Lasinpuhaltaja

Johdanto

Lasinpuhaltaja valmistaa talous-, valaisin- ja taidelasia lasitehtaassa. Lasin valmistuksessa käytetään työmenetelminä puhaltamista, puristamista ja koneellista valmistusta. Työ edellyttää hyvää muototajua ja kätevyyttä.

 

Työtehtävät

Lasinpuhaltaja työskentelee lasitehtaassa, jossa hän valmistaa talous-, valaisin- ja taidelasia. Lasi valmistetaan 4-8 työntekijän lasipuhallusryhmässä, verstakossa, jossa jokaisella työntekijällä on oma tehtävänsä.

Lasinpuhaltajia ovat lasinpuhaltajamestari, vanhempi puhaltaja ja nuorempi puhaltaja. Lasinpuhaltajien lisäksi verstakossa on mukana muita työntekijöitä, esimerkiksi muotinpitäjiä, postintekijöitä, hollaajia ja kantajia.

Lasia puhalletaan varsin yksinkertaisilla välineillä, joten työn tulos riippuu työntekijöiden taidosta. Lasiesineen puhaltamisen aloittaa postintekijä ottamalla kuumaa lasimassaa lasinsulatusuunista puhalluspillin päähän. Puhallettaessa pillin päähän syntyy lasiaihio eli posti.

Postin saatuaan lasinpuhaltaja ottaa uunista uutta massaa ja muotoilee sen puusta tehdyn työkalun avulla sopivaksi muottiin puhaltamista varten. Muotissa lasimassa painautuu muotin reunamia vasten ja saa toivotun muodon.

Yleensä lasinpuhaltajamestari puhaltaa vaativimmat vaiheet, esimerkiksi maljakon jalan, kaatimien korvat tai pikarien jalat. Puhaltamisen jälkeen tuote siirretään jäähdytysuuniin, jossa se jäähtyy hitaasti ja sisäiset jännitteet poistuvat.

Lasinpuhaltamoissa tehdään myös laboratorioissa ja teollisuudessa käytettäviä lasiesineitä kuten lasiputkia, lasikupuja ja sairaalatarvikkeita. Lisäksi voidaan tehdä lasiesineiden korjausta.

Työympäristö on suhteellisen lämmin. Sula lasimassa on kuumaa ja lasiuunit säteilevät lämpöä. Työtä tehdään nopeaan tahtiin. Ala on viime vuosina koneellistunut huomattavasti. Työ on yleensä päivätyötä tai kaksivuorotyötä.

Työssä on tietty rytmi, joka säilytetään koko työvuoron ajan. Yleensä työtä tehdään yhtäjaksoisesti 45 minuuttia, jonka jälkeen on noin 15 minuutin tauko. Lepojakso palauttaa voimia, jolloin raskaita työvaiheita sisältävä työ ei muodostu liian rasittavaksi.

 

Työpaikat

Lasitehtaat. Lasinpuhaltamot.

 

Työn vaatimukset

Lasinpuhaltajan työ edellyttää lasinpuhalluksen ammattitaidon lisäksi hyvää muototajua ja muotoilukykyä.

Ammatissa tarvitaan myös kätevyyttä, nopeaa reaktiokykyä ja ripeyttä.

Yhteistyötaidot ja ryhmätyötaidot ovat työssä tarpeen.

Lasinpuhaltajat tekevät tiivistä ryhmätyötä, joka edellyttää sopeutumista työn yhteiseen rytmiin.

Hyvä kunto on työssä eduksi.

Ammatissa toimimista voivat vaikeuttaa allergisuus metallille tai hengityselinten sairaudet.

 

Koulutus

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa voi suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan toisen asteen ammatillisen perustutkinnon artesaani lasialaan suuntautuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös suorittaa lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto ja lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimukseen Kulutustavararyhmä ry:hyn kuuluvien Kulutustavara- ja Erikoistuoteteollisuus KET ry:n jäsenyritysten sekä niiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa. Palkkaustapoja ovat aikapalkka, joka perustuu ohjetuntipalkkoihin, ja urakkapalkka. Lisäksi voidaan käyttää palkkausmuotoja, joissa aikapalkan lisäksi maksetaan tuotannon tai muun tekijän perusteella määräytyvä palkkio.

 

 

Työmarkkinatiedot
Käsityöala

Käsityöala työllistää suoraan arviolta noin 10 000 ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi muotoilijoita ja kultaseppiä. Työllistävimpiä käsityöaloja ovat huonekalujen valmistus, puusepän ja muiden puutuotteiden valmistus sekä metallin takominen ja metallituotteiden valmistus.

Käsityöala työllistää lisäksi välillisesti esimerkiksi opetus- ja neuvontatehtävissä, käsityötuotteita myyvissä liikkeissä, erilaisia tarvikkeita ja aineita valmistavissa yrityksissä sekä matkailualalla. Käsityötoimialat työllistävät suoraan ja välillisesti yhteensä arviolta yli 15 000 henkeä.

Käsityöläiset työskentelevät pääasiassa käsityöalan yrittäjinä, useimmat omissa toiminimiyrityksissään ammatinharjoittajina. Käsityötuotteiden valmistuksen lisäksi alan yritysten palveluihin kuuluvat usein esimerkiksi tuotteiden korjaus ja suunnittelu, käsityön ohjaus ja opetus sekä käsityöhön liittyviä elämyspalveluita kuten työnäytteitä matkailuun liittyen. Käsityöläiset tekevät toisinaan ammatinharjoittamisen ohessa muuta työtä.

Käsityöala on pienyritysvaltainen toimiala. Suurin osa alan yrityksistä työllistää yhdestä kahteen ammattilaista, palkattua henkilökuntaa on vain suurimmilla yrityksillä. Pienyritysvaltaisinta toiminta on keraamisten tuotteiden valmistuksessa sekä kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksessa ja vaatteiden valmistuksessa. Alalla toimii myös sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittäjiä.

Käsityöläinen joutuu pitkälti itse luomaan oman työpaikkansa. Työllistymiseen vaikuttavat ammattitaito sekä kyky myydä omia tuotteita ja palveluja. Menestystekijöitä ovat korkea laatu, yrittäjän oma persoona ja yrityksen kyky erottautua kilpailijoista sekä kestävät materiaalit, toimitusvarmuus, tuote- ja palvelukehitys ja muotoiluosaaminen. Toiminnan kannattavuuteen ja työllisyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen ja verotus.

Käsityöalan yritykset toimivat tyypillisesti erilaisissa verkostoissa tehden yhteistyötä joko keskenään tai muiden toimialojen kanssa, joita edustavat esimerkiksi matkailuelinkeino ja tapahtumajärjestäjät. Alihankintatyötä tehdään toisille käsityöalan yrityksille.

Lähinimikkeet

nuorempi puhaltaja
vanhempi puhaltaja
artesaani
lasinpuhaltajakisälli
lasinpuhaltajamestari