Lehdenjakaja

Johdanto

Sanomalehtien varhaisjakelua tekevä lehdenjakaja lajittelee ja jakaa lehdet omalla alueellaan. Iltaisin jaettaville ilmaislehdille ja mainoksille on omat jakajansa. Työpaikkoja on Postilla sekä jakelua harjoittavissa yrityksissä. Ammatissa tarvitaan vastuullisuutta, täsmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Yötyön vuoksi lehdenjakajilta edellytetään 18 vuoden ikää. Hyvä fyysinen kunto on tarpeen.

Työtehtävät

Lehdenjakaja tekee sanomalehtien varhaisjakelua vastaten siitä, että jokainen tilaaja omassa jakopiirissään saa aamulla oman lehtensä.

Lehdenjakaja hakee aamulla lehdet lehdenjakohuoneesta tai lehtilaatikosta. Tämän jälkeen tehtäviin kuuluu lajitella lehdet ja jakaa ne sen jälkeen tilaajien postilaatikoihin ja -luukkuihin omalla alueellaan.

Lehdenjakaja myös ylläpitää ns. jakokirjaa, johon on merkitty kaikki tilaajat. Tilauskonttorista toimitetaan jakajalle päivittäin tiedot uusista ja päättyneistä tilauksista.

Jakelu tehdään kävellen, polkupyörällä tai autolla. Kaupungeissa ja tiheästi asutuilla alueilla jakamisessa käytetään apuna kärryä. Työtä tehdään ulkona ympäri vuoden kaikissa sääolosuhteissa sekä rappukäytävissä.

Sanomalehtien jakelu tehdään yksin aamuyön tunteina klo 02.00-06.30 välillä. Työaika vaihtelee reitin pituuden ja jaettavien lehtien lukumäärän mukaan. Lehdenjakelua tehdään kaikkina viikonpäivinä, vapaapäivät vaihtuvat viikoittain.

Sanomalehdenjakajista osa on pää- ja osa sivutoimisia. Ilmaislehdet ja mainokset jaetaan yleensä iltaisin, niillä on omat jakajansa.

 

Työpaikat

Posti. Lehtien ja mainosten jakelutoimintaa harjoittavat yritykset.

 

Työn vaatimukset

Lehdenjakajalta edellytetään vastuullisuutta, täsmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Työ on aikatauluihin sidottua, ja asiakas odottaa päivittäin täsmällistä lehdentuloa.

Etenkin talvisin työtä tehdään olosuhteissa, joissa on heikko valaistus ja usein liukkaat pihat. Myös laatikoista ja luukuista puuttuvat nimet sekä irrallaan olevat koirat voivat olla haittana työssä.

Jakeluaikojen vuoksi ammatissa on sopeuduttava yötyöhön. Yötyön vuoksi lehdenjakajilta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

Jakopiirit, joissa on paljon hissittömiä kerrostaloja edellyttävät hyvää kuntoa ja terveyttä.

Harvaan asutuissa jakopiireissä tarvitaan omaa autoa.

 

Koulutus

Työantaja perehdyttää tehtäviin. Aluksi uusi lehdenjakaja jakaa lehtiä vanhemman jakajan kanssa. Lisäksi esimiehet neuvovat esimerkiksi jakolistan ylläpidossa.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto sekä viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Eri jakopiirit on hinnoiteltu niiden vaikeusasteen mukaan. Esimerkiksi hissittömät kerrostalot ja pienet postiluukut hidastavat jakoa, mikä otetaan huomioon piirin hinnoittelussa. Oman auton käytöstä saa kilometrikorvausta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Postityö

Suomessa postitoimintaa hoitaa valtion omistama Posti Group Oyj. Yhtiö työllistää neljässä eri liiketoimintaryhmässä, jotka ovat Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Työntekijöitä on yhteensä noin 22 000 kymmenessä maassa eri puolilla Pohjois-Eurooppaa ja Venäjällä. Suomessa Posti työllistää noin 17 000 henkilöä (v. 2017). Työpaikkoja on kaikissa kunnissa.

Postitoiminnan työllisyyttä ylläpitää toiminnan tarpeellisuus kotitalouksien, yritysten ja muiden asiakkaiden kannalta. Pakettien, kirjeiden ja muun postin keräilylle, lajittelulle, kuljetuksille ja jakelulle on jatkuva tarve. Postitoiminnan työllisyyttä lisää myös lakisääteisyys. Postilakia sovelletaan postin yleispalvelun tarjoamiseen ja yleisesti kirjelähetyksiä koskevien postipalveluiden tarjontaan.

Posti Group Oyj rekrytoi uusia työntekijöitä palvelukseensa tarpeen mukaan. Työntekijöiden määrä on vähentynyt viime vuosina, koska sähköisen viestinnän voimakas kasvu on vähentänyt perinteisten kirjeiden ja lehtien jakelumääriä. Posti tarjoaa myös osa-aikaisia, määräaikaisia ja tilapäistöitä esimerkiksi opiskelijoille.

Lähinimikkeet

ilmaislehtien jakaja
jakaja
lehtienjakaja
sanomalehdenjakaja
vapaapäivänvuorottaja
varhaisjakelija