Modisti

Johdanto

Modisti on asustealan ammattilainen joka suunnittelee ja valmistaa hattuja sekä muita asusteita. Modistit työskentelevät mm. hattuliikkeissä, lakkitehtaissa, tavarataloissa, teattereissa ja puvustamoissa. Ammatissa tarvitaan käsityötaitoa, luovuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Modisti on asustealan ammattilainen joka täydentää asukokonaisuudet erilaisilla asusteilla kuten hatuilla, muilla päähineillä, laukuilla, käsineillä ja huiveilla. Modistit suunnittelevat, valmistavat, muotoilevat ja uudistavat asusteita.

Tuotteet valmistetaan usein yksittäiskappaleina käsityönä. Ne valmistetaan huovasta, kankaasta, nahasta, turkiksesta ja alan erikoismateriaaleista.

Suurin osa työstä on yksilöllisten asiakastilausten valmistamista asiakkaan toivomusten ja usein myös suunnitelman mukaisesti.

Hattujen ja asusteiden valmistamisen lisäksi modisti toimii usein myös myyjänä. Modistiliikkeessä modisti keskustelee asiakkaan kanssa ja ehdottaa erilaisia vaihtoehtoja tämän toivomusten pohjalta.

Modisti voi myös opastaa asiakkaita asusteisiin liittyvissä muoto-, väri-, tyyli- ja pukeutumiskysymyksissä.

Hatun valmistus tehdään perinteisin menetelmin höyrytyslaitteella ja kuumaraudalla, jossa hattu alkaa muovautua käsityönä suunnitelmasta valmiiksi tuotteeksi. Valmistuksen lisäksi modistit myös korjaavat ja prässäävät päähineitä.

Hatun valmistamisen apuna modisti käyttää mallia tai puristaa hatun hattutukilla. Joskus työssä käytetään ompelukonetta, mutta yleensä hattu ommellaan käsin.

Vaatetusteollisuuden palveluksessa olevat modistit tekevät mallikappaleita tai toimivat työnjohdollisissa tehtävissä. Tehtaassa hattujen valmistaminen on sarjavalmistusta, jossa hatut muotoillaan materiaalihuovasta hattutukeilla. Turkisliikkeissä modistit puolestaan valmistavat turkispäähineitä, kauluksia ja huiveja.

Työympäristönä on tavallisesti hattuateljee tai modistiliike, joka käsittää yleensä työhuoneen, jossa pääosa käsi- ja suunnittelutyöstä tapahtuu sekä tilat asiakaspalvelua ja myyntituotteita varten.

 

 

Työpaikat

Modisti voi työskennellä esimerkiksi ateljeissa, hattu- ja turkisliikkeissä, lakkitehtaissa, tavarataloissa, teattereissa ja puvustamoissa.

Modisti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä tai valmistaa tuotteita alihankintatyönä isommille yrityksille.

 

Työn vaatimukset

Työskentely hattujen ja turkispäähineiden parissa edellyttää väri-, muoto- ja tyylitajua sekä taitoa työskennellä eri materiaalien parissa.

Käden taitojen lisäksi modistilta vaaditaan luovaa suunnittelukykyä ja idearikkautta.

Ammatti edellyttää kiinnostusta muotiin ja sen jatkuvaa seuraamista. Hattumuoti ja käytettävät materiaalit vaihtuvat jatkuvasti ja usein mielikuvituksellisesti.

Modistilla on paljon asiakaskontakteja, minkä vuoksi työssä tarvitaan palveluhenkisyyttä.

Yksipuoliset, epämukavat työasennot voivat olla työterveysriski.

 

Koulutus

Modistiksi voi valmistua suorittamalla toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatetukseen suuntautuen.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä näyttötutkintona.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjänä toimivan modistin ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta. Apulaisena toimiva modisti saa tunti- tai kuukausipalkkaa.

Tehdastöissä toimivien modistien palkka perustuu yleensä kuukausittaiseen perusosaan ja tuotanto- tai urakkalisiin. Heidän palkkansa määräytyy tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimuksen mukaan.

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

hatuntekijä