Koneneuloja

Johdanto

Koneneulojan työpaikkana on tekstiiliteollisuuden tuotantolaitos, jossa valmistetaan neulosmateriaaleja ja neulostuotteita. Neuloja vastaa syntyvän neuloksen laadusta. Tehtäviin kuuluu valvoa neulomakoneiden toimintaa ja tehdä niihin kuuluvia syöttö- ja korjaustehtäviä. Työ edellyttää sorminäppäryyttä, tarkkuutta ja värien erottelukykyä.

Työtehtävät

Koneneuloja valvoo neulomakoneiden toimintaa ja tekee niihin kuuluvia syöttö- ja korjaustehtäviä. Tehtäviin kuuluu vastata syntyvän neuloksen laadusta ja tarkkailla syntyvän materiaalin oikeellisuutta ja värien vastaavuutta. Teollisuudessa neuloja huolehtii yleensä useammasta koneesta.

Pääasiallisin tehtävä on selvittää koneen pysähdyksen syy ja saada tuotanto nopeasti jälleen käyntiin. Tavallisin syy pysähdykseen on langan katkeaminen. Neulomakoneen tyhjenneiden lankakartioiden tilalle neuloja vaihtaa uudet.

Koneiden vikojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää selvitellä sotkeutuneita lankoja ja kerätä lankojen joukossa olevia pölynukkia pois. Mekaanisen vian korjaamiseen tarvitaan usein korjausmiestä.

Työympäristö on usein tehdasmainen koneiden täyttämä halli. Työhön kuuluu paljon seisomista ja kävelemistä koneelta toiselle. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Työpaikat

Tekstiiliteollisuuden tuotantolaitos, jossa valmistetaan neulosmateriaaleja ja neulostuotteita.

Työn vaatimukset

Koneneulojan työssä tarvitaan tarkkaavaisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Vikojen havaitsemisessa neulojan on huomattava pienetkin värierot materiaaleissa, jotta lopputulos olisi täydellinen.

Koneneulojan on pystyttävä työskentelemään harkitusti ja rauhallisesti usean koneen pysähtyessä samanaikaisesti.

Työssä tarvitaan sorminäppäryyttä ja riittävän hyvää fyysistä kuntoa. Koneisiin vaihdettavat neulepakat saattavat painaa jopa 20 kiloa.

Työympäristössä on lähes jatkuvasti tasainen melu.

Allergisuus esimerkiksi pölylle saattaa olla esteenä neulojan työlle. Huono näkö, varsinkin värierottelukyvyn puute, vaikeuttaa työstä selviytymistä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon. Tekstiilitekniikkaan suuntautuen tutkintonimike on tekstiilinvalmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voi suorittaa myös tekstiilialan ammattitutkinnon sekä tekstiilialan erikoisammattitutkinnon.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tunti-, viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen.

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

tekstiilityöntekijä
loimaaja
neuloja
niisittäjä
kutoja
tekstiilinvalmistaja
trikooneuloja
virkkauskoneenhoitaja