Koristepuuseppä

Johdanto

Koristepuuseppä tekee taiteellisia puukoristeita tyylihuonekaluihin, koriste- ja käyttöesineisiin sekä tiloihin. Koristepuuseppä voi olla erikoistunut intarsiaan (upotuskoristeluun) tai koristeveistoon. Ammatissa tarvitaan kädentaitojen lisäksi luovuutta ja käsityöperinteiden tuntemusta. Koristepuusepät työskentelevät yrittäjinä tai esimerkiksi huonekaluja valmistavissa yrityksissä.

Työtehtävät

Koristepuuseppä leikkaa ja asentaa taiteellisia puukoristeita tyylihuonekaluihin, koriste- ja käyttöesineisiin sekä tiloihin. Työssä on mahdollisuus erikoistua intarsiaan eli upotuskoristeluun tai koristeveistoon.

Intarsialla eli puu-upotuksella tarkoitetaan puupinnan elävöittämistä eri puulajeja yhdistelemällä. Työ tehdään käyttäen hyväksi puiden omaa syykuviointia ja värejä.

Koristeveistäjä puolestaan veistää puuhun erilaisia taiteellisia kuvioita ja veistoksia. Aiheena voivat olla klassiset eri tyylikausien käyttämät koristeaiheet.

Koristeveistäjä voi myös itse suunnitella uusia leikkausaiheita ja soveltaa niitä huonekaluihin tai koriste- ja käyttöesineisiin. Tehtäviin kuuluu myös veistää entisöitävään huonekaluun uudet koristeet rikkoutuneiden tilalle.

Koristepuusepän työ on itsenäistä ja haasteellista, ja siinä näkyy oman käden jälki. Koristeveistäjä on myös vanhan käsityöperinteen vaalija ja säilyttäjä.

Työ tehdään verstaassa käyttäen apuna lukuisia erilaisia välineitä ja puuntyöstökoneita, joista osa on automatisoitu. Koristeveistäjä käyttää työvälineinään erimuotoisia veistorautoja. Aihiot, huonekalujen rungot jne. tehdään puuntyöstökoneita käyttäen. Myös näyttelyiden ja vastaavien rakentamiseen liittyvät työt voivat kuulua tehtäviin.

Puusepäntöissä tehdään pääosin päivätyötä, mutta kysynnän ollessa korkealla tehdään vuorotyötäkin. Työajat vaihtelevat riippuen tilausten kiireellisyydestä sekä työpajakohtaisista eroista.

Lähiammatteihin lukeutuva hienopuuseppä on erikoistunut vaativiin erikoispuusepäntöihin, kuten mittatilaustyönä tehtäviin huonekaluihin ja kalusteisiin.

 

Työpaikat

Koristepuusepät työskentelevät usein yrittäjinä tai kalusteita, puusisustuksia, huonekaluja jne. valmistavissa yrityksissä.

 

Työn vaatimukset

Koristepuusepältä edellytetään riittäviä tietoja, taitoja ja kokemusta puusepän töistä, koristeveistosta ja intarsiasta.

Koristeveistäjän on tunnettava perinteiset työmenetelmät.

Käsityötaitojen lisäksi koristepuuseppä tarvitsee huolellisuutta, tarkkuutta ja hyvää keskittymiskykyä.

Tehtävissä korostuu perspektiivien ja värien hallinta. Koristeaiheiden suunnittelussa tarvitaan luovuutta.

Pienessä verstaassa vuorovaikutustaidot ja sopeutuminen työyhteisöön on tärkeää.

Allergisuus liima-aineille ja puupölylle on haitaksi.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon artesaani puualaan suuntautuen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös puualan perustutkinto puusepäksi erikoistuen.

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena sekä näyttötutkintoina.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös puusepänalan ammattitutkinto ja puusepänalan erikoisammattitutkinto.

Koristeveistoa on harjoiteltu myös mestarin opissa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yrittäjillä tulot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten työntekijöiden palkkaus perustuu puusepänteollisuuden työehtosopimukseen.

 

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

artesaani
hienopuuseppä
intarsiantekijä
intarsiapuuseppä
koristeveistäjä
puuseppä

 

 

 

 

Koristepuuseppä