Viimeistely- ja värjäämötyöntekijä

Johdanto

Viimeistely- ja värjäämötyöntekijä työskentelee kankaan viimeistely- ja jälkikäsittelytehtävissä tekstiiliteollisuudessa. Työ edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta ja värien hyvää erottelukykyä.

Työtehtävät

Viimeistely- ja värjäämötyöntekijä suorittaa erilaisia viimeistelyjä ja jälkikäsittelyjä kankaille tekstiiliteollisuuden tuotantolaitoksessa. Kankaan viimeistelyssä ja jälkikäsittelyssä on monia eri vaiheita: kankaan valkaiseminen, värjääminen, vanutus, harjaus, kampaus, nukan leikkaus ja prässäys.

Käsittelyt tapahtuvat koneissa, joissa kangas kulkee erilaisten väri- tai valkaisuainekylpyjen kautta.

Materiaaliin vaaditut ominaisuudet, kuten kovuus, sileys, pehmeys, pörröisyys, jäykkyys ym. saadaan koneiden käsittelyssä. Kangas kulkee erilaisten valssien läpi: kangas litistetään, pienet väkäset repivät kankaan pinnan pörröiseksi tai pienet terät leikkaavat kankaan pinnasta irtonaiset hahtuvat ja langanpätkät pois.

Jälkikäsittelyssä pesijät, värjääjät ja viimeistelijät sekoittavat käytettävät liuokset reseptien mukaan. Lisäksi he nostavat nostureilla kankaat tai langat koneisiin ja valvovat niiden käyntiä, liuosten lämpötilaa jne. Yhdellä työntekijällä on yleensä monta konetta valvottavanaan.

Tekstiilipainaja valvoo työssään painokonetta, jolla painetaan kankaisiin koristekuvioita. Tehtävänä on asettaa kone painokuntoon ja valvoa sen toimintaa ja työn laatua. Kankaat painetaan yleensä koneissa siten, että kangas kiertyy suuren sylinterin ympärille ja joutuu tätä sylinteriä varten olevien painovalssien puristukseen. Suurikuvioisia ja varsinkin taidetekstiilejä painetaan myös mekaanisesti sablonien avulla.

Viimeistelyosaston työntekijöillä on vastuu kankaan tai langan lopputuloksesta. Koneiden puhdistus tarvittaessa kuuluu myös työnkuvaan.

Työtilana on koneiden täyttämä tehdasmainen halli, jossa tehdään monia tekstiilien valmistukseen liittyviä työvaiheita. Työ on yleensä kolmivuorotyötä.

 

 

Työpaikat

Viimeistely- ja värjäämötyöntekijät työskentelevät tekstiili- ja vaatetusalan tuotantolaitoksien värjäämöissä ja viimeistämöissä.

Työn vaatimukset

Ammatissa on tunnettava viimeistelyn tekniikat sekä osattava käyttää tarvittavia koneita.

Työssä tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta ja täsmällisyyttä.

Mahdollisissa häiriötilanteissa on osattava toimia nopeasti, jotta hukkatuotantoa ei pääsisi syntymään.

Hyvää näköä ja hyvää värien erottelukykyä tarvitaan myös.

Työturvallisuuden huomioiminen on tärkeää suuria koneita käsitellessä. Työsalissa on tasainen melu, joten kuulosuojainten käyttö on tarpeen.

Kemialliset aineet voivat aiheuttaa allergiaa. Tehdassalin ilmassa on jatkuvasti pölyä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon. Tekstiilitekniikkaan suuntautuen tutkintonimike on tekstiilinvalmistaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa sekä oppisopimuksella.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tunti-, viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen.

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

kankaan prässääjä
silittäjä
tekstiilipainaja
tekstiilinpesijä
tekstiilinvalkaisija
tekstiilinvärjääjä
tärkkääjä
tekstiilinvalmistaja