Mallimestari

Johdanto

Mallimestari työskentelee erilaisissa vaatetus-, nahkapukine-, turkis- tai kenkäalan tuotteita valmistavassa yrityksissä. Mallimestarin tehtävänä on kaavoittaa tuotantoon tulevat mallit. Mallikokoelman valmistaminen edellyttää luovuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.

Työtehtävät

Mallimestari kaavoittaa tehtaan tuotantoon tulevat vaatemallit tai kenkämallit. Hän kuosittelee suunnittelijan piirroksesta tuotteeseen kuuluvat kaavat ja valvoo mallikappaleiden valmistusta. Joissakin yrityksissä toimenkuvaan kuuluu myös mallien suunnittelu.

Mallimestarin on tunnettava tehtaan tuotantomenetelmät ja sarjatuotannon asettamat vaatimukset, sillä hän suunnittelee, miten uudet mallit ovat tehtaassa parhaiten valmistettavissa. Suurimmissa tehtaissa voi olla erikseen tekninen tuotesuunnittelija, joka vastaa tuotantotekniikasta kussakin tapauksessa.

Mallimestarit ovat osa suunnittelutyöryhmää. He työskentelevät läheisessä yhteistyössä mallisuunnittelijan kanssa. Suunnittelutyöryhmässä on ajoittain mukana myös yrityksen johto, sekä myynnistä ja ostoista vastaavat henkilöt.

Mallikokoelmasta valitaan yhdessä ne mallit, joita tehdas seuraavalla kaudella ryhtyy tuottamaan. Mallikokoelmassa saattaa olla satoja mallivaatteita, ja kokoelman saaminen valmiiksi oikeaan aikaan voi aiheuttaa työhön kiirehuippuja.

Mallimestarin työvälineitä ovat kaavat ja erilaiset piirtämiseen tarvittavat viivaimet ja muut välineet sekä tietokoneet, joissa on kaavoitusohjelmat.

Ammatissa tehdään päivätyötä. Työhön saattaa kuulua matkustamista. Mallien suunnittelijat käyvät muotinäytöksissä ja messuilla sekä matkustavat myös ulkomaiden muotikeskuksiin seuraaman alan kehitystä.

Työpaikat

Mallimestarit työskentelevät vaatetus-, nahkapukine-, turkis- ja kenkäalan tuotteita valmistavissa yrityksissä.

 

Työn vaatimukset

Mallimestarin on tunnettava vaatetus-, nahkapukine-, turkis- tai kenkäalan tuotteiden tuotantoprosessi ja hallittava niiden kaavoitustehtävät.

Mallimestarin on tunnettava tehtaan tuotantomenetelmät ja sarjatuotannon asettamat vaatimukset.

Mallikokoelman valmistaminen edellyttää luovuutta, mielikuvitusta ja muototajua.

Työssä tarvitaan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja arvostelukykyä.

Yhteistyö- ja neuvottelutaito ovat työssä tarpeen.

Kielitaito on hyödyksi.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon vestonomi (AMK) vaatetusalaan suuntautuen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös muotoilua vaatetusalaan suuntautuen. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto muotoilija (AMK).

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon. Tutkintonimike on vaatetusompelija.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös vaatetusalan ammattitutkinto ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella.

Palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen, joka on solmittu Kulutustavararyhmä ry:n ja Ammattiliitto Pron välillä.

 

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

vestonomi (AMK)
vestonomi
artenomi
artenomi (AMK)
tekstiili-insinööri
insinööri