävien hoitamiseksi. C-ajokorttia edellytetään tietynlaisten ajoneuvojen kuljettajilta.

Hyvä paineensietokyky on tarpeellinen, sillä kuormaustyötä tehdään lentoliikenteen aikataulujen mukaan.

Soveltuvuus epäsäännöllisiin ja pitkiin työvuoroihin kaikkina vuorokauden aikoina edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa.

Hyvä terveys ja väri- ja stereonäkökyky ovat ammatissa tarpeen.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon, jossa voi suuntautua lentoasemapalveluihin, jolloin tutkinto on lentoasemahuoltaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Myös kuormaustoimintaa harjoittavat yritykset antavat koulutusta tehtäviin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kuormaajan ammattiin edellytetään 18 vuoden ikää.

Catering-tehtävissä edellytetään hygieniaosaamistodistusta.

Kuormaajaksi hakevalta tulee löytyä voimassaoleva ajokortti.

Hakijoille tehdään taustaselvitys.

Palkkaus

Kuormaajan palkka muodostuu työkokonaisuuden vaativuuden perusteella määriteltävästä taulukkopalkasta, työkokemusaikaan perustuvasta kokemuslisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosuudesta joka perustuu ammatinhallintaan, erityisosaamiseen ja työskentelytapaan sekä erikseen todettavaan monitaitoisuuteen. Alalla noudatetaan Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Lentoliikenne

Lentoliikenne työllistää kotimaisissa ja ulkomaisissa lentoyhtiöissä, ilmailuun liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä sekä esimerkiksi lentokouluissa ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailutoimialalla. Suurin osa Suomen lentoliikennealan toimijoista ja työpaikoista on pääkaupunkiseudulla. Keskeisessä asemassa on Helsinki-Vantaan lentoasema ja siellä toimivat yritykset.

Suomessa lentoliikennealan suurin työllistäjä on Finnair-konserni, jonka liiketoiminta-alueet ovat lentoliikenne ja matkapalvelut. Finnair-konsernin palveluksessa on noin 5 000 henkilöä, joiden lisäksi Finnair työllistää välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea ja maailmaa (v. 2017). Finnairin tytäryhtiöt toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.

Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Konserniin kuuluvan Airpro Oy:n liiketoiminta-alueita ovat lentoliikenteen maapalvelut, turvatarkastuspalvelut ja palvelut lentoasemilla Suomessa.

Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä. Lentoasemainvestoinnit työllistävät myös, kun lentoasemia kehitetään.

Lähinimikkeet

lentokoneen kuormaaja
catering-kuormaaja
tavarankuljettaja
ramp-työntekijä
Airport baggage handler
Air Cargo Handler

Kuormaaja