Ompelija

Johdanto

Ompelijat valmistavat ja korjaavat monenlaisia vaatteita ja sisustustekstiilejä. Teollisuudessa työ on enemmän sarjatyötä, pienemmissä yrityksissä tehdään tilaustyönä myös yksittäiskappaleita. Vaatetusteollisuuden lisäksi työpaikkoja on ompelimoissa sekä mm. vaate- ja kangasliikkeissä. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, tarkkuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

 

Työtehtävät

Ompelijat valmistavat vaatteita kuten esimerkiksi hameita, paitoja, housuja ja takkeja joko teollisesti tai käsityönä työpaikasta riippuen. Tehtäviin voivat laajimmillaan kuulua kaikki vaatteen valmistuksen työvaiheet suunnittelusta kaavoitukseen, valmistukseen ja viimeistykseen. Ompelija voi toimia myös vaatehuollon tehtävissä.

Vaatetusteollisuudessa ompelija työskentelee tuotannon eri vaiheissa leikkaamossa, ompelimossa, viimeistämössä tai vaatehuollossa. Ompelimossa tehtäviin kuuluu ommella vaatteita valmiiksi leikatuista osista annettujen työohjeiden mukaan. Yleensä ompelija ompelee vain tiettyjä vaatteen osia, minkä jälkeen toinen ompelija jatkaa vaatteen valmistamista. Ompelija voi myös valmistaa vaatteen kokonaan itse.

Vaatetusompelijat valmistavat vaatteita naisille ja lapsille, kun taas vaatturit ovat perehtyneet miesten vaatetukseen. He hallitsevat sekä teollisten että ateljee-tyyppisten vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin. Tehtäviin voivat kuulua myös korjausompelu ja vaatteiden muodistus. Työhön kuuluu usein myös asiakkaiden neuvomista liittyen materiaaleihin, eri tilanteisiin pukeutumiseen, trendeihin jne.

Sisustusompelijat suunnittelevat, kaavoittavat ja valmistavat erilaisia sisustustekstiilejä kuten esimerkiksi verhoja, päiväpeitteitä ja koristetyynyjä. He myös asentavat tuotteita paikoilleen eri tiloihin sekä opastavat asiakkaita mm. materiaalivalinnoissa, tyylikysymyksissä ja tuotteiden hoidossa. Työpaikkana voi olla tuotteita valmistava tekstiiliyritys mutta myös sisustusliike tai kangaskauppa.

Ompelijan tavallisimpiin tehtäviin kuuluu mm. mittojen ottaminen asiakkaalta tai kohteesta, kaavamerkintöjen ja leikkuukaavojen tekeminen, leikkuu, materiaalien, lankojen ja lisätarvikkeiden valitseminen, tuotteen valmistaminen ompelemalla sekä sovitusten tekeminen tai ripustus ja asennus.

Ompelijat työskentelevät eri työympäristöissä työpaikasta riippuen. Työtä tehdään esimerkiksi teollisuuden ompelimoissa, pienissä ompelimoissa, vaateliikkeissä jne. Ompelijat työskentelevät usein työryhmissä.

Ompelijan työvälineitä ovat mm. ompelukoneet, saumurit, sakset, kankaat, langat ja neulat. Vaatetusalalla käytetään myös tietotekniikkaa. Työ on yleensä päivätyötä. Teollinen tuotanto voi olla vuorotyötä. Tuotannossa on toisinaan kiirehuippuja.

 

 

Työpaikat

Vaatetusteollisuuden tuotantolaitokset. Ateljeetyyppiset pienyritykset. Vaateliikkeet. Sisustusliikkeet. Kangaskaupat. Pukuvuokraamot. Teatteripuvustamot. Yrittäjinä omissa liikkeissä.

 

Työn vaatimukset

Ompelijan on hallittava tuotteiden valmistuksen eri työvaiheet. Varsinkin pienissä yrityksissä on hallittava myös vaatteiden tai sisustustekstiilien valmistus kokonaisuudessaan.

Ammatissa on tunnettava yleisimmät materiaalit ja raaka-aineet sekä niiden ominaisuudet.

Työssä on osattava käyttää yleisimpiä koneita ja laitteita sekä tehdä tai järjestää niille tarvittava päivittäishuolto.

Ompelijan on osattava lukea ja noudattaa työohjeita, työpiirustuksia ja työsuunnitelmia.

Materiaaleja on osattava käyttää tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti.

Ompelu vaatii tarkkuutta, huolellisuutta ja nopeutta sekä hyvää keskittymiskykyä ja kätevyyttä. Työ on kyettävä tekemään laadukkaasti myös kiireessä.

Työssä tarvitaan visuaalista silmää. Luovuus on eduksi.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuutta. Työ edellyttää myös ryhmätyö- ja yhteistyötaitoja.

Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen. Myyntityössä tarvitaan hyvää tuotteiden tuntemusta sekä halua myydä tuotteita.

Kielitaito on eduksi.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat työssä tarpeen.

Ammatissa on seurattava muoteja ja trendejä.

Yrittäjänä toimiminen edellyttää monien yritystoiminnan asioiden tuntemusta markkinoinnista työn hinnoitteluun ja verotukseen.

Ergonomia ja työturvallisuus on osattava ottaa huomioon.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatetukseen suuntautuen. Tutkintonimike on modisti, sisustusompelija, vaatetusompelija tai vaatturi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona, suoraan näyttökokeella sekä oppisopimuksella.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa ammattitaidon kartuttua myös vaatetusalan ammattitutkinto ja tekstiilialan ammattitutkinto sekä vaatetusalan erikoisammattitutkinto ja tekstiilialan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tunti- , viikko- tai kuukausipalkka tai kappale- tai aikaurakkapalkkaus. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimukseen, joka on solmittu Kulutustavararyhmä ry:n sekä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

modisti
monivaiheompelija
pukuompelija
sisustusompelija
vaatetusompelija
vaatturi
vaiheompelija